Hopp til innhold

Oslo-etat skal granskes etter påstander om «hundebur», «tørkeloft» og «svarteliste»

Arbeidsmiljøet i Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune skal kartlegges av en ekstern aktør etter påstander om fryktkultur i etaten.

Byråd for byutvikling i Oslo kommune, Hanne E. Marcussen

Byråd for byutvikling i Oslo kommune, Hanna E. Marcussen (MDG), mener arbeidsmiljøet i Plan- og bygningsetaten må gjennomgås. – Vi velger nå å igangsette en ekstern kartlegging av arbeidsmiljøet, sier Marcussen til NRK.

Foto: Wilhelm Sverdvik / NRK

Ansatte blir skjelt ut i møter, svartelistet og frykter å havne på «tørkeloftet» eller i «hundeburet» hvis de kommer på kant med ledelsen. Slik beskrev en mangeårig tillitsvalgt arbeidsmiljøet i Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune i NRK i forrige uke.

Chris Hartmann ser i kamera

Chris Hartmann har vært tillitsvalgt i Plan- og bygningsetaten i mange år. – Når ansatte kan oppleve grov utskjelling, så utvikles det en fryktkultur, sa Hartmann, som nå er pensjonist, til NRK i forrige uke.

Foto: Inger Kristine Lee / NRK

I august ble også Arbeidstilsynet varslet om at dårlig styring og ledelse av Plan- og bygningsetaten går ut over arbeidsmiljøet. I varselet beskrives en fryktkultur, som har vokst frem over tid.

Påstandene om situasjonen i etaten er så alvorlige at byråden for byutvikling i Oslo kommune har besluttet at en ekstern aktør skal gjennføre en grundig kartlegging av arbeidsmiljøet.

– Det skjer på bakgrunn av de svært alvorlige påstandene som har kommet fram den siste tiden. Blant annet bruk av ordet fryktkultur, sier byråd for byutvikling, Hanna E. Marcussen (MDG), til NRK.

– Hva vil byrådet finne ut?

– Det viktige er at vi får et helhetlig og bredt grunnlag slik at vi kan vurdere riktige tiltak.

– Har du tillitt til etatsdirektør Ellen de Vibe?

– Jeg har tillitt til etatsdirektøren, svarer Marcussen.

Mangeårig leder

De siste 19 årene har Ellen de Vibe, som tidligere er kåret til en av Norges mektigste kvinner av magasinet Kapital, vært etatsdirektør i Plan- og bygningsetaten. Hun er øverste leder for i overkant av 450 ansatte.

Ellen De Vibe

Ellen de Vibe er etatsdirektør i Plan- og bygningsetaten.

Foto: Bjørn Olav Nordahl / NRK

Hun mener det er positivt med en ekstern kartlegging.

– Da kan de ulike sidene av saken kan komme tydelig fram, skriver hun i en uttalelse til NRK.

Ellen de Vibe håper kartleggingen fanger opp etatens «styrker og utfordringer».

Etatsdirektøren har ikke ønsket å bli intervjuet om varselet eller påstandene om at hun har skjelt ut ansatte.

– Jeg ber om forståelse for at jeg ikke kan kommentere påstander som kommer frem til mediene, spesielt når disse berører taushetsbelagte forhold i Plan- og bygningsetaten, skriver de Vibe videre.

Ellers har hun ingen kommentarer til varselets innhold, fordi hun ikke har fått anledning til å lese det.

– Saken ble ikke behandlet i arbeidsmiljøutvalget (AMU) før varselet ble sendt Arbeidstilsynet. Jeg har stor respekt for varslingsinstituttet, og avventer den eksterne kartleggingen og Arbeidstilsynets behandling av saken.

Uhildet part

I løpet av uka skal byrådet velge hvilken aktør som skal granske etaten. Da vil det også bli bestemt hvor omfattende kartleggingen skal være.

– Vi vil ha en dialog om hva kartleggingen skal inneholde og hvor omfattende den skal være, sier byråd Marcussen til NRK. Da vil det også settes en tidsfrist for når kartlegging skal være ferdig.

Svein Mathisen, som er hovedverneombud i Oslo kommune har oppfordret byråden til å gjennomføre en slik undersøkelse.

Hovedverneombud i Plan- og bygningsetaten, Renate Grantsdottir

Hovedverneombud i Plan- og bygningsetaten, Renate Grantsdottir, var den som har varslet Arbeidstilsynet.

Foto: Privat

Han har også støttet hovedverneombudet i Plan- og bygningsetaten, som var den som varslet Arbeidstilsynet i august.

– Slik forholdene er her hos oss, så mener jeg det er riktig å ta det videre. Fra mitt ståsted ser dette vanskelig ut å løse internt. Jeg mener vi trenger hjelp, sa hovedverneombud i etaten, Renate Grantsdottir, til NRK da varselet ble kjent.

Varselet er den siste i rekken av flere alvorlige varslingssaker mot ledere i forskjellige etater i Oslo kommune.

NRK anbefaler

AKTUELT NÅ