Hopp til innhold

Utslipp fra nytt norsk oljefelt spiser opp utslippskuttene fra alle norske elbiler

Tross kraftig motstand fra miljøbevegelsen gikk et flertallet på Stortinget inn for å godkjenne Equinors planer om utbygging av Johan Castberg-oljefeltet. – Norske politikere liker å flagge at vi har den reneste oljeproduksjonen i verden, men klimagevinsten er liten, sier analytiker.

Polar Pioneer i Barentshavet

JOHAN CASTBERG-FELTET: En leterigg over Skrugardfunnet i Barentshavet. Her finnes olje som Equinor nå har fått Stortingets tillatelse til å utvinne.

Foto: Harald Pettersen / Statoil

CO₂ i atmosfæren
422,8 ppm
1,5-gradersmålet
+1,12 °C
Les mer  om klima

Utslippene fra produksjonen ved det nye Johan Castberg-feltet i Barentshavet er beregnet til 315.000 tonn klimagasser årlig.

Det tilsvarer nesten like mye som det totale utslippskuttet fra alle elbilene på norske veier er beregnet å være i 2018.

På forespørsel fra NRK har Norsk elbilforening regnet ut at utslippskuttene fra den norske elbilparken ved utgangen av 2018 vil være på nesten 335.000 tonn CO₂ i forhold til om disse bilene var fossilbiler.

Transportøkonomisk institutt (TØI) bekrefter at dette stemmer.

TØI understreker samtidig at elbilsatsingen ikke er bortkastet selv om Norge produserer olje. Norsk elbilpolitikk har satt i gang en utvikling som gjør at stadig flere land og bilprodusenter satser på å bytte ut fossilbiler med elbiler.

Kun SV og MDG stemte imot

Torsdag satte altså energi- og miljøkomiteen på Stortinget sitt godkjent-stempel på Castberg-planene.

Bare MDG og SV stemte mot.

Stefan Heggelund (Høyre)

STEMTE FOR: Stefan Heggelund, stortingsrepresentant for Høyre i energi- og miljøkomiteen, stemte for Equinors planer om å starte produksjon av olje på Johan Castberg-feltet i Barentshavet.

Foto: David Vojislav Krekling / NRK

Stortingsrepresentant Stefan Heggelund (H), mener det er rent hykleri av SV og MDG å stemme mot Castberg-feltet.

– De later som om de kjemper for lokale ringvirkninger. Hadde det vært opp til dem ville ringvirkningene aldri funnet sted, sier Heggelund.

Oljeproduksjonen i Barentshavet er tenkt å komme folk i Finnmark til gode gjennom arbeidsplasser og styrking av lokalsamfunnene.

Heggelund mener de globale utslippene ikke går ned dersom Norge slutter med olje.

– Da foretrekker jeg at vi utvinner på norsk sokkel, hvor vi har strengere krav til klima og miljø enn på andre sokler, sier han.

Skrugard

JOHAN CASTBERG: Verdens nordliste oljeutbygging til havs. Det er gjort tre oljefunn under havbunnen her: Skrugard, Havis og Drivis.

Foto: Statoil

Rasende miljøbevegelse

Stortingets avgjørelse får miljøbevegelsen til å se rødt.

Natur og Ungdom mener de mange feilene og uhellene som har vært på Goliat-plattformen burde være et varsku mot mer oljevirksomhet i Barentshavet.

Gaute Eiterjord, Natur og Ungdom

PROVOSERT: Leder i Natur og Ungdom, Gaute Eiterjord, sier verden ikke tåler mer olje og gassproduksjon dersom vi skal nå Paris-avtalens mål om under to graders global oppvarming.

Foto: Natur og Ungdom

Barentshavet er et spesielt sårbart område. Goliat-skandalen burde ha lært politikerne at olje i Barentshavet er en dårlig ide, sier Gaute Eiterjord i Natur og Ungdom.

Lars Haltbrekken, stortingspolitiker for SV, er enig.

– Klimaendringene er allerede i gang og det haster med utslippskutt. I stedet velger stortingsflertallet å øke utslippene mange år fram i tid, sier Haltbrekken.

Heller ikke Bellona er fornøyd med politikernes avgjørelse.

– At Norge er omtrent det eneste europeiske landet som har økt og ikke redusert egne utslipp siden 1990, er en oppsiktsvekkende, men lite kjent fortelling i det offentlige rom. Og det handler kun om veksten i petroleumssektoren, sier fagsjef i Bellona, Runa Haug Khoury.

Equinor: – Minst utslipp i verden

Equinor mener Johan Castberg er lønnsomt selv med oljepriser ned under 35 dollar fatet, og at det vil skape både arbeidsplasser og inntekter spesielt for Nord-Norge.

– Verden trenger olje og gass, og Equinor produserer den med minst utslipp i verden. Vi er i rute for å nå vårt mål om å redusere årlige utslipp med tre millioner tonn innen 2030, sier Bård Glad Pedersen, pressetalsperson i Equinor.

Pedersen mener det er viktig at oljeetterspørselen når en topp så raskt som mulig og så reduseres, dersom vi skal nå Paris-avtalens klimamål.

– Men vi trenger ny oljeproduksjon for å erstatte naturlig produksjonsfall fra eksisterende felt, også i et scenario med lavere etterspørsel og der vi når klimamålsettingene, sier han.

Equinor regner med å starte produksjonen av olje fra Castberg-feltet mot slutten av 2022.

– Mest utslipp ved forbruk, ikke produksjon

Men flere analytikere mener etterspørselen etter olje vil dale etter 2025.

– Norske politikere liker å flagge at vi har den reneste oljeproduksjonen i verden. Men klimagevinsten er liten å hente da mesteparten av utslippene likevel skjer ved forbruk og ikke ved produksjon, sier Thina Saltvedt, analytiker i Nordea.

Thina Saltvedt, råvareanalytiker i Nordea

USIKKER PÅ LØNNSOMHETEN: Thina Saltvedt, analytiker i Nordea, frykter Norge kan gå på en smell dersom man satser tungt på fremtidige oljeinntekter fra felt som Johan Castberg.

Foto: Johan B. Sættem

Når andre land bruker norsk olje og gass, regnes det ikke som norske utslipp. Men klimagassutslipp rammer hele verdens klima, uavhengig av om det kommer fra Norge eller andre steder i verden.

– Vi kjøper klimakvoter for å få andre til å kutte utslippene vi selv indirekte bidrar til å lage gjennom oljeeksport, påpeker Saltvedt.

AKTUELT NÅ