Hopp til innhold

Utbygger: – Har fulgt retningslinjene fra NGI

Da det skredutsatte boligområdet i Gjerdrum ble bygd ut, fulgte de Norges Geotekniske Institutt (NGI) retningslinjer, forteller utbyggeren.

Jordras Gjerdrum

SKRED: Flere hus stod der jordraset gikk natt til onsdag.

Foto: Fredrik Hagen / NTB

Flere personer er skadet og 12 personer er ikke gjort rede for etter at det gikk et større skred like ved sentrum av Ask i Gjerdrum natt til onsdag.

Daglig leder i Gjerdrum Boligutvikling, Odd Sæther, var sentral da utbyggingen av området startet for 15 til 20 år siden. Da måtte det tas flere grep på grunn av vanskelige grunnforhold.

Odd Sæther, Gjerdrum Boligutvikling AS

TRAGISK: Odd Sæther, daglig leder i Gjerdrum Boligutvikling AS, har vært sentral i utbyggingen av boligområdet i Ask. Han sier at det som har skjedd er tragisk.

Foto: Privat

– Jeg er ikke geotekniker, men vi har bygd på Ask i 30 år. Når du bygger på leire må du ha med geotekniker og geolog. NGI stått bak og vært førende på undersøkelsene av de forskjellige massene, og vi har fulgt retningslinjene fra dem, sier Sæther til NRK.

– De har tatt boringer og gjort konklusjoner, og det har dannet grunnlaget for byggetillatelsene, legger Sæther til.

Evakuert selv

– Jeg synes dette er ganske tragisk, og jeg håper inderlig at det ikke har gått med noen folk, sier Sæther.

Han bor 300 meter unna skredområdet, og jeg er selv evakuert.

– Jeg skjønte ikke hva det var da det banket på døren, og vi fikk beskjed om at det var et ras. Vi hørte ingenting. Jeg føler at der jeg bor er det forholdsvis trygt, men jeg er ingen geotekniker.

Skredområdet i Gjerdrum

HØY FARE: Ask er vurder til å være i risikoklasse 4, mens stedet der skredet gikk er i klasse 5.

Foto: NGI

– Sjelden kraftprøve

På kommunens kart over faresoner på Romerike, er Ask i Gjerdrum markert med risikoklasse 4 for kvikkleireskred. Området der skredet gikk er klassifisert som høyeste risikoklasse, som er 5.

Da utbyggingen av boligområdet var i startgropen, uttalte Sæther til Romerikes Blad at:

– Å bygge ut Nystølia blir en sjelden kraftprøve, for her er det i utgangspunktet vanskelige grunnforhold. Vi må foreta betydelig flytting og stabilisering av masse, men vi har jo god erfaring med bakkeplanering i bygda vår, sa han til avisen, og fortalte at NGI bisto dem i den første fasen.

RB

VANSKELIG: Dette intervjuet ble gjort av Romerikes Blad før utbyggingen av det berørte området ble startet.

Har gjort undersøkelser

NGI har gjort mange vurderinger av grunnforholdene i området gjennom flere tiår, skriver de til NRK.

– Vi baserer våre vurderinger på vår geotekniske ekspertise og ser det opp mot gjeldende standarder. Gjennom årene har vi utarbeidet mange rapporter om grunnforholdene her. Nå er vi opptatt av å bistå NVE og kommunen i krisehåndteringen, og vi har ikke anledning til å gå inn i detaljer i alle vurderingene vi tidligere har gjort. Dette må vi komme tilbake til, skriver kommunikasjonssjef i NGI, Øydis Castberg.

AKTUELT NÅ