Urdu og arabisk i skulen

Regjeringa opnar for at urdu, tyrkisk og arabisk skal bli ein del av framandspråkopplæringa i ungdomsskulen.

Øystein Djupedal under pressekonferansen om NTNU-saken
Foto: Tore Meek / NRK

Dette går fram av regjeringa sin plan for styrking av framandspråk, som blir framlagd i dag.

Kunnskapsminister Øystein Djupedal (SV)meiner at både etnisk norske elevar og elevar med andre morsmål kan ha nytte av å lære desse språka.

- Det å styrke morsmålskompetansen er å styrke framandspråkkompetansen for Noreg som nasjon, seier kunnskapsministeren.

Dei fleste ungdomsskulane tilbyr i dag tysk, fransk og spansk som framandspråk i tillegg til engelsk. Men no vil regjeringa leggje til rette for at elevar som har annan språkleg bakgrunn også kan få ekstra opplæring i til dømes tyrkisk, urdu eller arabisk.

Dette kan også vere spennande supplement for dei med norsk språkbakgrunn, meiner Djupedal.

- Det er fint for Noreg og fint for den enkelte at det blir tilrettelagt for undervisning på dei språka som finnest her, seier Øystein Djupedal.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger