Hopp til innhold

Unio Stat valgte Rikslønnsnemnda

Unio Stats 3500 streikende medlemmer går tilbake til arbeidet etter 15 dager i konflikt. Partene ble enige om en frivillig nemndløsning på konflikten ved 17-tiden i ettermiddag.

Rigmor Aasrud og Arne Johannessen sa streiken i Unio Stat ble avsluttet torsdag kveld

Rigmor Aasrud og Arne Johannessen er enige om å sende oppgjøret i Unio Stat til Rikslønnsnemnda.

Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Oppgjøret skal nå avgjøres av Rikslønnsnemnda, der en ny tariffavtale mellom staten og Unio Stat vil bli fastsatt.

Høyst sannsynlig blir rammen på 4,1 prosent, det samme som ble oppnådd i kommuneoppgjøret og i Oslo.

De streikende i staten får ganske sikkert også den samme klausulen som de andre i offentlig sektor: At de til neste år skal ha ekstra kompensasjon hvis det viser seg at industriens arbeidere og funksjonærer har fått høyere tillegg enn dem.

Én dag i streik

Unio-leder Anders Folkestad og forhandlingsleder i Unio Stat, Arne Johannessen, ble enig med administrasjonsminister Rigmor Aasrud og riksmekler Kari Gjesteby om å gjenoppta meklingen på frivillig basis i ettermiddag. Kort tid etter var det klart at streiken er slutt.

3500 streikende statsansatte går dermed tilbake på jobb. Senest i morges gikk en ny gruppe politifolk, meteorologer, universitets- og høyskolelærere og skattekontoransatte ut i streik. De rakk å streike én dag før det hele var over.

– Jeg er glad for at streiken med dette er avsluttet, slik at arbeidet kan gjenopptas, sier administrasjonsminister Rigmor Aasrud.

Alene igjen på valen

Hovedkravene var tilsynelatende innfridd, streikelederne insisterte på at de ønsket en løsning, og det er uformelle møter hos riksmekleren både morgen og kveld.

Likevel var Unio Stat fortsatt i streik etter et timelangt møte hos riksmekleren torsdag morgen. – alene igjen på valen etter at kollegene i offentlig sektor for lengst hadde lagt ned våpnene.

Men nå har den siste gruppen streikende i offentlig sektor avsluttet konflikten.

Et av hovedkravene til Unio under dette oppgjøret har vært å få bedre uttelling for utdanning. Det oppnådde Unio i kommunesektoren og i Oslo tidligere i denne uka. Mens LO Stat, YS Stat og Akademikerne inngikk ny hovedtariffavtale 2. juni.

– Tar ansvar for å avslutte

Unio-medlemmene der gikk da tilbake på jobb. Men Unio Stat valgte å ta en ekstra runde, for å vise sin irritasjon over lønnssystemet de ikke klarte å få gjort noe med under forhandlingen eller meklingen.

Arne Johannessen iUnio

– Vi har slåss for de høyt utdannede, sier Arne Johannessen i Unio Stat.

Foto: Sørbø, Krister / NTB scanpix

– Vi har tatt ansvar for å sette universitets- og høgskoleutdannede på dagsordenen. Nå tar vi ansvar ved å avslutte streiken, sier forhandlingsleder i Unio Stat, Arne Johannessen, i kveld.

Han mener en frivillig nemndsbehandling var den beste løsningen nå.

– Etter vår mening er det bedre å avslutte med frivillig mekling enn å risikere tvungen lønnsnemnd – som alltid vil være et nederlag for tariffsystemet, sier Johannessen.

Også i går kveld og i morges var det aktivitet på riksmeklerens kontor i Oslo sentrum. Forhandlingsledere og forbundsledere fra Unio satt i møter, men møtet i morges varte bare i én time.

Fortsatt streiker vekterne organisert i LO-forbundet Norsk Arbeidsmandsforbund. Disse hører ikke til offentlig sektor.

ALT OM VEKTERSTREIKEN

Erik Eriksen, streikeleder i Unio stat Oslo

Erik Eriksen, streikeleder i Unio stat Oslo, skal nå tilbake på jobb.

Foto: Varfjell, Fredrik / NTB scanpix

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger