Hopp til innhold

Ungarn-utdannede psykologer kan bli stående uten autorisasjon

16 psykologer som alle er i turnus i Norge, risikerer å bli stående uten autorisasjon etter langvarig saksbehandling hos Helsedirektoratet. – Vi står i en byråkratisk limbo, sier en av psykologene.

Håkon Strøm Nordnes og Rasmus Johansen

Psykologene Rasmus Johansen (t.v.) og Håkon Strøm Nordnes venter på svar fra Helsedirektoratet om de kan forsette som kliniske psykologer.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Etter at Helsedirektoratet sluttet å gi godkjenning til psykologutdannede ved Eötvös Loránd University (ELTE) høsten 2016, ble det klart at de nesten 200 norske studentene som går på universitetet, ikke vil få autorisasjon til å praktisere i Norge.

Samtidig lovet direktoratet å kjempe for ELTE-psykologene som allerede var i gang med praksisåret i Norge, slik at de kunne fortsette som kliniske psykologer. Men åtte måneder senere venter fortsatt 16 psykologer på svar.

Store konsekvenser

Både Håkon Strøm Nordnes og Rasmus Johansen fikk innvilget lisens som psykolog etter å ha fullført den femårige utdannelsen i 2015.

Psykologene behandler i dag pasienter i en turnusordning mens de følges opp av en veileder. Begge hadde planlagt å fortsette som kliniske psykologer når veilederperioden er over, men foreløpig vet de ikke om Helsedirektoratet vil gi dem den samme godkjenningen som fire av klassekameratene allerede har fått.

– Vi nærmer oss 10. september 2017, og Helsedirektoratet har forespeilet at det ikke blir noen forlengelse av lisensperioden. Det vil få store konsekvenser for oss. I verste fall kan vi bli oppsagt fordi vi ikke har lov å inneha psykologstillinger uten å være psykolog, sier Nordnes.

Fødselspermisjon

De fire klassekameratene som fikk godkjent sakene sine, søkte før Helsedirektoratet konkluderte med at studiet er mangelfullt sammenlignet med den norske utdanningen.

Nordnes rakk aldri å søke før direktoratet trakk godkjenningen fordi han var sykemeldt i en måned.

– Dette er forferdelig urettferdig. Vi har vært i limbo i åtte måneder i påvente av svar, og vi har fortsatt ikke fått noen avklaring. Det at noen fra vår klasse allerede har oppnådd autorisasjon, gjør dette veldig vanskelig for oss, sier Nordnes.

Johansens situasjon er nesten helt lik.

– I 2015 startet vi veiledningstimer sammen. I løpet av det året hadde jeg fødselspermisjon. Vi utsatte veiledningen i en måned, og tenkte at det ikke ville få noen konsekvenser, men Helsedirektoratets endring førte til at vi står i en byråkratisk limbo.

Han mener behandlingen de har fått fra Helsedirektoratet er skandaløs.

Anne Farseth i Helsedirektoratet

Avdelingsdirektør Anne Farseth i Helsedirektoratet innrømmer at behandlingen av disse sakene har tatt lang tid.

Foto: NRK

– Måten denne saken har blitt håndtert på, lengden på den, og hvordan informasjon har blitt formidlet, har ikke vært bra i det hele tatt.

Dersom de ikke når frem aner ikke de to psykologene hva de må gjøre, hvilke fag de må ta opp eller hvilken kompetanse de må inneha for å ha den stillingen de har i dag.

– Får snart svar

Avdelingsdirektør Anne Farseth i Helsedirektoratet beklager at det har tatt så lang tid å behandle disse sakene, men forsikrer de nyutdannede psykologene om at det kommer et svar snart.

– Vi har nå den informasjonen vi trenger for å behandle ferdig sakene, og vil gjøre det så raskt som mulig, sier Farseth.

Hun ønsker ikke å forskuttere på hva avgjørelsen blir, og sier at alle vil få svar, men ikke gjennom media.

Dekan ved Det psykologiske fakultet i Bergen, Jarle Eid, sier at det er de fire utdanningsinstitusjonene som utdanner psykologer i Norge, som gir råd til Helsedirektoratet når det kommer til å gi utenlandsstudenter autorisasjon.

– Alle som tar utdanning i utlandet, kan ikke regne med å praktisere som kliniske psykologer når de kommer hjem. Når det gjelder de ELTE-studentene som rådet har sett på, er ikke utdannelsen deres jevngod med den norske utdannelsen for klinisk psykologi.

AKTUELT NÅ