- Undersøkelse av underlivet er ikke krenkende

Underlivsundersøkelse av jenter for å avdekke kjønnslemlesting, er ikke krenkende, viser en undersøkelse fra Trondheim.

Helseundersøkelse

Underlivsundersøkelser av småjenter krenker ikke, slår en rapport fast.

Foto: Thorberg, Erik / SCANPIX

I dag har ikke helsestasjonene lov til å undersøke jenters underliv, men det er mange som mener at dette bør gjennomføres.

Årsaken er at man enklere skal kunne forebygge og avdekke kjønnslemlesting.

- Krenkende

Hver dag i Norge fødes det én jente av foreldre som kommer fra land der kjønnslemlesting er utbredt. En underlivsundersøkelse vil forebygge og avdekke, mener tilhengerne, som med denne undersøkelsen har fått et godt argument i sin sak.

Men motstanden fra helsehold har vært massiv. Den norske

Karita Bekkemellem og Sylvia Brustad

Karita Bekkemellem og Sylvia Brustad er uenige om hvorvidt underlivsundersøkelse av småjenter er krenkende.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

Lægeforening, Jordmorforeningen, helseminister Sylvia Brustad og Sosial og Helsedirektoratet er alle motstandere av en slik type undersøkelse.

Et av argumentene er at jentene vil oppleve det som krenkende å bli undersøkt nedentil.

NETT-TV: - Ikke krenkende

Gutter undersøkes

Nå torpederes dette argumentet av et helseteam fra Trondheim. De har selv undersøkt 119 jenter i 5-6 års alder nedentil, og etterpå intervjuet ungene og foreldre. Resultatet er soleklart:

Underlivsundersøkelser er ikke krenkende:

- Undersøkelsene viser at jentene klarer dette veldig fint, og det er ikke noe mer blufersdighetskrenkende for en jente å bli undersøkt nedentil enn det er for en gutt. Som kjent undersøkes jo gutter nedentil, sier barnelege Dag Bratlid til NRK.

Før 1993 ble jenters underliv undersøkt, men på grunn av reaksjoner fra noen foreldre ble dette forbudt. Nå mener helsearbeiderne ved St. Olavs Hospital i Trondheim at det er på høy tid å ta opp igjen helseundersøkelsene.

Utsatte avgjørelsen

- Det er flere grunner til at de bør gjenopptas: Den ene er for å avdekke kjønnslemlesting eller seksuelle overgrep. Men det er også viktig for å avdekke mer uskyldige plager hos jenter, sier helsesøster Kari Gulla.

Det er politisk strid om helseundersøkelser i regjeringen. Helseministeren er uenig med barne- og familieminister Karita Bekkemellem, som er for helseundersøkelser.

Planen var at regjeringen nå i høst skulle si ja eller nei til helseundersøkelser. Avgjørelsen er nå utsatt til neste år.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger