Hopp til innhold

Ukraina: De russiske milliardene Norge ikke vil røre

Russiske båter fisker i norsk økonomisk sone og lander fisk for milliarder i Norge. Det er gullkantete ordninger regjeringen ikke vil røre, tross massive sanksjoner mot Russland.

Fredag leverte tråleren Kokshaysk fisk ved Tromsøterminalen. Ved toppen svaier et norsk flagg.

Russiske trålere leverer fisk som normalt i Norge.

Foto: Hanne Wilhelms / NRK

Vesten har straffet russisk økonomi hardt etter invasjonen av Ukraina. Norge har fulgt etter på alt fra å fryse ute russiske banker til å stenge luftrommet for fly fra Russland.

Men på et område går alt som før: fiskeri. Russiske båter fisker i norsk økonomisk sone og leverer fisk i Norge som normalt.

Det er snakk om enorme verdier:

  • I 2020 leverte russiske båter fisk for 1,6 milliarder kroner i Norge. Det tilsvarer 25 prosent av Russlands kvoter.*
  • I 2019 var russiske fangstverdi i Norge 1,8 milliarder kroner. Det utgjorde 32 prosent av Russlands kvoter.

Fordelene er lavere fraktkostnader og generelt høyere priser enn i Russland. Norske kroner blitt mye mer verdt for russere, siden rubelens verdi har kollapset. Russiskfanget fisk levert i Norge kan gi lavere toll og ingen veterinærkontroll (se faktaboks).

* Tallene er hentet fra Fiskeridirektoratets fangstsedler. Siden prisene er hemmeligholdt i ett år, er ikke fangstverdiene for 2021 offentlige.

Ingen vil intervjues

Det norske flagget vaier ved toppen av den gule masten på den russiske tråleren Kokshaysk. Litt lenger ned, ved hekken, henger det russiske flagget. Båten ligger ved fryselageret til Tromsøterminalen.

Tråleren KOKSHAYSK

Fredag 4. mars lå tråleren Kokshaysk ankret opp ved fryselageret til Tromsøterminalen.

Foto: Hanne Wilhelms / NRK

Kokshaysk er ikke et unikt syn. Russiske trålere fortsetter å levere fisk i Norge etter at krigen i Ukraina brøt ut, viser fangstdata fra Fiskeridirektoratet og posisjonsdata fra Kystverket.

Tre av havnene der russiske båter har levert fisk er Tromsøterminalen, Troms Fryseterminal og Kirkenesterminalen. Ingen av dem ønsker å snakke med NRK om situasjonen med de russiske fartøyene.

Advarer

De russiske fiskekvotene kontrolleres for det meste av store rederi. Det klart største av dem er Norebo, som kontrolleres av den russiske milliardæren Vitaly Orlov.

Sergej Sennikov

Samarbeidet mellom Norge og Russland sikrer nødvendig stabilitet i Arktiske områder, sier Sergej Sennikov, talsperson i det russiske fiskerikonsernet Norebo.

Foto: privat

Norebo advarer overfor NRK mot å rokke ved samarbeidet Norge og Russland har i Barentshavet.

Om man ødelegger dette folkerettslige grunnlaget vil fiskeressursene i Barentshavet og Norskehavet være i stor fare og kan fort forsvinne. I korte trekk betyr det at norske og russiske fiskere sitter i en båt og ingen av oss vil brenne denne båten, skriver Sergej Sennikov, som er talsperson i Norebo, i en e-post til NRK.

Russiske skip i Kirkenes havn.

I havnen i Kirkenes er det flere russiske tråler som ligger til havn. Hovedeier av Kirkenesterminalen er Eimskip. Eimskips største eier er islandske Samherji. Dette bildet ble tatt fredag 4. mars.

Foto: André Bendixen / NRK

–Viktigere enn på lenge

For Norge er det viktig å unngå sanksjoner som kan ramme det norsk-russiske fiskersamarbeidet. Det er den klare meldingen fra fiskeriminister Bjørnar Skjæran (Ap).

Dette samarbeidet har bidratt til stabilitet og til lav spenning i nord. Det tror jeg kanskje er enda viktigere nå enn på lenge.

– Skal vi klare å ha en bærekraftig forvaltning i Barentshavet, så må vi gjøre det i lag med Russland, sier han videre.

Ap-nestleder Bjørnar Skjæran

Samarbeidet med Russland har overlevd over 50 år med skiftende forhold til Russland, sier fiskeriminister Bjørnar Skjæran (Ap).

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

På russisk side er det store, sterke kapitalaktører som kontrollerer store deler av fiskekvotene.

– Burde ikke det også spille inn i Norges vurdering?

– Det norsk russiske fiskerisamarbeidet er helt grunnleggende for at vi skal kunne forvalte de viktige fiskestammene i Barentshavet på en god måte.

– Finnes det fiskerioligarker?

– Jeg vil ikke gå inn på de enkelte interessene som ligger i fiskerinæringen i Russland.

EU-sanksjoner: Vil ikke spekulere

Norge har til nå sluttet seg til EUs sanksjoner mot Russland. I samtaler med EU har fiskeri vært et tema, bekrefter Skjæran.

EU er godt kjent med de interessene vi har og at det er en grunnleggende norsk interesse og at det norsk-russiske fiskerisamarbeidet skal videreføres også i denne krisen.

På spørsmål om hva Norge gjør hvis EU kommer med sanksjoner rettet mot russisk fiskeri, svarer Skjæran:

For Norge er det en helt grunnleggende interesse å ivareta dette samarbeidet. EU er godt kjent med det, og jeg vil ikke spekulere i en sånn situasjon.

AKTUELT NÅ