Hopp til innhold

UDI etablerer mellom 30 og 40 nye asylmottak

For å kunne ta i mot rekordmange asylsøkere til Norge, oppretter UDI minst 30 nye asylmottak. UDI-direktøren oppfordrer kommunene til å være positive.

UDI

REKORDÅR: Direktør i Frode Forfang og direktør for region- og mottaksavdelingen, Christine Wilberg i Utlendingsdirektoratet (UDI) informerer om tiltakene som gjøres for å håndtere den økte tilstrømningen av asylsøkere til Norge.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Både i juli og august har det kommet langt flere asylsøkere til Norge enn forventet.

UDI har satt i gang en rekke ekstraordinære tiltak for å håndtere situasjonen.

– Det har vært en kraftig økning i antall asylsøkere. Vi har sett at antall asylsøkere som kommer hver uke begynner å nærme seg toppåret 2009, sier UDI-direktør Frode Forfang under en pressekonferanse torsdag.

Han sier det ikke er mulig å tallfeste hvor mange asylsøkere som kommer i månedene fremover, men utelukker ikke at 2013 blir et nytt rekordår.

– Vi tror at antall asylsøkere vil lande på et sted mellom 13 og 14.000 for 2013, og vi tror at dette vil øke neste år. En veldig stor del av økningen vi ser nå skyldes en økning i antall asylsøkere fra Eritrea, forteller Forfang.

Til sammen trenger UDI mottaksplasser til nesten 19.000 asylsøkere.

Ifølge avdelingsdirektør for mottaksavdelingen, Christine Wilberg, vil direktoratet om kort tid utlyse anbudskonkurranser over hele landet.

– Vi ønsker oss mellom 30 og 40 nye mottak, og vil snart gå ut med anbudskonkurranser. Derfor er det også for tidlig å si hvor de nye mottakene skal ligge, sier Wilberg.

Flere fra Syria

Hittil i år er det kommet nesten 8.000 asylsøkere til Norge, en vekst på nesten 30 prosent sammenlignet med i fjor.

Det er primært eritreere som utgjør økningen i tallet på asylsøkere.

– 63 prosent av asylsøkerne får opphold, og andelen som får opphold vil øke, sier Forfang.

Ifølge UDi øker også antall syrere som ønsker å søke beskytttelse i Norge.

– Men denne gruppen er mindre enn gruppen fra Eritrea, og langt mindre enn antallet syrere som kommer til Sverige, forteller Forfang.

Bakgrunn: Norge kan få asylrekord i 2013

– Det vi ser nå er at et økende antall av de som søker asyl i Norge er mennesker som,har et reelt beskyttelsebehov og dermed har krav på asyl i Norge, sier UDI-direktøren.

– Feil at «alle» er kriminelle

Forfang er opptatt av å fjerne frykten i befolkningen mot asylmottak, og understreker at det er en svært liten gruppe av asylsøkere som skaper problemer når de søker beskyttelse i Norge.

– De siste årene er det skapt et bilde i media der asylsøkere er forbundet med kriminalitet. Dette bildet fører til frykt der vi ønsker å etablere asylmottak. Det største antallet asylsøkere som kommer til Norge er lovlydige borgere. Eritreere er nesten fraværende i krimstatistikken, og nesten helt fraværende i gruppen som kommer til Oslo for å drive med narkotikasalg, sier Forfang.

Ikke bestemt hvor

En kraftig økning av asylsøkere fører til at UD trenger mellom 30 og 40 nye asylmottak.

FORFANG: Derfor må vi opprette 40 nye asylmottak.

Også Wilberg advarer mot frykt, og oppfordrer kommunene til å møte UDI og asylsystemet med åpne armer.

Det er fortsatt ikke sikkert hvor i landet de ulike asylmottakene skal ligge.

– Noen ønsker dette velkommen, andre er ikke fullt så positive. En god dialog mellom kommunen, driftsoperatørene og nærmiljøet er viktig. Vi skjønner at det kan være utfordrende og skulle ta i mot 150 nye innbyggere. Vi vil komme med en sterk oppfordring til at kommuner og til alle som ønsker å drive mottak, om å gi oss et tilbud. Vi trenger flere plasser, sier hun.


AKTUELT NÅ