UD har satt samarbeidet med ILPI på hold

Som følge av UDs instruks om redusert konsulentbruk og begrensninger i bruken av tilskuddsmidler, kan International Law and Policy Institute (ILPI) bli nødt til å nedbemanne.

UD

Utenriksdepartementet har nå en gjennomgang av samarbeidet de har hatt med ILPI. Det innebærer at alle kontrakter satt på vent. Som føle av dette vurderer nå selskapet nedbemanninger.

Foto: Braastad, Audun / NTB scanpix

VG har gjennom en rekke artikler avdekket at eierne av International Law and Policy Institute (ILPI) har hentet ut millionlønninger fra det norske bistandsbudsjettet.

– Med dette som bakgrunn har ILPI nå startet drøftelser med de ansatte vedrørende en mulig nedbemanning, sier daglig leder og medeier i ILPI Njål Høstmælingen til NRK.

– Målet med dette er å sikre pågående og kontraktfestede leveranser til kunder og tilpasse organisasjonen til den nye markedssituasjonen.

Gjennomgår sakskomplekset

Njål Høstmælingen

Njål Høstmælingen sier de nå må vurdere nedbemanninger.

Foto: Marit Kolberg / NRK

ILPI, et konsulentselskap som gir råd i utenrikssaker, ble etablert av jurist og forsker Njål Høstmælingen, tidligere UD-direktør Gro Nystuen og professor og forsker Kjetil Tronvoll i 2009.

I perioden etter etableringen og til 2015 har 81 prosent av ILPIS omsetning stammet fra bistandsmidler, noe som tilsvarer 151,7 millioner kroner, ifølge VG.

Utenriksdepartementet (UD) har nå en gjennomgang av sakskomplekset. Som følge av dette, har departementet satt store deler av samarbeidet på hold inntil de har gjennomført sin gjennomgang.

– Ikke hatt mulighet til å innhente nye prosjekter

– Utenriksdepartementet har vært ILPIs største kunde. Gitt situasjonen, hvor vi de siste ukene har brukt en svært stor del av vår tid og våre ressurser til å håndtere spørsmål fra UD og VG, har vi ikke hatt mulighet til å utvikle og innhente nye, større prosjekter, sier Høstmælingen.

– For ILPI innebærer dette at vi må vurdere vår operasjonelle situasjonen fortløpende.

Ansatte i ILPI bekrefter overfor NRK at en stor andel av de ansatte vil bli rammet.

Avisen har blant annet avslørt at ILPI har mottatt deler av pengene uten offentlige anbud. ILPI presiserer selv at hoveddelen av selskapets inntekter fra UD knytter seg til anskaffelser som har vært lagt ut på anbud.

VG har også meldt at ILPI har opprettet et non-profit selskap, ILPI Research and Outreach, som mottok bistandsmidler, før pengene så kunne tas ut som aksjeutbytte gjennom aksjeselskapet ILPI. Ifølge ILPI har imidlertid ILPI Research and Outreach i liten grad vært kontraktspart i de avtalene ILPI har med UD.

Forsvarte bruken

Ifølge VG har de tre eierne tatt ut til sammen nesten 8,3 millioner kroner i lønn og utbytte i fjor. Pengene er i hovedsak bistandsmidler fra UD.

Njål Høstmælingen presiserer at ILPIs tre eiere har hatt i snitt i overkant av 1,5 millioner kroner i lønn og utbytte i løpet av de sju årene selskapet har eksistert.

UD har forsvart bruken av konsulenter i bistandsarbeidet.

– Utenriksminister Brende har vært tydelig på at det er en målsetting at mest mulig av bistandsmidlene skal brukes på konkret utviklingshjelp og at det skal brukes mindre på blant annet utredninger, konsulenter og seminarer, sier kommunikasjonssjef Frode Andersen i UD til NRK.

Som en følge av dette er konsulentbevilgningen på UDs budsjetter redusert med 36 prosent fra 143 millioner kroner i 2013 til 92 millioner i forslaget til statsbudsjett for 2017, sier han.

– Det er også gjort en gjennomgang av eksisterende konsulentoppdrag og mange av oppdragene er avsluttet eller vil ikke bli fornyet når de utløper. Oppdragene er knyttet til flere konsulentselskap.

SISTE NYTT

Siste meldinger