Hopp til innhold

Transportøkonomisk institutt: Dette betyr fint lite

Siv Jensens fjerning av bomstasjoner utgjør 1,5 prosent av det som tas inn i løpet av året. Regjeringen ventes å vedta nye bompenge-milliarder i juni.

Nye bompengesatser ble innført i Oslo 1. oktober.

BOMRING: Oslo er ett av stedene som kommer til å ha bompenger i lang tid fremover.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Det var i talen til Frp-landsmøtet at partileder Siv Jensen slo fast at regjeringen skal bruke 200 millioner kroner på å rive bomstasjoner i år.

Budskapet ga salens lengste stående applaus.

Men summen bilistene betaler til bompenger øker år for år. I 2017 passerte det for første gang 10 milliarder kroner. I år er det ventet 13 milliarder kroner.

Kjell Werner Johansen

KOMMENTERER BOM-NYHET: Assisterende direktør Kjell Werner Johansen i Transportøkonomisk institutt.

Foto: Anette Holth Hansen / NRK

– 200 millioner kroner av de 13 milliardene i bompenger som kreves inn i år, har fint liten betydning i det store bildet. Men det kan ha stor betydning for der dette skjer, sier assisterende direktør Kjell Werner Johansen i Transportøkonomisk institutt til NRK.

Av bompengene som ventes innbetalt i år, utgjør beløpet fra Siv Jensen altså 1,5 prosent.

Stemmer for milliarder

Jensen erkjenner selv at pengene ikke rekker så langt.

– Men med det politiske flertallet vi har på Stortinget, kommer folk fremdeles til å måtte betale bompenger. Det er imot alt det vi ønsker. Og det smerter, sier Jensen.

5. juni kommer regjeringspartiene til å stemme for to veiprosjekter som skal finansieres med ti milliarder kroner i bompenger fra bilistene.

Dagens Næringsliv omtalte prosjektet torsdag:

  • 35 kilometer firefelts E18 Langangen–Dørdal i kommunene Porsgrunn og Bamble. Veien skal koste 11,6 milliarder kroner. 4,4 milliarder av dette skal etter kalkylene tas inn i bompenger.
  • Opprustet E6 Ulsberg–Melhus gjennom kommunene Rennebu, Midtre Gauldal og Melhus er beregnet å koste 15 milliarder kroner. Av beløpet skal 5,6 milliarder finansieres med bompenger.

Siv Jensen på Frps landsmøte 2019

BUDSJETTLEKKASJE FIKK APPLAUS: Partileder Siv Jensen etter åpningstalen på Frp sitt landsmøte.

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Fjerner millioner

Før de økte bompengene skal vedtas i Stortinget i juni, kommer regjeringen til å legge fram hvilke som skal bort.

Endringen vil komme i revidert nasjonalbudsjett, som skal legges fram 14. mai. Da vil det også bli klart hvilke bommer som skal rives på hvilke strekninger, ifølge Jensen.

Hun har merket seg det gryende opprøret mot bompenger flere steder i landet.

– Det er bra at folk sier ifra, det er bra at det er et opprør. Kanskje er det dette som skal til for at Fremskrittspartiet ikke skal måtte stå alene i kampen mot bompenger, sier Jensen.

Transportøkonomisk institutt sier de 200 millionene trolig brukes til å fremskynde bomprosjekter som er i ferd med å bli ferdig finansiert.

– Jeg går ut fra at de tenker å betale ned gjelda for noen bomselskaper som snart er nedbetalt, sier Kjell Werner Johansen i Transportøkonomisk institutt.

Samferdselsminister Jon Georg Dale ser nå på hvilke prosjekter det blir og hvordan det gjøres, opplyser politisk rådgiver Karine Skaret til NRK fredag ettermiddag.

Slik kan pengene brukes

En rekke bomprosjekter har en nedbetalingstid over mange år. Noen store prosjekter er for eksempel:

  • Bypakke Bergen: 5270 millioner kr.
  • E18 Gulli - Langangen: 6756 mill. kr.
  • E6 Gardermoen - Kolomoen: 4918 mill. kr.
  • Rv 13 Ryfast: 6100 mill. kr.

Se hele listen over nedbetaling av bompengeprosjekter nederst i artikkelen

Et prosjekt som er nærmere å sluttføres, er for eksempel E6 Svinesund med 254 millioner kroner, viser tall fra Statens vegvesen.

Forventet nedbetalingsår er 2020, viser en oversikt fra Vegvesenet.

Hvis de 200 millionene Jensen lover blir brukt på ett prosjekt, kan det med andre ord rekke omtrent til fjerning av én slik bom ett år før tiden.

– Tendensen de senere årene har vært at det åpnes flere enn det legges ned. Det skjer fordi det bygges mer vei, og at flere byer får såkalte bypakker, sier Kjell Werner Johansen i Transportøkonomisk institutt.

Utvikling i antall bomstasjoner (Kilde: Statens vegvesen)

År

Antall bomstasjoner

2004

140

2005

143

2006

115

2007

116

2008

135

2009

148

2010

157

2011

158

2012

164

2013

170

2014

197

2015

208

2016

240

2017

237

Ekspander/minimer faktaboks

Bombrems i Buskerud

41 nye bomstasjoner skal ifølge Broom bygges rundt Drammen i 2020 som del av Buskerudpakke 2. Bomringen skal etter planen bidra til et årlig tilskudd på 700 millioner, i perioden 2020-2034.

Tirsdag sa kommunestyret i Nedre Eiker og bystyret i Drammen nei til å behandle Buskerudbypakke 2 og bompenger i drammensområdet nå, melder NTB.

I 2018 hadde 62 bompengeprosjekter innkreving av bompenger. 22 prosjekter hadde ennå ikke startet innkreving av de som da var vedtatt, skriver Statens vegvesen.

Nedbetaling av bompengeprosjekter

Bompengeprosjekt

Sum låneportefølje oppdatert 2018/2019 (mill. kr.)

Forventet nedbetalingsår oppdatert 2017/2018

Askøypakken

0

2028

Bypakke Bergen

5 270

2037

Bypakke Bodø

1 286

2030

Bypakke Grenland

129

2026

Bypakke Nedre Glomma

940

-

Bypakke Nord-Jæren

275

-

Bømlopakken

600

2028

E134 Damåsen - Saggrenda

2 540

-

E134 Stordalstunnelen

135

2025

E136 Tresfjordbrua/Vågstrandtunnelen

582

2025

E16 Bjørum - Skaret

23

-

E16 Eggemoen - Jevnaker - Olum

225

-

E16 Fønhus - Bagn, E16 Bagn - Bjørgo

492

-

E16 Kongsvinger - Slomarka

1 077

2030/2031

E18 Aust-Agderpakken

0

2018

E18 Gulli - Langangen

6 756

2029/2032/2035/2038

E18 Rugtvedt - Dørdal

918

-

E18 Tvedestrand - Arendal

704

-

E39 Kristiansand vest - Lyngdal vest

0

-

E39 Rogfast

200

-

E39 Svegatjørn - Rådal

2 878

-

E6 Den nye Svinesundsforbindelsen

254

2020

E6 Gardermoen - Kolomoen

4 918

2022/2024/2028

E6 Hålogalandsbrua

1 095

2035

E6 Kolomoen - Moelv1

0

-

E6 Korgen - Bolna (Helgeland nord)

416

2033

E6 Nord-Trøndelag grense - Korgen (Helgeland sør)

540

2032

E6 Ranheim - Åsen

0

-

E6 Ringebu - Otta (strekningen Frya - Sjoa)

3244

2032

E6 Trondheim - Stjørdal

1 170

2024

E6 Vindåsliene - Korporalsbrua

375

-

E6 Øyer - Tretten

313

2024/2025

E6/E18 Østfoldpakka

1 230

2021

Fosenpakken

0

2026

Fv 107 Jondalstunnelen

65

2020

Fv 108 Ny Kråkerøyforbindelse2

0

2026

Fv 17 / fv 720 Dyrstad - Sprova - Malm

0

-

Fv 17 Tverlandet - Godøystraumen

76

2022

Fv 255 Jørstad - Segelstad bru

102

2023

Fv 311 Presterødbakken

0

-

Fv 33 Skardtjernet - Tonsvatnet og Bjørgokrysset - Nedre Øydgarden

60

-

Fv 33 Skreifjella - Totenvika

203

2031

Fv 34 Grime - Vesleelva

92

2028

Fv 45 Gjesdal

0

2024

Fv 47 T-forbindelsen

152

2025

Fv 48 Årsnes ferjekai og Løfallstrand - Årsnes

10

2020

Fv 519 Finnfast

348

2029

Fv 544 Halsnøysambandet

126

2025

Fv 546 Austevollsbrua

76

2020/2021

Fv 64 Atlanterhavstunnelen

253

2025

Fv 659 Nordøyvegen

0

-

Fv 71 Sykkylvsbrua

0

2018

Fv 714 Stokkhaugen - Sunde

280

2033

Fv 78 Toventunnelen m/tilførselsveger

623

2033

Fv 858 Ryaforbindelsen

108

2025

Førdepakken

43

2028

Haugalandspakken

210

2023

Kvammapakken

291

2029

Listerpakken

20

2020

Miljøpakke Trondheim

0

2029

Namdalsprosjektet

12

2019

Nordhordlandspakken

40

-

Oslopakke 3

4 400

2036

Rv 13 Ryfast

6 100

-

Rv 19 Kirkebakken - Re grense

0

2018

Rv 23 Dagslett - Linnes3

253

-

Rv 3/rv 25 Ommangsvollen - Grundset/Basthjørnet

175

-

Rv 36 Bø - Seljord

0

-

Rv 36 Slåttekås - Årnes

261

-

Rv 4 Lunner grense - Jaren og Lygna sør

1 668

2032

Rv 555 Sotrasambandet

0

-

Rv 7 Sokna - Ørgenvika

564

2026

Rv 7/Rv 13 Hardangerbrua

1 430

2030

Rv 80 Løding - Vikan (Tverlandsbrua)

104

2020

Rv 80 Røvika - Strømsnes

167

2026

Samferdselspakke for Kristiansandsregionen

0

2020

Vegpakke Harstad

680

2031

Vossapakko

479

2022

Ekspander/minimer faktaboks

Tabell: Kontor for bompengeforvaltning, Statens vegvesen

NRK rekrutterer for tida deltakere til prosjektet Hele Norge snakker, der folk kan bli koblet sammen med noen de er uenige med. 25. mai skal par snakke sammen på arrangementer rundt om i landet. Hvis du vil delta, kan du svare på spørsmålet under for å begynne påmeldinga.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger