Tollere fortoller egne varer

- Vi har sett at det er tilfeller der tollere har deklarert sine egne varer. Det skal ikke skje.

Tollområde
Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

En gjennomgang Riksrevisjonen har gjort av Tolletaten avdekker brudd på forvaltningslovens habilitetsbestemmelser, som skal motvirke at kontrollører kontrollerer seg selv og sine nærmeste.

Kosmo: - Dette skal ikke skje

Riksrevisjonen har avdekket klare brudd på habilitetsreglene ved at tolltjenestemenn har fortollet egne varer, og dette kan være en indikasjon på en for svak bevissthet rundt habilitetsreglene i tollvesnet. Svak intern kontroll på område kan påvirke muligheten for å forebygge og avdekke misligheter.

Riksrevisjonen

IT-systemet er innrettet slik at tollerne kan fortolle varene sine på et hvilket som helst kundenummer. Det skjuler hvem som står bak.

Riksrevisor Jørgen Kosmo er ikke nådig:

Jørgen Kosmo

Riksrevisor Jørgen Kosmo.

Foto: Falch, Knut / SCANPIX

- Det skal ikke skje. Det kan åpne for svindel. Og det er nettopp for å forebygge svindel at vi ber Tollvesenet rette opp i dette.

Avdelingsdirektør Asle Farberg i Toll- og avgiftsdirektoratet medgir at bevisstheten har vært for lav. Nå skal de rydde opp:

- Det er tjenestemenns forståelse av retningslinjer og kravene våre til habilitet og etiske retningslinjer, som har vært utfordringen i denne saken, sier Ferberg.

- Det betyr at vår internkontroll nå rutinemessig gjennomgår fortollinger på stikkprøvebasis for å kunne fastslå om den type fortolling kan ha forekommet.

DEBATTEN ER NÅ STENGT FOR NYE KOMMENTARER. TAKK FOR DELTAGELSEN!

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger