Hopp til innhold

Tolk for norske styrker i Afghanistan skal være drept

Den afghanske tolken Samiullah Siddique som tidligere jobbet for norske styrker i Afghanistan er drept, opplyser familien til NRK.

Samiullah Siddique

TOLK: Samiullah Siddique jobbet som tolk for de norske styrkene i Afghanistan i 2010, men fikk avslag på søknaden om opphold i Norge.

Foto: privat

Samiullah Siddique jobbet i 2010 som tolk for de norske styrkene i Afghanistan. Han forsøkte i etterkant å få opphold i Norge, slik mange av tolkene som bidro på norsk side fikk, men fikk avslag.

Ifølge familien i Afghanistan ble Siddique drept utenfor hjemmet sitt i Kama-distriktet i Jalalabad i Afghanistan på fredag.

NRK har ikke fått noen offisielle kilder til å kommentere hva som kan være bakgrunnen for dødsfallet, men familien mener han ble drept på grunn av jobben for de internasjonale styrkene.

– Jeg gikk ut av huset sammen med ham, og vi var på vei til bryllup. Vi ble angrepet med skudd fra alle kanter. Han fikk to skudd i brystet, og falt i bakken. Deretter ble han skutt i bakhodet. Han ble skutt og drept foran øynene på meg, forteller broren Abdullah Siddique til NRK.

Forsvaret bekrefter tolkejobb

Det norske forsvaret bekrefter overfor NRK at Samiullah Siddique jobbet for dem.

– Forsvaret bekrefter at Samiullah Siddique jobbet som tolk for Forsvaret i en periode i 2010, sier Sigurd Tonning-Olsen, pressevakt Forsvarets operative hovedkvarter.

Siddique skal etter det NRK forstår ikke ha fått våpentrening og bar heller ikke våpen da han jobbet for de norske styrkene.

Broren forteller at Samiullah bodde sammen med kone og to barn i det urolige området der både Taliban og Den islamske stat skal være aktive.

De skal ha hatt dårlig råd, og levd på konas lærerlønn.

Trusler

NRK har snakket med to av brødrene til Samiullah Siddique.

Den siste tiden skal Samiullah ha jobbet som engelsklærer for 80–100 barn. Han underviste hjemmefra, og skal ha pleid å holde seg innendørs på grunn av trusler.

Trusselbrev

BREV MED TRUSLER: Al Jihad i Guds navn – Afghanistans islamske emirat – Mujahedin i Nangarhar En person ved navn Samiullah, sønnen til Siddique, innbygger i Khama-distriktet, har, ifølge våre opplysninger, drevet med spionasje og samarbeidet med utenlandske styrker over en lengre periode. Det førte til at mange medlemmer av Det islamske emiratet og Mujahedin enten ble drept, eller overgitt til utenlandske styrker. Alle medlemmer av Det islamske emiratet oppfordres til å straffe denne islamfiendtlige personen så snart som mulig. Hilsen Maulawi Zarqawi og Mullah Samandar og Maulawi Kefayatullah Akhond (distriktssjef i skyggeregjeringen i Khama) Sharia eller dø

Foto: PRIVAT

NRK kjenner til at Siddique for noen år tilbake skal ha fått drapstrusler undertegnet av terrorgruppa IS (Se oversettelse i bildeteksten). Bakgrunnen for trusselen var samarbeidet hans med utenlandske styrker. Broren sier han var tolk for styrker fra Australia og Canada i tillegg til Norge.

– Det er Taliban som er aktive i vårt område. Han mottok flere trusler som følge av sitt arbeid for nordmennene. Først jobbet han for Nato, deretter for de norske styrkene. Etter at de avsluttet, ble han oppsagt. Han sa til alle at hans liv var i fare, men ingen hørte på ham, sier broren.

Samiullah Siddique skal ha mottatt trusler fra både IS og Taliban, men broren mener bestemt at Taliban sto bak.

– Jeg er sikker på det fordi han hadde fått flere trusler fra Taliban tidligere, og fordi de finnes i vårt område. De som har samarbeidet med andre styrker, blir et mål, sier Abdullah Siddique til NRK.

– Familien mener Samiullah Siddique ble drept på grunn av sitt arbeid for fremmede styrker. Hva sier Forsvaret til det?

– Det eneste Forsvaret kan si er at han har vært i et arbeidsforhold hos oss i 2010, svarer Tonning-Olsen, som heller ikke kan bekrefte at Siddique er drept.

Den afghanske tolken Samiullah Saddique ble, ifølge familien, drept utenfor hjemmet sitt i Kama-distriktet i Jalalabad i Afghanistan. FOTO:PRIVAT

Den afghanske tolken Samiullah Saddique ble ifølge familien drept utenfor hjemmet sitt i Kama-distriktet i Jalalabad i Afghanistan. FOTO: Privat

Engasjert i Kasjmir-konflikt

Den tidligere kamptolken engasjerte seg den siste tiden i konflikten i Kasjmir, hvor han uttalt støttet India, blant annet på Facebook.

– Broren din var veldig kritisk til Pakistan. Kan det ha spilt noen rolle eller vært motiv?

– Ja, det stemmer. Han var journalist og aktivist, og han drev en organisasjon og engelskkurs. Vårt distrikt er nær grensen til Pakistan. Det er Taliban som driver med spionasje for Pakistan. De tåler ikke en person som både er patriotisk og intellektuell, svarer Abdullah Siddique.

Jalalabad, Afghanistan

– Avgjørende for de norske styrkene

NRK har snakket med en tidligere tolk som var kollega med Siddique i Afghanistan. Han ønsker å være anonym på grunn av sikkerhetssituasjonen i Afghanistan.

– Han er lett å bli kjent med, hjelpsom og god til å lytte. Han stilte alltid opp på dugnad eller om noen trengte å prate, sier den tidligere kollegaen, som også skryter av jobbprestasjonene til Siddique:

– Jeg vet at hans overordnede var veldig fornøyde med ham. Han jobbet med å overvåke Taliban-nettverket. Han var en perfeksjonist.

Dagbok, Samiullah Siddique

DAGBOK: Samiulllahs dagbok inneholder mange hilsener fra norske soldater som han tolket for.

Foto: Privat

Han forstår ikke hvorfor Siddique ikke fikk opphold i Norge.

– Hans jobb var avgjørende for de norske styrkenes innsats i Afghanistan, sier den tidligere kollegaen.

Regjeringen grep inn

Da de norske Isaf-styrkene var stasjonert i Afghanistan, ansatte de rundt 50 afghanske kamptolker. Tolkene var ofte med de norske styrkene på krevende oppdrag. De ble utstyrt med både uniform og våpen, og ble ansett som uunnværlige i kampen mot Taliban.

Det var tolken Faizullah Muradi sin historie som fikk regjeringen til å innføre nye regler for tolkene som jobbet norske styrker.

Muradi kjempet for norsk side under krigen i Afghanistan i to år, for så å bli kastet ut, da han selv trengte beskyttelse. Regjeringen bestemte etter hvert at kamptolkene fra Afghanistan skulle få komme til Norge som overføringsflyktninger fra FN.

Rundt 50 afghanske kamptolker som jobbet sammen med norske styrker i ISAF-operasjonen i Afghanistan, søkte om opphold i Norge.

23 fikk asyl, mens 26 andre fikk avslag på søknaden om asyl.

Les alle sakene om kamptolkene her

Den afghanske tolken teken imot som ein helt av krigsveteranar på Kristiansand lufthavn Kjevik.

FIKK OPPHOLD: Tolken Faizullah Muradi ble tatt imot som en helt av krigsveteraner på Kristiansand lufthavn Kjevik i 2014.

AKTUELT NÅ