Hopp til innhold

Tingretten mener 16-åring var godt i gang med forberedelser til terror

OSLO TINGHUS (NRK) Retten opprettholder fengslingen av den terrorsiktede 16-åringen. Gutten skal ha planlagt forgiftning av tilfeldige i Norge. Han nekter fortsatt å gå i avhør.

Oslo tinghus fredag 19. februar.

FENGSLINGSMØTE: I åttende etasje på Oslo tinghus ble det fredag avholdt rettsmøte om 16-åringen må sitte videre i varetekt. Ved inngangen blir smittevern ivaretatt.

Foto: Ola Mjaaland / NRK

Oslo tingrett bestemte fredag ettermiddag at den terrorsiktede 16-åringen kan holdes varetektsfengslet frem til 5. mars. Han er fortsatt undergitt brev- og besøkskontroll.

I kjennelsen står det at fengsling er påkrevd for å hindre at siktede begår terrorhandlinger

Retten mener siktede har vært «godt i gang med konkrete forberedelser» til terrorhandlinger. Påtalemyndigheten mener planen var å ta livet av «vantro».

I kjennelsen vises det til at terrorgrupper som «både Al Qaida og ISIL over tid via sine respektive propagandakanaler har oppfordret til å begå terror med de enkle hjelpemidler som er tilgjengelig der man måtte befinne seg.»

Det står også at terrorgruppene utgir bruksanvisninger for tilvirkning av enkle eksplosiver og giftstoffer.

I kjennelsen kommer det ikke frem at 16-åringen skal ha hatt kontakt med disse terrorgruppene.

«Det er funnet kommunikasjon fra siktede på forskjellige sosiale plattformer, uten at man nå har tilstrekkelig oversikt over denne kommunikasjonen», står det i kjennelsen.

Politiadvokat Thomas Blom i PST ønsker ikke å kommentere dette overfor NRK.

Farlige stoffer

Gutten ble fengslet 5. februar, og det kom frem i kjennelsen da at «siktede har vært i befatning med farlige stoffer», og at han sannsynligvis hadde til «hensikt å bruke dette for å skape frykt i befolkningen».

Politiet mener han sannsynligvis hadde til «hensikt å bruke dette for å skape frykt i befolkningen».

«En foreløpig analyse fra Kripos underbygger at stoffet kan ha potensial som beskrevet i siktelsen. Sett i sammenheng med politiets informasjon fra chattelogger, er det også overveiende sannsynlig at siktede hadde til hensikt å bruke dette for å skape alvorlig frykt i befolkningen,» heter det i kjennelsen fra Oslo tingrett.

Politiadvokat Thomas Blom fører saken for PST.

PST: Politiadvokat Thomas Blom fører saken for PST.

Foto: Ola Mjaaland

Etter det NRK erfarer, mener PST at gutten planla å forgifte tilfeldige nordmenn. PST ønsker å fengsle gutten videre.

Gutten ønsker fortsatt ikke å forklare seg.

– Vi er veldig interessert i å høre hans forklaring, men det er hans rett å la være å avgi forklaring, sier politiadvokat Thomas Blom i PST til NRK

Den 16 år gamle syriske gutten var fredag i et nytt fengslingsmøte, bak lukkede dører i rettssal 828 i åttende etasje på Oslo tinghus.

Retten lukket dørene av hensyn til etterforskningen og siktedes unge alder. Han er siktet for å planlegge og å forberede terror. To til tre politibetjenter har holdt vakt utenfor rettssalen. Inne i salen ble det tolket mellom norsk og arabisk.

VAKTHOLD: To til tre politibetjenter holder vakt utenfor rettssalen fredag.

VAKTHOLD: To til tre politibetjenter holder vakt utenfor rettssalen fredag.

Foto: Ola Mjaaland

For to uker siden ble 16-åringen varetektsfengslet i to uker etter at han ble pågrepet dagen før.

PST hadde fått det de kaller foruroligende opplysninger som gjorde at de valgte å gå til rask aksjon for å pågripe gutten.

BOLIG: Politiets sikkerhetstjeneste pågrep 16-åringen torsdag ved 11.30-tiden. Dagen etter er det ingen synlige undersøkelser i boligen.

AKSJON: Politiet var hjemme hos familien som ikke kunne forstå hvorfor 16-åringen ble pågrepet.

Foto: Martin Zondag / NRK

Ikke avhørt

16-åringens forsvarer Andreas Berg Fevang sier «avhør vurderes fortløpende».

– Når det gjelder mistankegrunnlaget, mener vi at de ulike bevisene som er presentert så langt ikke er tilstrekkelig til skjellig grunn til mistanke, sier Fevang.

Han vil at klienten skal løslates.

FORSVARER: Andreas Berg Fevang.

FORSVARER: Andreas Berg Fevang i fengslingsmøte fredag 19. februar.

Foto: Ola Mjaaland

Fevang sier videre til NRK at han mener det er uforholdsmessig å fengsle klienten videre av hensyn til barnets unge alder.

– Vi mener de strenge vilkårene til fengsling av barn ikke er oppfylt, sier Fevang.

Fevang mener politiet nå har hatt tilstrekkelig tid til å sikre seg bevis og at det ikke bør være bevisforspillelsesfare lenger.

AKTUELT NÅ