Hopp til innhold

Fraværsattest på nett bekymrer leger

En ny nettjeneste som gir elever fraværsattest etter videokonsultasjon på internett, vekker reaksjoner blant leger. – Dette er fremtiden, svarer IKT Norge.

Skoleelever

Regjeringen har innført en fraværsgrense for elever i videregående skole. De som har mer enn 10 prosent fravær vil som hovedregel ikke få karakter.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Tjenesten fraværsattest.no ble opprettet for få dager siden. Der kan elever, ved å sende 199 kroner på Vipps, få en legekonsultasjon over video på internett, skriver Dagsavisen.

Dersom de er syke nok til å være hjemme fra skolen, sender legen en fraværsattest via e-post eller brev samme dag.

Bakgrunnen er at flere legekontorer opplever økt pågang av elever som trenger legeattest for å holde seg under regjeringens nye fraværsgrense for videregående skole.

– Målet vårt har vært å skape en tjeneste som bedrer ressursutnyttelsen i helsevesenet, effektiviserer et konservativt system og belaster pasientene og helsevesenet minst mulig, sier gründer og lege Christoffer Smith i en e-post.

Leger reagerer

Petter Brelin, som leder Norsk forening for allmennmedisin, mener det er uforsvarlig å tilby en slik tjeneste til pasienter legen aldri før har møtt.

– Hvis jeg skulle gjøre dette, ville jeg være redd for at jeg kunne glippe på noen som kontaktet meg var alvorlig syke. Jeg ville også hatt liten mulighet til å avdekke de som faktisk var friske nok til å gå på skolen, sier han til NRK.

Han får støtte fra Kari Sollien i Allmenlegeforeningen, som mener tjenesten er ulovlig.

– Helsepersonelloven beskriver ganske tydelig hva som kreves for å kunne skrive en legeerklæring, og jeg tenker at dette faller utenfor. Legene skal bruke tid på å gjøre en ordentlig undersøkelse, sier hun til Dagsavisen.

– Vil frigi kapasitet

Skjermdump fraværsattest.no

Legene garanterer time på dagen hvis eleven bestiller før klokken 14.

Foto: Skjermdump

Heidi Austli, som er leder for IKT Norge, deler ikke bekymringen.

– Videokonsultasjoner er allerede relativt vanlig i norsk helsevesen. Vi bruker allerede video for å foreta diagnostisering. Det kan spare det norske samfunnet for mye penger, mener hun.

–Jeg tror nettopp denne typen tjenester vil avlaste fastlegene og gjøre hverdagen deres enklere. Hvis lovverk og regelverk står i veien for det, må helseministeren komme på banen, sier hun til NRK.

– Følger reglene

Smith ønsker ikke å si hvor mange som har benyttet seg av tjenesten, men sier de har fått gode tilbakemeldinger fra elevene så langt.

– Vi arbeider i tråd med god faglig praksis. Vi gjør en medisinskfaglig vurdering av hver enkelt pasient, og vurderer i hvert tilfelle om det foreligger indikasjon for en fraværsattest, sier han.

Helse- og omsorgsdepartementet sier det i noen tilfeller er forsvarlig med legekonsultasjoner på internett.

– Det kan for eksempel være ved enkle spørsmål om kjente sykdommer. Det er legen som må vurdere ut fra hvert enkelttilfelle om en e-konsultasjon er forsvarlig, skriver departementet i en e-post til NRK.

Departementet vil ikke uttale seg om enkelttilfeller, og viser til at det er Helsetilsynets oppgave å undersøke om innbyggerne får forsvarlige helsetjenester.

AKTUELT NÅ