Hopp til innhold

Terrorrettssaken starter 16. april

OSLO TINGHUS (NRK.no): Rettssaken mot Anders Behring Breivik starter 16. april neste år, opplyser sorenskriver Geir Engebretsen.

Pressekonferanse med Geir Engebretsen

I dag ble det enighet om planene for terrorrettssaken. Bistandsadvokater, forsvarere og sorenskriver presenterte planene på en pressekonferanse mandag ettermiddag.

Foto: Ingunn Andersen / NRK

Statsadvokat Inga Beyer Engh

Statsadvokat Inga Beyer Engh.

Foto: Ingunn Andersen / NRK

Sorenskriver Geir Engebretsen presenterte i ettermiddag det planlagte opplegget rundt rettssaken mot Anders Behring Breivik som etter planen skal starte rett etter påske.

Det er ventet at rettssaken mot 32-åringen vil gå over 10 uker, forutsatt at de sivile erstatningskravene ikke blir en del av saken.

– Vi regner med at tiltalebeslutningen vil være klar i månedsskiftet februar-mars neste år, sier statsadvokat Svein Holden.

– Det er for tidlig å gå inn på hvordan tiltalen kommer til å se ut. Men vi mener at ti uker vil være tilstrekkelig til å gjennomføre saken på en forsvarlig måte, sier Holden.

Illustrasjon terrorrettsalen

Rettssalen hvor Breivik skal forklare seg får plass til 204 tilhørere.

Foto: Terje Grønmo Arkitekter AS

Statsadvokat Inga Beyer Engh sier til NRK at alle hendelsene i Regjeringskvartalet og på Utøya skal bakes inn i tiltalen.

– Både i forhold til Oslo og Utøya vil hvert enkelt drap bli berørt, forsikrer Engh.

Omfattende ombygging

Fram mot rettssaken vil det skje en omfattende ombygging i tinghuset for å få plass til pårørende og presse. Hele andre etasje skal reserveres til rettssaken, noe som gir et areal på 2500 kvadratmeter.

– Vi bygger en ny rettssal som blir den største i landet. Det blir 204 tilhørerplasser, sier sorenskriver Geir Engebretsen.

I tillegg skal det etableres et pressesenter på tinghuset med rundt 250 arbeidsplasser for journalister som skal dekke saken.

Plantegning terrorrettssal

Hele andreetasje på tinghuset vil bli brukt til rettssaken i april neste år.

Foto: Terje Grønmo Arkitekter AS

Det skal også etableres et pressesenter på Hotell Bristol.

Bristol ligger 75 skritt fra tinghustrappen, og her vil det være cirka 400 arbeidsplasser, sier Engebretsen.

Kan bli sendt på tv

Sorenskriveren sier de er i dialog med Grand Hotell om å opprette et støttesenter for pårørende og etterlatte.

Engebretsen sier de også vil legge til rette for videooverføring av rettssaken til andre rettssaler rundt om i landet, så de fornærmede kan følge rettssaken fra hjemstedet sitt.

Tingretten har foreløpig ikke tatt stilling til om deler av rettssaken også kan sendes på tv.

– Det er et spørsmål som kommer til å bli vurdert når vi kommer litt nærmere hovedforhandlingen. Vi regner med at det kommer søknader om dette, sier Engebretsen, som foreløpig ikke kan anslå hvor mye rettssaken kommer til å koste.

– For tingretten er dette en samfunnsoppgave. Det er en villighet fra det norske samfunnet til å betale for å ha gode rammer både rundt etterforskningen og for behandlingen av selve straffesaken, sier Geir Engebretsen.

Droppet spektrum

Tingretten avgjorde i begynnelsen av november at rettssaken mot Breivik skal gå i en sal i Oslo Tinghus og ikke i midlertidige og større lokaler for å få plass til flere tilhørere.

Tidligere har blant annet Oslo Spektrum vært lansert som et alternativt rettslokale.

Terrorsiktede er ifølge sin forsvarer fornøyd med at Oslo tingrett har bestemt at terrorsaken skal gå i en rettssal som ikke har plass til flere enn 200 tilhørere .

AKTUELT NÅ