Terrorrettssak i Oslo tinghus

OSLO TINGHUS (NRK) Hovedforhandlingen i norgeshistoriens største straffesak blir avholdt i Oslo tinghus.

Geir Engebretsen med planene for terrorrettssaken

HAR BESTEMT SEG: Sorenskriver i Oslo tingrett Geir Engebretsen bekrefter overfor NRK at hovedforhandlingene i terrorsaken vil bli holdt i Oslo tinghus. Tinghuset ligger få kvartaler fra Regjeringskvartalet i Oslo sentrum.

Foto: NRK

Det bekrefter sorenskriver i tingretten, Geir Engebretsen, overfor NRK torsdag ettermiddag.

– Av hensyn til vitnene, som er unge og allerede traumatiserte mennesker, vil vi ikke ha mer enn maksimalt 220 tilhørere i rettssalen. Dette fordi det allerede er en stor belastning å forklare seg. De beste rammene for en slik rettssak vil være her i Oslo, sier Engebretsen til NRK.

Enorm interesse

Rettssaken mot Anders Behring Breivik etter bombeangrepet mot Regjeringskvartalet og skytemassakren på Utøya starter trolig i april 2012.

Etter det NRK kjenner til er det satt av minst to måneder til hovedforhandlingene.

Det er ventet et svært stort presseoppbud i forbindelse med saken, som er den største og mest omfattende rettssaken i norsk historie.

Presse-kaos utenfor rettssal i Oslo tingrett, fengslingsmøte i terrorsaken

TRANGT: Det var svært trangt utenfor rettssalen da det var fengslingsmøte i terrorsaken i juli. Det ventes enda flere journalister til selve rettssaken.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / Scanpix

Foreløpig har over 200 norske journalister, fotografer og tegnere varslet tingretten om at de ønsker å dekke saken.

I tillegg er det ventet et stort antall journalister fra utlandet.

– Vi har hatt en lang prosess og spørsmålet er drøftet med alle som er berørt. Denne saken kommer til å bli gjennomført i Oslo tinghus fra påsketider i 2012, sier Geir Engebretsen.

– Pressens behov for tilstedeværelse skal bli ivaretatt, både i rettssalen, i et pressesenter rett utenfor salen og i et pressesenter på et hotell i nærheten, sier han.

Ifølge sorenskriveren er det uansett ikke aktuelt å la mellom 500 og 600 journalister følge forhandlingene fra hovedsalen

– Det ville bli en for stor belastning for de unge og allerede sterkt traumatiserte vitnene i denne saken, sier sorenskriveren.

Kontaktet arkitekt

For å kunne gjennomføre hovedforhandlingene i tinghuset, vurderer tingretten ombygginger.

Det skal allerede være sett på alternativer som omfatter å bygge om hele etasjer av rettsbygningen, får NRK opplyst.

– Vi er i dialog med arkitekten for tinghuset for å se på muligheter, sa Geir Engebretsen til NRK mandag.

Etter det NRK kjenner til vurderer tingretten i samråd med Statsbygg og arkitekten å sette av hele andre etasje av tinghuset til saken.

Det er også aktuelt å rive vegger for å bygge en ny L-formet rettssal med plass til i overkant av 220 tilhørere.

I tillegg til selve hovedsalen, planlegger domstolen å bruke et eller flere naborom som lokaler for pressen.

Området vil likevel ikke kunne romme alle som ønsker å følge saken fra media, og man vurderer også muligheter for å leie lokaler i hotell eller andre passende bygg i nærheten av Tinghuset.

Les også: Pressetrykk før terrorrettssak

Pressen frykter kaos

Harald Stanghelle

Leder av Norsk Redaktørforening Harald Stanghelle mener at regnestykket til retten ikke går opp.

Foto: Roald, Berit / SCANPIX

Pressens organisasjoner er svært misfornøyde med beslutningen om å bruke Oslo tinghus.

– Tinghusets lokaler er altfor små til dette. Senest i dag har vi advart om at dette kan bli et kaos, sier Harald Stanghelle, leder for Norsk Redaktørforening til NRK.

Han mener at det, til tross for planer om ombygging, ikke vil bli nok plass i tinghuset.

– Mange pårørende og mange fra media vil være til stede. Dette er et regnestykke som ikke går opp. Selv den største eksisterende rettssalen eller en eventuelt ombygd sal vil bli for liten, fastslår Stanghelle.

Han frykter at personer som bør få muligheten til å være til stede under saken vil bli stengt ute.

– Dette er en beslutning som viser veldig liten respekt og sans for offentlighetens interesse rundt saken. Tilstedeværelse er et kjernepunkt og her har man bestemt seg for en løsning der både den ene og den andre vil bli utelukket fra rettssalen. Jeg snakker da ikke bare med tanke på pressen, men også svært få pårørende vil få adgang til rettssalen.

Støttegruppa ønsker ikke sirkus

Stanghelle i Redaktørforeningen mener mangel på plass kan stille retten i et umulig dilemma der ingen vinner.

– Vi ser også at rettens administrator, i den kanskje viktigste rettssaken på svært, svært mange tiår, blir tvunget til å velge mellom ulike grupper og enkeltpersoner som alle har gode grunner til å være til stede, sier Stanghelle.

Den nasjonale støttegruppa etter 22. juli uttrykker at det viktigste for dem ikke er lokale for rettssaken.

Tove Selbekk

Nestleder Tove Selbekk i Støttegruppa etter 22. juli er opptatt av at rettssaken ikke skal bli et sirkus.

Foto: Bendiksby, Terje / Scanpix

– Det som er viktig for oss er at det blir minst mulig sirkus og at det blir gjort i en form som er best mulig for alle parter, sier nestleder i Støttegruppa Tove Selbekk til NTB.

Nett og TV

Tingretten er opptatt av de fornærmede, med blant annet mange overlevende ungdommer fra Utøya, skal tas hånd om på en god måte, og har tidligere åpnet for at vitner skal kunne forklare seg via videolink fra lokale rettssaler.

Tidligere har NRK kunnet fortelle at tingretten vurderer å sende deler av saken på TV.

Det skal fra rettens side også være aktuelt med nettoverføring, men at sendingen overføres med 30 minutters forsinkelse.

Etter det NRK erfarer kan dette både bety åpen videooverføring på nett eller overføring med passordbeskyttelse, slik at kun utvalgte personer får tilgang.

Støttegruppa støtter videooverføring til andre rettssaler, for å få til en så god gjennomføring for alle parter.

– Det kan for eksempel bety at det blir gjort videooverføringer fra rettssaken til egnede lokaler rundt omkring i landet, slik at de berørte kan følge rettssaken derfra, sier nestleder Selbekk til NTB.

Støttegruppa er derimot klar på at den ikke ønsker direkte TV-overføringer fra rettssaken eller at rettssaken streames åpent på internett.

Legger vekt på åpenhet

Retten har tidligere vært klare på at denne spesielle saken kan flytte grenser for åpenhet.

– Det vil være et så enormt trykk for å få tilgang til filming, at vi må vurdere å flytte noen grenser. Samfunnets interesse av å følge denne saken har gjort at domstolen allerede nå har tatt i bruk nye virkemidler, som for eksempel pressekonferanser, uttalte sorenskriver i Oslo tingrett, Geir Engebretsen til NRK i begynnelsen av oktober.

Tidlig i prosessen ble både Telenor Arena på Fornebu og Oslo Spektrum nevnt som alternative rettslokaler.

Tingretten har også vurdert å gjennomføre hovedforhandlingen i lokalene til varemessen på Lillestrøm, eller bygge et helt nytt lokale, slik som man blant annet gjorde under NOKAS-rettssaken.

Oslo tingrett

SIKKERHET: Oslo tingrett sa tidlig at de ønsket at saken skulle gå i en a tingrettens egne saler, men vurderer andre lokaler på grunn av plassbegrensning.

Foto: Grøtt, Vegard / Scanpix

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger