Hopp til innhold

Leif Arne og Espen vet ikke hva de skal gjøre med reinsdyrene sine

Helt siden 1500-tallet har reinsdyrene beitet i naturen rundt Leif Arne Jåma og barnebarnet Espen. Nå kan det hele være over.

Leif Arne Jåma og barnebarnet Espen Kristensen-Jåma

STOLT BESTEFAR: Leif Arne Jåma er stolt bestefar, og stolt reineier. Men reinsdyrene kan snart bli historie.

Foto: Tor Daniel Jåma

Det hele handler om hvor reinsdyrene kan finne mat. Særlig om vinteren.

Tidligere hadde dyrene til Leif Arne og Espen tre store områder til å beite på om vinteren.

Nå har de bare to.

– Storheia var det viktigste området vårt for vinterbeite, sier Jåma.

Reinsdyr spiser for det meste gress og reinlav.

Når det er mye snø, trekker dyrene opp i høyden for å finne mat.

Der har vinden blåst unna det meste av snøen, og dyrene graver fram lav og spiser.

Sør-Fosen Sijte

PÅ VANDRING: Reinsdyrene styrer selv hvor de skal gå, og de trekker etter mat til ulike steder ut fra årstid og værforhold.

Foto: Leif Arne Jåma

I stedet for å være et vilt fjellområde, er Storheia blitt et industrifelt for vindkraft.

Høyesterett har slått fast at dette er et overgrep mot Leif Arne og Espen.

Men i et ferskt forslag fra utbygger, legges det opp til at det kan ta år før det blir en endring.

Dette er ikke ansvarlig eller forsvarlig behandling, sier Leif Arne Jåma.

Smertefullt å vente

FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter, det som kalles SP 27, er en internasjonal avtale som skal være med å sikre at urfolk blir hørt og sett.

Leif Arne og Espen har en rett til å drive med reinsdyr. En menneskerett vernet av FN-konvensjon.

Men dette tok ikke Norge godt nok hensyn til da Olje- og energidepartementet (OED) i 2013 gav Statkraft og andre investorer lov til å sette opp vindturbiner på Fosen.

Les også Syns det er påfallende at Støre ikke vil kommentere det som skjer på fjellene på Fosen

Olje- og energidepartementet på Roan, 2021

Nå er det til sammen 151 turbiner i fjell som opprinnelig var vinterbeiter for rein.

Det største problemet er at dyrene blir redde.

– En kan se rein i området fremdeles. Men det er stort sett gamle hanndyr. De unge simlene og kalvene tør ikke være rundt turbinene. I tillegg blir dyrene stresset, og det er fare for at de kan kaste kalvene sine, sier Jåma.

Det naturlige mønsteret til dyrene er brutt.

Å kaste, vil si at reinsdyrene aborterer.

Storheia kan ikke lengre brukes som beite på samme måte som tidligere.

Reinsdyr på Fosen

HVILER: Reinsdyr er ganske sky. Her foretrekker dyrene til Leif Arne Jåma å heller ligge i kulda fra snøen, enn å slappe av i terrenget rundt.

Foto: Leif Arne Jåma

Norge må finne en løsning

Høyesterett sin dom sier at tillatelsen som departementet gav, ikke lenger er gyldig. Konsesjonen er ugyldig,

Det vil si at Norge må finne en løsning, slik at reindriftssamene sin rett til å drive med rein blir ivaretatt.

– Vi skal sikre at staten oppfyller sine folkerettslige forpliktelser overfor samene som urfolk og vi må finne løsninger som står seg for ettertiden, sier statssekretær i OED, Amund Vik (Ap).

Departementet ønsker å utrede utbyggingen på nytt.

Les også Staten hjalp bare den ene siden i rettssak, nå strømmer kritikken på i Fosen-saken

Reinsdyr på Storheia, Fosen

De ønsker å finne ut om det går an å gjøre endringer i konsesjonene for å få turbinene til å gå i hop med reindrift.

Tidligst klart i 2023

Bak utbyggingen på Storheia står selskapet Fosen Vind.

I en tilbakemelding til Olje- og energidepartementet (OED) kommer Fosen Vind nå med forslag til en tidsplan. Utredningene kan være gjennomført tidligst i midten av 2023.

Leif Arne Jåma syns dette er håpløst.

Da dommen kom fra Høyesterett i høst, hadde saken allerede vært mange år i rettsapparatet.

– Vi ser ikke nødvendigheten av enda flere utredninger. Det meste er gjennomgått fra før og ligger til grunn for dommen, sier Jåma.

Han ser mørkt på mange år med enda mer usikkerhet hengende over seg.

Svarten, en tambukk

SVARTEN: «Svarten» er en tam bukk som Espen og Leif Arne Jåma kommer tettere innpå enn de andre. Her poserer han.

Foto: Leif Arne Jåma

Fosen vind legger opp til et mangeårig utredningsprogram før OED kan ta beslutning om skjebnen for vindkraftverkene på Storheia og Roan. Og hvis OED da fatter en konsesjon uten vårt samtykke, blir det mange år i rettssystemet for oss igjen etter dette, sier Jåma.

Les også Mannen blir liten mot turbinen, og akkurat her skulle han hatt større vern

Leif Arne Jåma ved turbin på Storheia, Åfjord

I mellomtiden må reinsdyrene ha mat.

Slitasje på naturen

Reindriftssamene, Sametinget, politiske partier og flere organisasjoner mener dommen i Høyesterett betyr at turbinene må fjernes straks, at naturen må føres tilbake til slik den egentlig var.

Saken får oppmerksomhet internasjonalt, og menneskerettighetsorganisasjonen «Society for threatened people» har en egen kampanje for å få sette søkelyse på den samiske befolkningen i Norge.

Da Storheia forsvant som godt vinterbeite, ble belastningen større på de to andre områdene.

– Med bare to vinterbeiter å bytte mellom, rekker ikke vegetasjonen å ta seg igjen, sier Jåma.

Leif Arne Jåma og Marte Mjøs Persen

PÅ STORHEIA FOR Å SE: Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen på Storheia sammen med Leif Arne Jåma. Han er leder for samene i sen sørlige delen av Fosen, Sør-Fosen sijte. Persen ønsket å se området med egne øyne.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk

Vinterforing av rein er mye diskutert som et tiltak.

Det vil si foring av dyrene, i stedet for at de finner mat selv.

Dette blir ikke den vanlige eller naturlige måten å drive med reindrift på.

– Det er veldig tydelig at de som mener dette er en løsning, ikke skjønner seg hverken på dyrene, arbeidet bak, eller hva reindrift går ut på, sier Jåma.

Interesseorganisasjonen Motvind Norge reagerer sterkt på tidsplanen som legges fram.

– Det er sjeldent å se en slik arroganse spør du meg. Dette er en måte fra Staten å uthule Høyesterettsdommen på. Fosen Vind er en del av det statlige apparatet i og med at Statkraft eier 52 % av aksjene. Staten skal ikke slippe unna med dette, sier leder i Motvind, Torbjørn Lindseth.

Fosen Vind viser til at de er bedt av OED om å komme med forslag til et utredningsprogram, og at det er dette de svarer ut.

Les også Utbyggingen på Fosen er blitt politisk tema i Sveits

Leif Arne Jåma, Storheia, Åfjord