Tar opp pasientrettssaker med Høie: – Vil ikke ha amerikanske tilstander

Arbeiderpartiets Torgeir Micaelsen reagerer på at så få pasienter vinner fram når de saksøker staten for skader de mener helsevesenet har påført dem.

Torgeir Micaelsen
Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

– Jeg er urolig for det som nå skjer. Staten stiller for sterkt i møtet med pasientene i retten, sier Micaelsen.

Også Kristelig Folkepartis Olaug Bollestad reagerer:

– Dette er Davids kamp mot Goliat. Jeg savner at systemet er mer ydmykt i møtet med pasientene.

Staten bruker mer penger på pasient-rettsaker

Mer tid og penger

Staten har tidligere lovet at den ikke skal vinne rettssaker mot pasienter for enhver pris.

Men tall NRK har hentet inn viser at Pasientskadenemnda bruker mer tid og penger på rettssakene nå enn før, og vinner flere saker.

Overfor NRK avviser nemnda at det er noen sammenheng mellom den økte ressursbruken og antallet ganger staten frifinnes av domstolene.

Strikkingen gjør at Heidi Mariann Rakstad føler at hun gjør noe meningsfullt.

«Papirrettighet»

Han ønsker ikke et system der både helsepersonell og pasienter må forsikre seg mot søksmål.

– Vi vil ikke ha amerikanske tilstander i Norge. Pasienter skal få mulighet til erstatning hvis de blir feilbehandlet. Det har de i dag.

– Men de skal også ha den ekstra sikkerheten det er å kunne ta sakene til retten. Det skal være en reell mulighet og ikke en papirrettighet. NRKs nyhetssaker viser at dette bare er blitt en papirrettighet for mange.

Ødelagte liv

Olaug Bollestad (KrF)

Olaug Bollestad (KrF) mener staten må være mer ydmyk når den møter pasienter i retten.

Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Olaug Bollestad i KrF viser til statens store makt – alle ressursene og ekspertene Pasientskadenemda har.

– Pasientene har ikke mulighet til å matche dette. Da er det viktig å spørre seg selv om det er riktig å bruke så store ressurser som staten bruker på å vinne saker. For det må jo være det den bruker ressursene på å vinne.

– Uansett hvem som har rett står vi igjen med pasienter som har fått ødelagt livet sitt. Og ødelagte liv er også statens ansvar.

I likhet med Micaelsen frykter Bollestad et todelt helsevesen.

– Mistillit kan føre til at mange tegner forsikringer og velger private behandlinger for å sikre seg. Det er det bare de med mest penger som har råd til, sier hun.

Heidis kamp mot staten: – Du må sette livet på vent

Hør Heidi fortelle her:

Heidi Mariann Rakstad skrev notater hver dag på sykehuset. Uten dem hadde hun ikke husket alt, og hun hadde ikke orket å gå til sak mot staten.

– Godt nok

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Anne Grethe Erlandsen fra Høyre, avviser kritikken.

– Vi har et godt system i Norge. Pasienter som mener de er feilbehandlet får prøvd saken sin i to instanser – Norsk Pasientskadeerstatning og Pasientskadenemnda. Dette er gratis. Systemet er helt uavhengig og har ingen egeninteresser av å vinne.

– Skjønner du at pasienter kan føle det annerledes når de møter staten i retten?

– Vi baserer oss på lovverket og de rettskraftige dommer som allerede finnes. Hvis det kommer en ny dom som gir ny praksis, er det viktig å prøve den ut en gang til. Det kan være ubehagelig for den enkelte, men det er nyttig for helheten.

Når en pasient tar saken til retten, gjør vedkommende det på eget ansvar.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger