Hopp til innhold

Sykepleierne fortviler over mangel på smittevernutstyr: – Må bruke engangsutstyr flere ganger

Den store mangelen på smittevernutstyr har ført til at sykepleiere bes om å bruke engangsutstyr flere ganger. Uakseptabel risiko, mener Sykepleierforbundet.

En sykepleier tar på seg verneutstyr på isolatavdelingen på Ullevål sykehus. Det er hit eventuelle corona-smittede vil komme.

MANGLER UTSTYR: Flere kommuner har nå regler om at smittefrakker som denne skal brukes flere ganger. Det kan øke risikoen for smitte.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Ifølge forbundet har en rekke kommuner landet rundt nå laget egne regler for gjenbruk av det som egentlig skal være engangsutstyr.

Spesielt gjelder det smittefrakker, munnbind og masker.

– En engangsmaske er beregnet for 3–4 timers bruk, men nå har flere kommuner regler som sier at maskene skal brukes i 8 timer. Smittefrakker som er engangsutstyr skal også brukes flere ganger. Dette øker risikoen for smittespredning, sier Lill Sverresdatter Larsen, leder i Norsk Sykepleierforbund.

Hun reagerer på mangelen på utstyr, og mener det ikke jobbes godt nok med å skaffe mer.

Lill Sverresdatter Larsen, Norsk Sykepleierforbund

UAKSEPTABEL RISIKO: Myndighetene må gjøre enda mer for å skaffe nok smittevernutstyr, mener Lill Sverresdatter Larsen i Sykepleierforbundet.

Foto: Sunniva Tønsberg Gaski/Norsk sykepleierforbund

– Det er fullt mulig å få tak i mer utstyr. Bare i Tromsø har de fått 300 henvendelser fra bedrifter som kan selge smittevernutstyr nå. Akkurat nå oppleves Sykehusinnkjøp og Helse Sør-Øst som en flaskehals. Da er det uakseptabelt at sykepleiere skal stå igjen med risikoen.

Også fra Folkehelseinstituttet kom nye regler i helgen. I en veileder for helsepersonell som ble oppdatert lørdag, skriver FHI at bruk av munnbind ikke er nødvendig for helsepersonell så lenge man er på 2 meters avstand fra pasienten.

– Sykepleiernes arbeidsoppgaver krever pasientkontakt, og da er vi nærmere pasientene enn 2 meter, svarer Sverresdatter Larsen.

En million munnbind

Natt til mandag kom det en flylast med smittevernsutstyr, som ble fraktet direkte til Helse Sør-Østs sentrallager på Skedsmo.

I lasten er det blant annet en million munnbind. Dette er en mangelvare i de fleste kommuner. Utstyret som kom til Norge i natt, kjøres nå ut i store trailere.

– Arbeidet med å skaffe smittevernsutstyr for de som står i førstelinjen, våre ansatte i helse- og omsorgstjenesten, pågår med full styrke, både nasjonalt og internasjonalt. Det viktigste vi gjør er å sørge for at de i fremste linja er trygge, sa helseminister Bent Høie på en pressekonferanse mandag ettermiddag.

Helsedirektoratet samler inn informasjon fra kommunene om hva de trenger. Utstyret sendes først ut til kommuner der behovet er størst.

Legeforeningen: – Vi går inn i ukjent terreng

Også legeforeningen ser med stor bekymring på hvordan lagrene for smittevernutstyr nå er i ferd med å gå tomme.

Marit Hermansen

UKJENT TERRENG: Marit Hermansen i Legeforeningen er bekymret for sine medlemmer i ukene fremover.

Foto: Den norske legeforening

– Vi må erkjenne at helsepersonell har økt risiko for å bli smittet. Jeg oppfatter at her er det gjort gode vurderinger, og så beveger vi oss i et landskap hvor det er økt risiko, sier Marit Hermansen som er president i Den norske legeforening.

Samtidig medgir hun sterk bekymring for hva de neste ukene vil bringe.

– I land der man ikke har klart å dempe smittespredningen blir helsepersonell utsatt for veldig stor belastning. Vi kan risikere at helsepersonell blir smittet og alvorlig syke.

– Jeg er svært bekymret for den situasjonen vi går inn i og som mine medlemmer skal stå i. Vi går inn i ukjent terreng, og vi må gjøre det vi kan for å begrense smitte og ivareta sikkerheten til helsepersonell. I en situasjon med knapphet på utstyr, er det spesielt viktig at vi bruker det riktig, sier Hermansen.

Helsepersonell smittes i Europa

I hele Europa er det nå mangel på verneutstyr. Statistikken i hardt rammede Italia viser at nær 10 prosent av de smittede i landet nå er helsepersonell.

Utstyrsmangelen kan føre til at flere leger og sykepleiere blir smittet, og at enda flere settes i karantene. Allerede nå sliter flere av landets sykehus med tusenvis av ansatte som er satt ut av spill på grunn av karantenebestemmelsene.

– Dette handler også om motivasjon. Sykepleierne er høyt motivert, men blir de ikke satt i stand til å gjøre jobben sin så gjør jo det noe med motivasjonen i denne nasjonale dugnaden, sier Sverresdatter Larsen i Sykepleierforbundet.

AKTUELT NÅ