Hopp til innhold

Sukkerforbruket stuper i Norge

Nordmenn har klart å redusere sukkerforbruket så mye at vi allerede har nådd målet for 2021. På atten år har hver nordmann redusert bruken av sukker med 19 kilo i året.

Ei hand plukkar godteri frå smågodtboksen

Sukkerforbruket går kraftig ned blant nordmenn. Nye tall lagt frem av helsemyndighetene i dag.

Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

Helsemyndighetene er godt fornøyd med at sukkerforbruket er på et historisk lavt nivå.

Dagens presentasjon av kostholdsutviklingen er et barometer på hvordan det står til med oss nordmenn ved å se på hva vi spiser.

– Ennå er vi ikke helt nede på anbefalingen, men vi har faktisk allerede nådd målet for sukkerreduksjon i Handlingsplanen for bedre kosthold for 2021, sier Linda Granlund, divisjonsdirektør for folkehelse og forebygging hos Helsedirektoratet.

Nærbilde av storpakning sjokolade

Sjokolade og godterier har økt i mange år siden 60-tallet, men nå går godterispisingen ned igjen.

Foto: Joanna H. Bjerga / NRK

Forbruket ned med 27 prosent

I rapporten som legges fram i dag, står det blant annet at forbruket av sukker for hver nordmann har gått ned fra 43 til 24 kilo i perioden år 2000 til 2018.

De siste ti årene har sukkerforbruket vårt gått ned med 27 prosent. Forbruket gikk også ned fra 2017 til 2018

Helsemyndighetene mener dette er viktige tegn for helseutviklingen for nordmenn.

Tallene legges fram på høsten hvert år, og dette omtales av mange som julekvelden for forskerne bak rapporten.

«Utviklingen av Norsk kosthold 2019», heter Helsedirektoratets årlige statusrapport for kosthold og matforsyning i Norge.

Smågodt

Nordmenns sukkerforbruk stuper. De siste ti årene har det gått ned med 27 prosent.

Foto: Colourbox.com

LES OGSÅ: Utvalg vil avvikle sukkeravgiften

Grensehandel ikke medregnet

Når det gjelder sjokolade har bruken blant nordmenn flatet ut tidligere, og fra 2017 til 2018 har omsetningen gått ned fra 14 til 12,4 kilo for hver nordmann.

Omsetningen av sjokolade og sukkervarer økte fra ca. 5 til ca. 12 kilo per person i året fra 1960–1990, og økte ytterligere til ca. 15 kilo i 2008, ifølge SSBs produksjons-, import- og eksportstatistikk.

Omsetningen holdt seg siden mellom 14 og 15 kilo i året per person. Fra 2017 til 2018 har omsetningen gått ned fra 14 til 12,4 kilo.

Rapporten presierer at grensehandelen ikke er inkludert i disse statistikkene

Sukkerforbruket går kraftig ned blant nordmenn. Helsedirektoratet legger fram tallene for nordmenns kosthold i dag.

Tidoblet brusdrikking på 70 år

Omsetningen av brus og mineralvann er mer enn tidoblet siden 1950-årene, ifølge Helsedirektoratet.

Forbruket av sukkerholdig brus ser foreløpig ut til å ha vært på sitt høyeste nivå i 1997 med 93 liter per person.

På de siste fire årene har det samlede forbruket av sukkerholdig brus gått kraftig ned. Regnet i liter har reduksjonen vært fra 59 til 47 liter per person.

Kjøtt i original emballasjen

Kjøttforbruket har økt betydelig over tid, men i de senere årene er salget på vei ned.

Foto: Karina Kaupang Jørgensen / NRK

Kjøtt er på vei ned

Forbruket av kjøtt har økt betydelig over tid, særlig fram til 2008. Både forbruket av kjøtt totalt og av rødt kjøtt har gått noe ned i 2017 og 2018.

Forbruket av hvitt kjøtt har også gått ned i 2018.

– Vi er glade for å se at kjøttforbruket har stagnert og gått noe ned etter flere tiår med økning. Det er en god utvikling. Imidlertid ser vi ikke at kjøttet byttes ut med fisk, slik vi ønsker, sier Linda Granlund.

Linda Granlund, divisjonsdirektør for folkehelse i Helsedirektoratet

Linda Granlund er divisjonsdirektør for folkehelse og forebygging hos Helsedirektoratet.

Foto: Rebecca Ravneberg / Helsedirektoratet

Hun sier videre at pilene for fisk har pekt nedover i flere år.

Ikke bare går kjøttforbruket ned, men vi spiser også mindre fisk

Ikke bare går kjøttforbruket ned, men vi spiser også mindre fisk

– Selv om årets tall viser at nedgangen er mindre enn for året før, har vi en stor oppgave foran oss i å snu utviklingen på fisk, sier Granlund.

NRK anbefaler

AKTUELT NÅ