Hopp til innhold

Studie: Én av tre transpersoner har opplevd seksuelle overgrep

Transpersoner har dårligere psykisk helse, blir oftere diskriminert og utsatt for vold og seksuelle overgrep sammenlignet med heterofile, homofile og bifile, viser en ny undersøkelse. – Tallene er ekstremt skremmende, sier Christine Jentoft.

Christine Jentoft i sofaen

Christine Jentoft kjenner seg igjen i funnene i undersøkelsen Universitetet i Bergen har utført på oppdrag for Bufdir.

Foto: Heidi Fjørtoft Klokk

Levekårsundersøkelsen «Seksuell orientering, kjønnsmangfold og levekår» er den første levekårsundersøkelsen som ser på skeives levekår i Norge siden 2013.

For første gang er også levekårene til transpersoner kartlagt i undersøkelsen.

2000 personer som definerer seg som heterofile, homofile, bifile eller transpersoner har blitt spurt om deres livssituasjon i undersøkelsen Universitetet i Bergen har gjort på oppdrag fra Bufdir.

Den viser at transpersoner skårer lavere enn andre når det gjelder arbeidsevne og psykisk helse. De har flere selvmordsforsøk og forteller om mer ensomhet. Transpersoner opplever oftere trusler om direkte vold, og blir oftere trakassert og mobbet på jobb og skole.

– Ufattelig trist

– Tallene er ekstremt skremmende. Men det tristeste er at jeg ikke er sjokkert, forteller Christine Marie Jentoft (33) til NRK.

Hun levde sine første 20 år som mann. Etter 13 år som transkvinne sier hun at resultatene i undersøkelsen stemmer overens med hennes personlige erfaring og historier fra transpersoner hun har møtt opp gjennom årene.

– Det er ufattelig trist å tenke på at Norge skal være et slikt land hvor transpersoner opplever så mye «drit» som det her, i så stor grad.

Christine Jentoft, mobil

Jentoft sier hun er skremt, men ikke overrasket, over flere av funnene i undersøkelsen.

Foto: Heidi Fjørtoft Klokk

I over ti år har Christine vært en forkjemper for transpersoners rettigheter. Hun er sentralstyremedlem Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold (FRI) og historiene om trakassering, vold, overgrep, hets og psykiske helseutfordringer.

– I løpet av den tiden har jeg møtt mange hundretalls transpersoner bosatt i Norge som har fortalt meg lignende historier. Det har vært flere transpersoner i mitt liv som har møtt motgang enn som har møtt et åpent, varmt og inkluderende samfunn.

I undersøkelsen oppga mer en hver tredje transperson at de har blitt tvunget til seksuelle handlinger.

– Det er direkte skremmende å tenke på. Det er skummelt og det er trist. Noe må gjøres, forteller Christine.

Må bygge annerkjennelse

Hun mener myndighetene må ta grep og sørge for folkeopplysning om transpersoner for både unge og voksne.

– Dette nivået av intoleranse og hat oppstår ikke i et vakum. Det kommer som et resultat av holdninger som får bygge seg opp basert på uvitenhet og fordommer. Det har vi verktøy mot. Det er folkeopplysning. Vi må ha annerkjennelse av at det finnes mennesker i vårt land som opplever seg som et annet kjønn enn mann og kvinne.

Les også: Norsk artist står bak globalt kodespråk for skeive jenter

Les også: Tre åttendeklassinger står bak bygdas første prideparade

Nærmere 25 prosent av de spurte transpersonene i undersøkelsen sier de har blitt truet direkte med vold minst én gang de siste fem årene.

– Én av fire. Det kunne jeg gjettet på forhånd. Det er svært likt med min opplevelse av transpersoner jeg har møtt, og av personlig erfaring. Jeg er én av de fire. Jeg har opplevd trusler om vold. Jeg har opplevd vold. Jeg har opplevd negative kommentarer og jeg har opplevd seksuelle handlinger som ikke har vært ønsket mer enn en gang, forteller Christine.

Dårlig psykisk helse

At hun er en ressurssterk person med et godt nettverk rundt seg, med en familie og en arbeidsplass hvor hun føler seg trygg, har gjort henne funksjonell i hverdagen, sier hun.

– Andre, som ikke har de samme ressursene som jeg har hatt, har det definitivt verre.

I undersøkelsen rapporterte tydelige andeler blant transpersonene om dårlig psykisk helse. Over halvparten var såpass plaget at de kunne ha behov for hjelp.

Les også: Programmet sier om du er «transvennlig» eller ikke: – Nitrist fenomen

Les også: Uefa sa nei til regnbue-markering – nå vekker denne meldingen oppsikt

Mer enn 30 prosent oppga at de hadde forsøkt å ta livet sitt en eller annen gang i løpet av livet, sammenliknet med 12 prosent av de som identifiserer seg med det kjønnet vedkommende ble født med.

AKTUELT NÅ