Hopp til innhold

Studie viser at jobbstøy kan gi hjerteinfarkt

Støy på arbeidsplassen gir økt risiko for alvorlige sykdommer som hjerteinfarkt og hjerneslag, slår norske forskere fast. – Støyskader kan ikke repareres, derfor må og skal arbeidsgiver forebygge, sier Arbeidstilsynet.

Jobbstøy kan føre til hjerteinfarkt

RISIKO: Det er ikke bare hørselen som er i fare om man utsettes for mye støy på arbeidsplassen.

Foto: Tom Andersen/Erwin Wodicka / NRK

At mye støy over lengre tid kan føre til alvorlige hjerte- og karsykdommer har vært spekulert i lenge.

Nå har norske forskere ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) slått fast at det er en sammenheng mellom støy over lengre tid og å få disse sykdommene.

Det er også en sammenheng mellom støy og dødelighet av hjerte- og karskdom.

Funnene er et resultat av at forskerne har gått gjennom alle studiene på feltet siden 1999.

– Noen av studiene har vist en sammenheng, noen ikke, men vi har satt de sammen og regnet frem til at det er en økt risiko for hjerte- og karsykdommer, sier Marit Skogstad, forskningssjef i STAMI.

Svak sammenheng med dødelighet

Fra tidligere er det kjent at det er en sterk sammenheng mellom støy og høyt blodtrykk.

– Vi finner en svak sammenheng mellom støy i arbeidslivet og dødelighet av hjerte- og karsykdom, en klarere sammenheng med støy og hjertesykdom og en sterk sammenheng mellom støy og høyt blodtrykk, sier Skogstad.

Ifølge STAMI er dette første gange denne sammenhengen har blitt påvist i en slik systematisk litteraturgjennomgang.

Antikken fortsetter under videoen.

Støy på arbeidsplassen gir økt risiko for alvolige sykdommer som hjerteinfarkt og hjerneslag, slår norske forskere fast.

MÅLER STØY: Pål Jensen er rådgiver i Norsk forening mot støy. Han er ikke overrasket over resultatene til Statens arbeidsmiljøinstitutt.

– Pass på hørselsvernet

Arbeidstilsynet har lenge vært klar over at støy på jobben kan ha en påvirkning på hjerte- og karsystemet, og gi høyere blodtrykk. De mener denne nye forskningen er viktig.

– Støyskader kan ikke repareres eller helbredes, derfor må og skal arbeidsgiver forebygge, foreta kartlegginger av støy for å unngå skader. Det er også langt rimeligere for samfunnet å forebygge enn å reparere, sier Per Olav Hernes i Arbeidstilsynet.

De anbefaler at alle som utsettes for støy, passer på å ha utstyret i orden.

– Selv om man bruker hørselsvern, kan vernebriller føre til at lyden lekker inn, sier Hernes.

Lærere og elever utsatt

Det er spesielt når støyen på arbeidsplassen kommer på over 85 desibel at man finner en sammenheng med høyt blodtrykk. Over slike støynivåer, er det pålagt å bruke hørselsvern flere steder. Men dette støynivået kan man også blant annet finne i klasserom og på en travel kafé.

Det har rådet usikkerhet rundt hvorvidt hjerte- og karsykdommer og støy kan kobles sammen. I 2014 slo en studie fra Aarhus Universitetssykehus i Danmark fast at det ikke var en sammenheng.

Skogstad påpeker at studiene som er publisert siden 1999 kan gi en feilmargin i at studier som ikke har vist noen risiko, ikke har blitt publisert. Men hun er likevel sikker på funnene.

AKTUELT NÅ