Strålevernet: – Skuffende mange solarier bryter regelverket

Strålevernet varsler om brudd på aldersgrenseregelverk og manglende informasjon hos flere solarier. Solarieforeningen mener Strålevernet svartmaler situasjonen.

Solarium

INGEN INFO: Ved 55 prosent av de undersøkte solstudioene fikk ikke kundene god nok informasjon om helsefarene ved å ta sol, ifølge Statens Strålevern.

Foto: Kjartan Rørslett / NRK

Statens Strålevern har kontrollert solarier i 200 kommuner. 70 prosent av tallene er klare, og de foreløpige resultatene er nedslående, mener Strålevernet:

– Vi er skuffet. Det er omfattende brudd på regelverket, til tross for at bransjen har hatt god tid på å innrette seg, sier avdelingsdirektør Hanne Kofstadmoen i Statens strålevern.

Manglende alderskontroll

I Norge har det siden 2012 vært 18 års aldersgrense for bruk av solarium. Strålevernets tall viser at over halvparten av solstudioene de har kontrollert, ikke har god nok alderskontroll.

– Det er ekstra skuffende fordi vi vet at risikoen for å få hudkreft er ekstra høy for dem som starter med solarium i tidlig alder, sier Kofstadmoen.

Tallene viser, ifølge Strålevernet at det er de små, ubetjente solstudioene som er dårligst til å alderskontrollere kundene sine, selv om dette enkelt kan løses med aldersregistrering av nye kunder.

Advarselsplakat om solarium

ADVARSEL: Denne plakaten skal henge godt synlig hos alle virksomheter som tilbyr solarium.

For dårlig informasjon

I sitt tilsyn, har Strålevernet også avdekket det de hevder er mangelfull informasjon om helsefarene ved å ta sol. Solariene er forpliktet til å ha både informasjonsbrosjyrer og plakater med tydelige advarsler.

Ved 55 prosent av de undersøkte solstudioene fikk ikke kundene god nok informasjon om helsefarene ved å ta sol.

Hudkreft er en av de vanligste kreftformene i Norge, og det er kjent at UV-stråling øker risiko for hudkreft. Det er anslått at ca. 90 prosent alle hudkrefttilfeller skyldes UV fra naturlig sol eller solarier.

– På lengre sikt er målet å få antall tilfeller av hudkreft ned, på kortere sikt vil vi ha de under 18 år ut av solariene, sier Kofstadmoen.

Hanne Kofstadmoen (t.h) undersøker alderskontrollen på Brun og Blid

SKUFFET: Hanne Kofstadmoen i Statens strålevern er skuffet over resultatene fra tilsynsaksjonen.

Foto: Kjartan Rørslett / NRK

– Strålevernet har en agenda

Styreformann i Norsk Solarieforening, Ronny Rath Pedersen, er uenig i Strålevernets konklusjoner. Han sier at bransjen er for god informasjon og forsøker så langt det er mulig å etterleve regelen om 18-årsgrense.

– Vi tror det er en betydelig del av bransjen som har en tilfredsstillende form for alderskontroll, sier han.

Han mener Strålevernet håndhever regelverket for rigid, og at de har en agenda.

Ronny Rath Pedersen, formann i Norsk Solarieforening

UENIG MED STRÅLEVERNET: Ronny Rath Pedersen i Norsk solarieforening mener bransjen har gode systemer for alderskontroll.

Foto: Privat

– Vi har ikke sett rapporten, men når strålevernet går ut med disse tallene, så er de som bransjen har fryktet. De har veldig rigid tolking av regelverket, som etter vår oppfatning går utover signaler fra politisk ledelse. Det kan være så banale ting som at de fører avvik når en plakat er hengt noen cm for langt til høyre eller venstre. Det har ingenting med kundesikkerhet å gjøre.

Han fortsetter:

– Vi mistenker at de har fått et så stort tall, så de kan si at de ikke får skikk på bransjen.

Strålevernet: – Vi er ikke for strenge

Avdelingsdirektøren i Strålevernet hevder Solariumsforeningen tar feil. Strålevernet er ikke for strenge.

– Påstandene som solariumsforeningen kommer med er feil. Senest i forrige uke kom helse og omsorgsdepartementet med en uttalelse som bekrefter at strålevernets tolkning og forvaltning av regelverket er riktig.

Strålevernet varsler tiltak mot dem som har brutt regelverket:

– Virksomhetene som ikke har alderskontroll vil få pålegg om å rette opp med en kort frist, og deretter begynner det å løpe tvangsmulkter. I ytterste konsekvens vil virksomheten kunne bli politianmeldt.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger