Stortingstoppene enige om budsjettforlik

STORTINGET (NRK): I natt ble de parlamentariske lederne enige om en endelig budsjettskisse. Fredag skal partigruppene si ja eller nei til det sjefene deres har forhandlet fram.

Trond Helleland

Høyres parlamentariske leder Trond Helleland opplyste i natt at det går mot enighet i budsjettforhandlingene.

Foto: Braastad, Audun / NTB scanpix

  • Frp får viljen sin om bensinprisene
  • Møtes på halvveien i formuesskatten
  • Kompromiss om barnetillegget
  • Skatteklasse 2 består
  • Minstefradraget økes
  • Overgangsstønaden reduseres ikke

Klokken 04.30 fredag kom forhandlingsdelegasjonene fra Høyre, Frp, Venstre og KrF ut av det som trolig var det siste forhandlingsmøtet om neste års budsjett.

Etter 16 dager med forhandlinger står de på målstreken. Det eneste som mangler er at partigruppene godkjenner budsjettforliket.

– Vi har nå en skisse som vil bli framlagt for de respektive partiers gruppemøter i klokken halv ti. Når de møtene er avholdt, og vi forhåpentligvis har fått tilslutning, så vil det bli en pressekonferanse i Vandrehallen der en avtale forhåpentligvis kan signeres, sa Høyres parlamentariske leder Trond Helleland til pressen grytidlig fredag morgen.

Møttes på halvveien

Politisk kommentator i NRK, Magnus Takvam, sier til Politisk kvarter fredag morgen at støttepartiene KrF og Venstre har fått tilstrekkelig gjennomslag i miljøspørsmål og den sosiale profilen til å stille seg bak en skisse de tror stortingsgruppene kan godta.

Regjeringspartiene har etter det NRK forstår gitt Venstre en omfattende miljøpakke, samtidig som Frp har nektet å gi seg på kravet om at bensin- og dieselavgiften skal fryses.

Formuesskatten har også vært en vrien sak for partene å bli enige om. Etter det NRK får opplyst skal prosentsatsen senkes, men ikke like mye som regjeringen i utgangspunktet ville. Samtidig har de fire partiene blitt enige om å øke minstefradraget, slik at vanlige lønnsmottakere får lavere skatt.

Magnus Takvam om skissen til løsning

I budsjettforslaget reduserte regjeringen barnetillegget til uføre, og både KrF og Venstre omtalte dette som usosialt. I skissen til forlik har de landet på et kompromiss. Ordningen skal fortsatt behovsprøves, men den skal innrettes slik at trygden ikke blir høyere enn lønnen.

KrF har fått gjennomslag også i når det gjelder overgangsstønaden. Forslaget om å kutte stønaden fra tre til ett år er utsatt. Skatteklasse to, som gir skattelettelser for ektepar der den ene parten ikke har inntekt, skal også bestå.

Lang natt

Gjennom den over to uker lange forhandlingsperioden har partene understreket at ingenting er klart før alt er klart. I natt ble de siste kompromissene meislet ut.

Partene gikk hvert til sitt klokken 23 i går kveld og hadde da forhåpninger om å kunne komme fram til enighet i løpet av natta.

– Vi har gått gjennom punkt for punkt og hatt et konstruktivt og veldig godt møte. Vi håper å komme i mål snart. Nå trenger vi å finpusse budsjettet, sa Frps Harald T. Nesvik til NRK.

Klokken 02.15 møttes de igjen.

– Den skissen vi skal legge fram inneholder veldig mye bra, og jeg ser fram til å legge den fram, sa KrF-leder Knut Arild Hareide til pressen etterpå.

Håper på tilslutning

Samtidig var han og de andre parlamentariske lederne tydelige på at ingenting er avgjort før alle stortingsgruppene har gitt grønt lys til skissen de har kommet fram til.

– Når de møtene er avholdt, og vi forhåpentligvis har fått tilslutning, så vil det bli en pressekonferanse i Vandrehallen der en avtale kan signeres, fortalte Høyres parlamentariske leder Trond Helleland til NRK.

– Jeg mener at vi har kommet så langt at jeg vil anbefale min gruppe å virkelig si ja til forslaget, siert Harald T. Nesvik (Frp).

Venstreleder Trine Skei Grande var litt mer forsiktig.

– Det er klart at dette ikke er det budsjettet Venstre opprinnelig laget, men vi har hatt noen klare prioriteringer på det vi ønsket å endre og det håper jeg min gruppe ser igjen, sier Grande til NRK.


Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger