Hopp til innhold

Stortinget vedtok kritikk av regjeringen

Mistillitsforslaget falt, men Stortinget vedtok den krasseste formen for kritikk mot regjeringen i saken om terrorsikring.

Statsminister Solberg tar selvkritikk.

Solberg (H) har satt av hele dagen til å være til stede i salen når Stortinget behandler saken om objektsikring, fremgår det av statsministerens kalender.

Stortinget landet til slutt på å vedta et såkalt daddelvedtak, som er den sterkeste kritikken Stortinget kan vedta mot regjeringen, uten å felle den.

Riksrevisjonen har i flere rapporter pekt på svikt i regjeringens arbeid med såkalt objektsikring, som innebærer trygging av samfunnsviktige og skjermingsverdige bygninger og infrastruktur, som for eksempel vann og strøm.

Saken har vært belyst gjennom fire høringer i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

– I stedet for å ta alle de dokumenterte manglene på alvor, har regjeringens propagandaapparat satt inn alle ressurser på å forsøke å tåkelegge og avdramatisere innholdet, sier saksordfører Dag Terje Andersen når han legger fram saken rundt klokken 10 onsdag.

Solberg tar selvkritikk

Rett før 12.30 får statsminister Erna Solberg ordet i stortingssalen. Hun innleder innlegget ved å snakke om den manglende kommunikasjonen mellom Regjeringen og Stortinget.

– Jeg vil gjerne understreke fra Stortingets talerstol, at jeg tar selvkritikk for dette, sier Statsministeren fra talerstolen.

Videre understreker Solberg at det at noe ikke er sikret etter forskrift, ikke nødvendigvis betyr at de ikke er sikret i det hele tatt.

Statsminister Solberg tar selvkritikk.

Oppsiktsvekkende ansvarsfraskrivelse

Både representant Ulf Leirstein og Carl I. Hagen fra Fremskrittspartiet trekker fram at arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre i 2007 sa at satsingen på objektsikring ikke ville koste penger.

– Det kom ingen informasjon fra regjeringen den gang, om at den informasjonen vi hadde fått var mangelfull, sier Carl I. Hagen.

Støre kaller utspillene en ansvarsfraskrivelse.

– Kryp fram fra bak teppet og diskuter realitetene i dag, svarer Støre.

Senterpartiet til angrep

Nils T. Bjørke fra Senterpartiet mener kommunikasjonen fra Regjeringen har vært for dårlig.

– I to år har regjeringen hatt mulighet til å komme og si at fristene Stortinget har satt er for knappe. Likevel har vi ikke hørt et kløyva ord, sier han.

Han mener at regjeringen er i ferd med å reformere seg vekk fra folk flest, blant annet ved å legge ned sjøheimevernet.

– Det som har vært et kjennertegn ved det norske samfunnet, er at det har vært kort vei til de som passer på. Den veien har nå blitt lengre, sier Bjørke.

– Feilinformerer, sminker og villeder

Torgeir Knag Fylkesnes kommer også med knallhard kritikk av regjeringen.

Han mener at tidligere justisminister Anders Anundsen feilinformerte Stortinget mens han var justisminister, og at regjeringen ikke har rettet opp dette i seinere tid. Anundsen sa da at alle nødvendige objekter i justissektoren var forsvarlig sikret, uten at de var det.

– Hvorfor ser ikke regjeringen at dette er en forsømmelse av informasjonsplikten, spør Fylkesnes i sitt innlegg.

– Det blir enda dystrere når man ser hvor langt regjeringen er villige til å gå for å feilinformere, sminke og villede både Stortinget og folket, når de skal forklare sine unnlatelser, sier han.

Fylkesnes avslutter innlegget sitt med å si at han mener at dersom Statsministeren ikke beklager denne feilinformasjonen, så kan hun ikke ha Stortingets tillit.

Forsvarer regjeringen

Fremskrittspartiets Ulf Leirstein er blant dem som tar til motmæle mot kritikken.

– Alt som er gjort på dette feltet er gjort av sittende regjering, sier han fra Stortingets talerstol.

Han kritiserer den forrige regjeringen for å ha satt urealistiske frister for gjennomføring, og Stortinget for å ikke ha bevilget nok penger.

– Regjeringen skal ha god samvittighet for alt de har levert, sier Leirstein.

Han understreker flere ganger at forarbeidet fra forrige regjering var for dårlig, og at han og resten av Fremskrittspartitets stortingsgruppe setter pris på tiltakene regjeringen har gjort.

– Vi har en plan

Justisminister Tor-Mikkel Wara sier fra talerstolen at regjeringen har en plan for å sørge for forsvarlig sikring av objekter.

Stortinget behandler innstillingen om Riksrevisjonens undersøkelse av oppfølging av objektsikring

Justisministeren på talerstolen under dagens debatt.

Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

– Vi har en plan og den er, med Egon Olsens ord, timet og tilrettelagt, sier justisministeren fra Stortingets talerstol.

Wara sier at de skal være i mål med objektsikringen innen 2020.

SVs Torgeir Knag Fylkesnes presser så Wara på om han vil beklage det Fylkesnes karakteriserer som manglende prioriteringer i statsbudsjettet. Det ville han ikke.

Ikke flertall for mistillit

Dramatikken i saken ble dempet 22. november da KrF varslet at partiet ikke kommer til å gå for mistillit.

Det betyr nemlig at det ikke er flertall for mistillit, selv om Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og Rødt støtter det.

KrF har lenge vært sterkt kritisk til regjeringens håndtering av sikkerhetsarbeidet, men landet på formuleringene «svært alvorlig» og «sterkt kritikkverdig». Miljøpartiet De Grønne har valgt å følge KrF og støtter dermed heller ikke mistillit, fikk NTB bekreftet tirsdag.

Saken ender dermed med et såkalt daddelvedtak, som er den sterkeste formen for kritikk Stortinget kan rette mot en regjering uten å erklære mistillit.

– Kunnskapen om hvor komplekst og krevende objektsikringsarbeidet er, har vært en gradvis erkjennelse, og jeg ser at den burde vært kommunisert tidligere, tydeligere og mer samlet til Stortinget, sa Solberg til NTB i november.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger