Hopp til innhold

Stortinget åpner for å skille mellom ideelle og kommersielle barnehager

Et flertall på Stortinget stemte for å utrede om kommunene bør kunne skille mellom ideelle og kommersielle private barnehager. Hensikten er å kunne prioritere og gi penger til de som ikke tar ut stort utbytte.

Illustrasjon fra matpause i barnehage

Flertallet på Stortinget gikk inn for en mildere versjon av SVs opprinnelige forslag om å endre lovverket for å kunne skille mellom ideelle og kommersielle private barnehager. Illustrasjonsfoto av ei matpause i en barnehage.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

PRESISERING: Artikkelen har blitt endret siden publisering.

Det var opposisjonen i Stortinget som ba regjeringa om å utrede lovendringene:

«Stortinget ber regjeringen utrede lovendringer som kan gi kommunene mulighet til å skille mellom ideelle og kommersielle private barnehager, samt om det ved et slikt skille kan være formålstjenlig med alternative organisasjonsformer for å drive ideelle barnehager.»

Marit Arnstad

– Debatten bærer preg av at ytterpunktene har stor interesse for å polarisere debatten. Det er ikke klokt, advarte Sps parlamentariske leder Marit Arnstad fra talerstolen.

Foto: Siv Sandvik / NRK

Under debatten beskyldte Frp venstresida for å bidra til «barnehagedød», mens Ap og SV slo tilbake og mente at Høyre og Frp fordummet debatten da de hevdet at venstresida ville private barnehager til livs.

– Debatten bærer preg av at ytterpunktene har stor interesse for å polarisere debatten. Det er ikke klokt, advarte Sps parlamentariske leder Marit Arnstad fra talerstolen.

Hun syntes det opprinnelige forslaget var for snevert, men mente det likevel var behov for å regulere de store kommersielle barnehageaktørene.

– Vi må begrense utbyttet når det gjelder offentlige tilskudd, sa Arnstad.

Martin Henriksen, Mathilde Tybring-Gjedde og Bjørnar Moxnes

Martin Henriksen (Ap), Mathilde Tybring-Gjedde (H) og Bjørnar Moxnes (Rødt) debatterte tirsdag om det er behov for å skille mellom kommersielle og ideelle private barnehager.

Foto: Camilla H. Wernersen / NRK

Rødt ville gå lenger

– Vi må se på lovverket slik at offentlige penger kommer barna i barnehagene til gode, og ikke til profittutbytte eller skjulte uttak, sa stortingsrepresentant for Ap, Martin Henriksen i NRKs Politisk kvarter tirsdag morgen.

Bakgrunnen er en bekymring for at barnehagene ikke blir arena for spekulasjon.

Partiet er ikke er imot at private skal kunne ta ut et «rimelig» utbytte.

Å stanse profitt i barnehagene har vært en fanesak for partiet Rødt. Partileder Bjørnar Moxnes roste Ap i Politisk kvarter for å «komme etter», men mener Ap ikke er villig til å gå langt nok.

– Ap går inn for en utredning av spørsmålet, pekte Moxnes på, og mente at de heller burde ha stemt for å endre loven.

Innrømmer for dårlig kontroll

Regjeringa har allerede satt i gang et arbeid for å se nærmere på lånefinansiering og kjøp/salg i barnehagesektoren.

I Politisk kvarter innrømmet Høyres stortingsrepresentant Mathilde Tybring-Gjedde at kommunene fører for dårlig kontroll med de private barnehagenes økonomi.

– Tilsynet må bli bedre, men eierformen er ikke avgjørende for kvaliteten i barnehagen.

Høyre ønsker imidlertid ikke å stramme inn i de private barnehagenes mulighet til å ta ut utbytte.

– Vi er alle for at velferden skal komme barna til gode, men skal private engasjere seg, må de han utsikter til en viss inntjening, fordi de tar en viss risiko, sa Høyres Jan Tore Sanner fra talerstolen tirsdag.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger