Hopp til innhold

Støre: President! President! President!

Stor, mer, sterk, bygge og felles – Jonas Gahr Støre snakket som nyslått opposisjonsleder mest om hva han ville ha mer av og forbedre da han innledet til trontaledebatt i Stortinget i formiddag.

Alle ord i Støres trontaleinnlegg

Arbeiderpartiet: Grafikken over er laget på grunnlag av opposisjonsleder Jonas Gahr Støres innlegg i trontaledebatten. Jo større et ord framkommer i denne ordskyen, jo flere ganger har Støre nevnt det i sin tale.

Foto: Grafikk: Wordle

NRK har kjørt Støres manus gjennom Wordle som omgjør manuskriptet til en «ordsky», basert på hvilke enkeltord som forekommer flest ganger. Bindeord, preposisjoner og andre småord som og, i, er, en, de og med er luket ut.

I den nesten 2000 ord lange talen er Støre innom en lang rekke temaer, men det er få nyheter. Støre sier partiet vil ha frivillige kommunesammenslåinger, og kritiserer regjeringen for å ville byråkratisere sykehusene. Han lover mer penger til vedlikehold av idrettsanlegg og sier partiet vil ha nullmoms på både papir og digitale medier.

Når ordet «president» fremkommer såpass tydelig i ordskyen, er det ikke fordi Støre vil ha republikk, men fordi alle som taler i Stortinget må rette sine innlegg mot stortingspresident Olemic Thommessen.

Les hele talen her Jonas Gahr Støres innlegg

  • Dersom du vil forsøke på lage din egen «ordsky», kan du gå til Wordle.net. Bruk gjerne talene som du kan laste ned på siden her.

Høyre: Må, mer og derfor

I sin maskinskrevne tale har Helleland brukt 1457 ord på å forsvare regjeringens politikk og utdype hva hans parti står for. Forklaringsbehovet kommer tydelig fram i bruken av ordet «derfor» som lyser opp i ordskyen.

Her kan du lese hele Trond Hellelands tale.

Trond Hellelands innlegg i trontaledebatten 2014

HØYRE: Dette er de ordene som gikk hyppigst igjen i talen til Høyres parlamentariske leder Trond Helleland.

Foto: Grafikk: Wordle

Frp: Ærede president!

Fremskrittspartiets parlamentariske leder Harald Tom Nesvik satset på en tradisjonell og ærbødig åpning. Deretter snakket han i sin tale mest om «regjeringen» og litt om trygghet. Slik fordelte hans 1256 ord seg:

Harald Tom Nesviks ordsky fra trontaledebatten

FREMSKRITTSPARTIET: Dette er ordene som Frps parlamentariske leder Harald Tom Nesvik brukte hyppigst under trontaledebatten i dag.

Foto: Grafikk: Wordle

Her kan du lese hele

Venstre: Viktig!

Venstreleder Trine Skei Grande henvendte seg til presidenten flere ganger under sitt innlegg, men ordet sto ikke i manus.

Ordsky basert på Trine Skei Grandes innlegg i trontaledebatten

Venstre: Grafikken over er laget på grunnlag av Venstre-leder Trine Skei Grandes innlegg i trontaledebatten. Jo større et ord framkommer i denne ordskyen, jo flere ganger har Grande nevnt det i sin tale.

Foto: Grafikk: Wordle

Her kan du lese hele

Lyspunkt

AKTUELT NÅ