Hopp til innhold

Støre ber regjeringa om å forlenge permiteringsperioden

Statsminister Erna Solberg (H) gamblar med norske jobbar viss ho ventar med å forlengje permiteringsperioden ut året, meiner Ap-leiar Jonas Gahr Støre.

Jonas Gahr Støre oppsummerer det politiske halvåret

BER SOLBERG LYTTE TIL PARTANE i ARBEIDSLIVET: Leiar i Arbeidarpartiet, Jonas Gahr Støre, meiner regjeringa ikkje lyttar til NHO og LO.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

– Regjeringa er trassige og lyttar ikkje til partane i arbeidslivet, seier Støre til NTB.

Statsminister Erna Solberg skal i dag samanfatte ein politisk vår totalt dominert av koronavirus og økonomisk krise.

Dei siste dagane har NHO-sjef Ole Erik Almlid og kollegaen hans i LO, Hans Christian Gabrielsen, nærast konkurrert om kven som kan kome med dei skarpaste åtvaringane om tap av jobbar viss ikkje permiteringsordninga blir forlengd.

– Erna Solberg bruker ein teoretisk påstand om at permiteringsregelverket låser folk inne i jobbar som kanskje ikkje har livets rett. Det er det klokt å følgje med på. Men når både Almlid og Gabrielsen så tydelig seier at dette kan føre til at folk vert unødvendig sagt opp, meiner eg regjeringa med opne auge gamblar med norske arbeidsplassar i ein veldig sårbar periode, seier Støre.

I Stortinget sin budsjettdebatt avviste leiaren i finanskomiteen, Mudassar Kapur (H), å endre Permitteringsreglane

– Å byrje i den enden no, meiner vi er feil. No er det viktig å få opp aktiviteten og setje i gang dei tiltaka som får folk tilbake i jobb.

Åtvaringar

Permitteringsperioden er i utgangspunktet 26 veker. Men for dei som vart permitterte i mars og april, er perioden forlengd til ut oktober. NHO og LO ber om at dette mellombels blir forlengt til 52 veker.

Støre trekker fram reiseliv, luftfart, hotell og restaurant som døme på bransjar der utvida permitering kan bidra til sikkerheit for inntekt og jobb.

– På kort sikt er det ikkje andre jobbar å gå over til, og det er håp om at aktiviteten kan komme i gang gradvis, meiner han.

Samtidig har fleire økonomar åtvara mot langvarig permitering, fordi det kan vere eit hinder for aktivitet. Støre vil lytte, men er likevel meir opp att av åtvaringane frå LO og NHO.

– Ein er oppteken av interessene til arbeidsfolk og, frå NHO si side, at bedrifter som kan komme i gang igjen, skal kunne halde fram med erfarne folk i verksemda, seier han.

Stemde nei

Også Frp tek no opp permiteringspørsmålet. Det skjer få dagar etter at partiet vart samd med regjeringa om revidert nasjonalbudsjett og nye koronatiltak. Frp har lenge ønskt forlengd permeteringstid, men fekk ikkje gjennomslag i forhandlingane, ifølgje stortingsrepresentant Erlend Wiborg.

– Vi fekk gjennomslag for at ein fortløpande skulle følgje situasjonen og gjere endringar ved behov, seier han til NTB.

Wiborg viser til at LO og NHO no har sagt tydeleg ifrå til regjeringa, fordi fleire bedrifter har byrja å sende ut oppseiingsvarslar.

– Derfor må regjeringa på bana no. Dette kan bli løyst på fleire måtar reint praktisk. Men viss det krev at Stortinget må avbryte sommarferien, er eg open for det, seier han.

Nav-skandalen

MEINER REGJERINGA MÅ LYTTE TIL LO OG NHO: Erlend Wiborg (Frp) meiner det hastar med å forlenge permiteringstida. Han er og villig til å avbryte sommarferien for å stemme over saka.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

– Kunne vore løyst

Ap og Sp stussar over Frp sitt utspel.

– Frp stemde saman med regjeringspartia ned forslag om dette sist fredag. Om dei no har snudd, så er det gledeleg. Vi er førebudde til å stille på møte og vedta dette raskt i Stortinget, seier Sp-politikar Sigbjørn Gjelsvik til NTB.

– Det er avgjerande viktig både for bedriftene og dei permitterte å raskt å gje beskjed om at permiteringsperioden vert utvida til 52 veker, for å unngå eit ras av oppseiingar.

Også Støre reagerer.

– Førre veke stod Frp «last og brast» med Høgre om å seie nei. Men i den augneblinken Stortinget tek ferie, snur Frp. Hadde dei gått inn i saka i førre veke, kunne dette vore løyst under avstemminga om revidert nasjonalbudsjett, seier han.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger