Stor tollaksjon

Torsdag gjennomførte politi og tollvesen den største koordinerte kontrollen ved grensen ut av Norge noensinne. De lette etter tyvegods på vei ut fra landet, spesielt båter og båtmotorer.

Video Stor tollaksjon ut av Norge

Nett.tv: Stor tollaksjon ut av Norge.

Tollaksjon på svenskegrensa

Tollerne lette gjennomsøkte et stort antall biler på grensa ut av landet.

Foto: Martin Fjørtoft / NRK

Bakgrunnen for aksjonen er at stjålne båter og båtmotorer i større grad enn tidligere fraktes ut av landet.

Aksjonen som kalles Maritim Høstjakt 2011, fant sted i Oslofjorden og på Svinesund. Det er ikke ofte kontroll denne veien, men i dag ble overraskede bilister sluset inn til storkontroll før grensen.

I alt 52 personer deltok i den omfattende aksjonen i dag. Kontorsjefen i Tollregion Øst-Norge, Wenche Fredriksen, koordinerer storaksjonen fra Svinesund.

– Vi vet at veldig mye narkotika og ulovlige varer går inn i landet vårt og mange frakter svarte penger og tjuvgods ut av landet, så vi ønsker å ha mer fokus på utgående trafikk.

Derfor vil tollerne opprette en permanent utgående tollstasjon på den norske siden av grensa. Det finnes ikke i dag.

Samarbeid

Den var et samarbeid mellom Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO), politi- og lensmannsetater, Toll- og avgiftsetaten, forsikringsselskapene, Statens vegvesen, båtorganisasjonene og båtbransjen.

Dette er resultatet av aksjonen på Svinesund torsdag:

  • To anmeldelser, derav én med promille og én uten gyldig førerkort
  • To forenklede forelegg, derav én moped på motorvei og én med for høy hastighet
  • Én avskilting samt ett gebyr for dokumenter og ett gebyr for dekk
  • Totalt 251 kontrollerte
  • På Ørje ble 88 stk kontrollert og ingen funn
  • Veivesenet hadde én avskilting pga overlast samt for dårlig kjøretøy.

Dette samarbeidet har gått over flere år, med jakt på stjålne båter og motorer i havner og marinaer. Nytt i år var den utgående grensekontrollen på Svinesund.

– Mye av tyvegodset blir fraktet langs veien og ut av Norge. Vi ser en mer målrettet organisert kriminalitet, med mobile vinningskriminelle.

– Fritidsbåtflåten i Norge er estimert til 123 milliarder kroner. Det er store verdier, og mer enn dobbelt av forsikringssummen i de selskapene vi har statistikk over. Det omsettes også flere og dyrere båter i Norge. Risikoen for økonomisk kriminalitet, hvitvasking og forsikringssvindel er økende, sier kommunikasjonssjef Tonje Westby i Finansnæringens Fellesorganisasjon til NRK.

Store verdier

De siste ti årene har det blitt stjålet 4.660 båter og 8.000 båtmotorer i Norge. Det har gitt erstatningsutbetalinger fra forsikringsselskapene på 950 millioner kroner. I 2010 var erstatningsutbetalingene på 85 millioner kroner. Det var i alt 1950 tyverier av og fra båt.

Det har i det siste blitt registrert en nedgang i tyveri av båter og båtutstyr.

– Dette går i bølger, og vi frykter at aktiviteten til organiserte kriminelle vil øke igjen. Vi ser også at tyvegodset i større grad fraktes landeveien og ut av Norges, sier Tonje Westby.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger