Hopp til innhold

Stor økning i sykkelulykker: Torkel (61) døde på vei hjem fra jobb

Antall hardt skadde og omkomne syklister i de ni største byområdene i Norge øker kraftig. 61 år gamle Torkel Falch mistet livet da han syklet fra jobb.

null Syklist omkom i trafikkulykke.

SYKLET FRA JOBB: 29. mars i fjor var Torkel Falch på vei hjem fra jobb på Mosseveien, ut fra Oslo. Han havnet under traileren og omkom momentant.

Foto: Tiper, Tipser / NTB scanpix

– Jeg bodde i USA og var på utveksling da jeg fikk en telefon fra min bror i Norge, forteller Ranveig Falch.

Faren Torkel Falch, som hadde syklet til jobb i 20 år, døde momentant da han ble påkjørt av en trailer på Mosseveien ut av Oslo 29. mars 2017. Politiet hadde video av hendelsen, og førerkortet til vogntogsjåføren ble ikke beslaglagt. Saken ble henlagt på bevisets stilling.

Sykkelen til Torkel Falch ligger under traileren på mosseveien 29. mars 2017. Falch omkom momentant.

OPPTATT AV SYKKELSIKKERHET: Torkel Falch var opptatt av tilrettelegging for at flere kan bruke sykkel som fremkomstmiddel til og fra jobb, forteller datteren.

Foto: Tipser / NTB scanpix / Privat

– Det oppleves veldig meningsløst. Og så er det noe med at det skjer så brått og er så kontrastfylt fra han som var nygift, lykkelig og glad i barnebarna, sier datteren.

Mens alvorlige ulykker med bil, motorsykkel, moped og fotgjengere har gått ned de siste årene, peker pilen feil vei på ulykkesstatistikken for syklister.

66 prosent økning

– Det er spesielt i de store byene vi ser den utviklingen, og det bekymrer oss litt. Det er en stor økning som vi må ta på største alvor. Syklene er myke trafikanter og en får ikke så mye hjelp av ny teknologi som vi har fått på bilene, sier Guro Ranes, trafikksikkerhetsdirektør i Statens vegvesen.

Antall hardt skadde og omkomne i de ni største byområdene i Norge.

NEGATIV UTVIKLING: Antall hardt skadde og omkomne i de ni største byområdene i Norge.

Foto: Joakim Nordstrröm / NRK

Vegvesenet sammenligner den siste fireårsperioden med fireårsperioden for ti år siden, og da er økningen på 66 prosent:

  • 2004-2007: 146 hardt skadde og drepte
  • 2014-2017: 242 hardt skadde og drepte

Omkomne og hardt skadde syklister

Byområde

2004-2007

2014-2017

Nedre Glomma

7

14

Oslo-regionen

83

135

Buskerudbyen

3

11

Grenland

6

9

Kristiansandsregionen

10

15

Nord-Jæren

9

14

Bergensregionen

13

23

Trondheimsregionen

15

20

Tromsø

0

1

Totalt

146

242

– Det er definitivt noe vi må holde godt øye med og jobbe med, for å snu denne utviklingen, sier Ranes.

Påkjørt bakfra

80 prosent av de mest alvorlige sykkelulykkene i byområdene skjer i bilveien. Torkel Falch var på vei inn i flettefeltet da han kom i blindsonen for traileren.

Ranveig Falch mistet faren i en sykkelulykke.

SAVN: Ranveig Falch mistet faren i en sykkelulykke.

Foto: Espen Hobbesland / NRK

– Han sykler langsmed Mosseveien slik flere og flere syklister velger å gjøre. Og akkurat denne ettermiddagen så syklet han parallelt med en lastebil ved Ulvøya. Foran krysset inn til Ulvøya så ble han påkjørt bakfra, forteller datteren.

Falch kom trolig i blindsonen til traileren. Familien Falch ønsker at dødsulykken kan føre til økt sikkerhet for syklister i fremtiden.

Skal bygges mer

– Familien har vært mye samlet etter ulykken. Det vi har fokusert på er å prøve å finne måter for hindre at dette kan skje igjen. Pappa var veldig interessert i å trygge at syklister kan pendle til og fra jobb, og politikerne er jo opptatt av at flere skal sykle, sier Falch.

Tall NRK har hentet inn viser at byene har store ambisjoner:

  • Oslo vil gå fra 5 prosent sykkelandel til 16 prosent innen 2025.
  • Bergen vil gå fra 3 prosent sykkelandel til 10 prosent innen 2019.
  • Kristiansandsregionen vil øke fra 8 til 11 prosent.
  • Trondheim vil øke fra 9 til 15 prosent i 2025.
  • Buskerudbyen ønsker en dobling fra dagens 4 prosent.

– Det er et mål om at all veksten i persontransport i de store byene skal tas med gange, sykkel og kollektivt. Så vi vil at folk skal sykle, men det har noen negative konsekvenser som vi er nødt til å jobbe med å unngå, sier Ranes i statens Vegvesen.

Guro Ranes

STATENS VEGVESEN: Direktør for trafikksikkerhet, Guro Ranes, i Statens vegvesen.

Foto: Knut Opeide / Knut Opeide

– Hvordan kan vegvesenet jobbe for å redusere antallet?

– Samarbeid med kommuner og fylkeskommuner for tilrettelegging. Bygge gode sammenhengende sykkelnettverk. Drift og vedlikehold er også en viktig ting å ta hensyn til. Og så er det å følge med og kjøre sykkelveiinspeksjoner på de anleggene vi har for å rette opp feil og mangler, sier Ranes.

– Må ta ansvar

Familien Falch skulle ønske at flere av feilene med veier og biler, som påpekes i ulykkesrapportene vegvesenet lager etter hver dødsulykke, ble rettet på.

– Når man vet hva som gikk galt, må man ta ansvar, og det har ikke blitt gjort. Det var allerede skjedd ulykker der uten at ting ble gjort for at det skal bli tryggere, hvem vet om det blir gjort noe nå, spør Ranveig Falch.

Vegvesenet svarer følgende på kritikken:

– I byer og langs veger der det er store trafikkmengder, er det krevende å få til gode løsninger for alle trafikantgrupper. Det er ofte begrenset med areal og utfordrende å etablere attraktive og sikre løsninger for blant annet transportsyklistene, skriver Guro Ranes i en e-post til NRK.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger