Hopp til innhold

Statsbygg avdekker ulovlig innleie av arbeidere

Statsbygg har kartlagt sine byggeprosjekter og avdekket at en del av innleien fra bemanningsbyråer er ulovlig. Sammen med Fellesforbundet lover de nå å rydde opp.

Arbeid på nasjonalmuseet

Statsbygg står bak byggingen av det nye Nasjonalmuseet.

Foto: Siri Vålberg Saugstad / NRK

Det er spesielt innleie av arbeidskraft fra bemanningsbyråer, der arbeidskraften ofte er østeuropeere, direktøren i Statsbygg sammen med Fellesforbundet nå går inn for å rydde opp i.

Statsbygg innrømmer at de gjennom sine leverandører bruker for mye innleie fra bemanningsbyråer: 20 prosent på sine prosjekter.

– Vi tenker at en andelen er litt for høy. Det har utviklet seg en praksis i byggenæringa hvor det er for få faste ansatte og hvor man bruker innleie i for stor grad.

Det sier direktør i Statsbygg, Harald Vaagaasar Nikolaisen, til NRK.

Harald Vaagaasar Nikolaisen Administrerende direktør

Direktøren i Statsbygg sier bransjen er avhengig av innleie, men at graden av innleie fra leverandører til Statsbygg nå har blitt for høy.

Foto: Siri Vålberg Saugstad / NRK

–Ulovlig innleie

Han har gått gjennom kontraktene Statsbygg har med entreprenører og underleverandører, og har avdekket en god del innleie som Statsbygg mener er i strid med de nye reglene for innleie.

De har funnet eksempler på folk som i kontraktene ikke har fått angitt når de skal jobbe, og med lav stillingsprosent.

Vi fant firmaer der bare fem av 50 hadde mer en halv stilling. De resterende hadde kontrakter på mellom fem og 15 prosent stilling, sier Statsbygg-direktøren, som mener dette bryter med lovens intensjon.

Dette stemmer overens med hva Fellsforbundet uttalte til NRK tidligere denne måneden, hvor de kalte kontrakter med lav stillingsprosent for en omgåelse av loven.

De nye reglene trådte i kraft ved nyttår, og er laget for å hindre sosial dumping og uverdige forhold i bemanningsbransjen. Bransjen leier ut arbeidstakere til særlig bygg- og anleggsbransjen, og de fleste av arbeiderne er fra Øst-Europa.

Fellesforbundet i hovedstaden har tidligere kartlagt omfanget av innleie på byggeplasser i Oslo. Den viste at fire av ti arbeidstakere på store byggeplasser i Oslo var innleide.

Fellesforbundet og Statsbygg enige

Statsbygg skal nå gå gjennom kontrakter de har på sine prosjekter, for å luke ut de som bryter med innstrammingene som er vedtatt.

Steinar Krogstad, Fellesforbundet

Nestleder i Fellesforbundet Steinar Krogstad sier de og Statsbygg nå er enige om hva som er virkeligheten og problemene når det gjelder ulovlig innleie.

Foto: Siri Vålberg Saugstad / NRK

Det er Fellesforbundet glad for.

– En av Norges største byggherrer har nå kartlagt situasjonen, og den er i tråd med det vi har funnet ut, sier nestleder i Fellesforbundet Steinar Krogstad til NRK.

I tillegg til problemet med lave stillingsprosenter, er det ifølge Fellesforbundet flere brudd på loven når det gjelder innleie:

  • Det foregår innleie uten at det er avtale med tillitsvalgte, slik det skal være.
  • Selskaper bruker en anledning i arbeidsmiljøloven til å leie inn der det er kortvarige uforutsette behov, men ifølge Fellesforbundet definerer noen et helt byggeprosjekt til å være kortvarig og uforutsett.

Statsbygg deler denne virkelighetsbeskrivelsen.

NHO: Bra at Statsbygg rydder opp

Adm. dir i NHO Service/Handel Anne Cecilie Kaltenborn

Glad for at at store aktører som Statsbygg rydder opp, sier Anne-Cecile Kaltenborn adm.dir. i NHO Service og Handel.

Foto: Peder Bergholt / NRK

Anne-Cecile Kaltenborn administrerende direktør i NHO Service og Handel, foreningen som representerer bemanningsbyråene, sier hun er glad for at store aktører i byggenæringen som Statsbygg nå ønsker å rydde opp.

– Arbeidslivet er avhengig av at innleie av arbeidskraft skal fungere etter hensikten, og da må de som leier inn ta sitt ansvar, sier Kaltenborn til NRK.

AKTUELT NÅ