Hopp til innhold

Tilbys stilling på fem prosent i byggebransjen - fagforeninger raser

Fellesforbundet mener bemanningsbransjen saboterer de nye reglene for bemanningsbyråer. NRK har sett kontrakter med deltidsstillinger på fem prosent.

Tilbudt kontrakt på fem prosent

Fellesforbundet sitter med kontrakter som viser en ansettelsesprosent så lav som fem prosent. NHO mener dette ikke kan ha et stort omfang.

Foto: Tormod Strand / NRK

– Se her, sier Joachim Espe, leder i Rørleggernes fagforening i Oslo, og tar opp en bunke med kontrakter som Fellesforbundet har fått tak i den siste måneden.

Kontrakter arbeidere i bemanningsbransjen har skrevet under på. To av dem viser at arbeidstakeren tilbys 5 prosent fast stilling. En tilbys 20 prosent, en annen 30 prosent.

– Det vi opplever nå er at det kommer inn kontrakter der de ansatte har lave stillingsprosenter. De har ikke noen garanti for når de skal jobbe eller når de har fri. Vi ser også eksempler på at de nektes å ta jobb i andre bedrifter og andre bemanningsbyråer uten at dette er godkjent av bemanningsbyrået på forhånd, sier Espe.

Rørleggernes Fagforening, avd. Oslo

-Stortinget holdes for narr av bemanningsbransjen, sier Joachim Espe i Rørleggernes fagforening i Oslo.

Foto: Tormod Strand / NRK

For å unngå sosial dumping

– Dette er et direkte forsøk fra bemanningsbransjen på å omgå de nye reglene i Arbeidsmiljøloven som Stortinget vedtok i fjor sommer, sier fagforeningslederen.

De nye reglene trådte i kraft ved nyttår, og er laget for å hindre sosial dumping og uverdige forhold i bemanningsbransjen. Bransjen leier ut arbeidstakere til særlig bygg- og anleggsbransjen, og de fleste av arbeiderne er fra Øst-Europa.

Fellesforbundet i hovedstaden har tidligere kartlagt omfanget av innleie på byggeplasser i Oslo. Den viste at fire av ti arbeidstakere på store byggeplasser i Oslo var innleide.

Forskningsstiftelsen Fafo har anslått hvor stor andel av årsverkene i bygg og anlegg som utføres av innleide fra bemanningsforetak, og kommet til at det kan utgjøre et sted mellom 6,3 og 8,6 prosent av alle årsverk. I Oslo er anslaget opp mot 18 prosent.

Fikk ikke lønn mellom oppdrag

Et av de store problemene i bransjen har vært kontrakter som betyr at ansatte ikke får lønn i periodene mellom oppdrag.

Dette var noe av bakgrunnen da Stortinget i fjor strammet inn reglene. Norsk arbeidsmiljølov krever at alle skal vite når man faktisk skal jobbe – og hvor mye lønn man får.

Lovendringen fra 1. januar betyr at fast ansatte skal ha lønn mellom oppdrag, og at ansatte skal sikres forutsigbarhet for hvor mye de skal jobbe.

Nå mener Fellesforbundet at kontrakter der det tilbys svært lave stillingsprosenter, er måten bransjen omgår innstrammingen på.

– På denne måten undergraver bemanningsbyråene innstrammingene i arbeidsmiljøloven, sier Espe.

– Det som skjer nå er at arbeidsinnvandrere tilbys deltid framfor heltid og uten fast daglig og ukentlig arbeidstid. Uten fast arbeidstid kan man heller ikke ta andre jobber utenom deltidsstillingen, sier espe, som understreker:

– Bemanningsbransjen omgår kravet om lønn mellom oppdrag og opprettholder løsarbeidersystemet, sier Espe.

Bemanningsbransjens viser ved egen opptreden at de ikke vil ha et organisert arbeidsliv med partssamarbeid og faste ansettelser, lyder kraftsalven fra rørleggernes leder i Oslo.

– Utnytting av meg som arbeidstaker

Fellesforbundet stiller seg bak uttalelsene.

– NHO gir i realiteten blaffen i den nye loven. Lav stillingsgrad uten arbeidsplan er i realiteten en videreføring av den gamle arbeidsavtalen som Stortinget satte ned foten for i fjor, sier Steinar Krogstad, nestleder i Fellesforbundet.

Tilbudt kontrakt på fem prosent

Han vil ikke vise ansikt av frykt for sin framtid i bransjen. Han ble tilbudt fem prosent kontrakt. Jeg kan ikke leve av det, sier mannen i 20 årene til NRK.

Foto: Tormod Strand / NRK

NRK har vært i kontakt med en av dem som er tilbudt kontrakt på 5. prosent fast stilling i et bemanningsbyrå. Han vil ikke vise ansikt, han er redd han ikke får jobb videre.

–Det er ikke mulig å leve på fem prosent stilling. Dette er utnytting av meg som arbeidstaker, så jeg sa nei til denne kontrakten, sier gutten i 20 årene.

NHO: – Dette er ikke et riktig bilde

NHO, der bemanningsbyråer er medlemmer, avviser påstandene om sabotering.

– Det kan jeg rett og slett ikke forstå. Det å ha fem prosent kontrakter kan nok forekomme i enkelte tilfeller, man kan sikkert finne enkelt-eksempler. Men vi har kurset våre medlemsbedrifter i flere måneder i hvordan de nye reglene skal følges, og der angis det jo helt presist hvilken stillingsprosent man skal ha, sier Anne-Cecilie Kaltenborn, adm.dir. i NHO Service og Handel til NRK.

NHO mener det ikke er et riktig bilde at mange nåp får svært lave stillingsprosenter.

– Men vi oppfordrer våre medlemsbedrifter å gi så høy stillingsprosent som mulig, sier Kaltenborn, som mener medlemsbedriftene holder seg innenfor reglene som Stortinget har fastsatt.

Adm. dir i NHO Service/Handel Anne Cecilie Kaltenborn

NHO avviser at bemanningsbransjen bryter med arbeidsmiljøloven. Anne-Cecilie Kaltenborn, Administrerende direktør i NHO Service og Handel.

Foto: Peder Bergholt / NRK

Fem fagforeninger i byggebransjen i Oslo mener disse svarene ikke er gode nok, og varsler politisk markering 6. mars i Oslo foran Stortinget. Det varsles at noen av foreningene også vil ta ut medlemmer i streik den dagen.

-Stortinget holdes nå for narr, sier leder for rørleggerne i Oslo, Joachim Espe til NRK.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger