Pensjonerer seg ved fylte 60 år

Den gjennomsnittlige pensjonsalderen i staten er ikke mer enn 60 år hvis også de som blir uføretrygdet regnes med.

Video Statsansatte pensjonerer seg ved fylte 60

Tore Hermansen (t.h.) jobber i Statens Vegvesen og tror selv han blir en av de statsansatte som trekker ned pensjonsalderen.

Et av hovedmålene med pensjonsreformen som trer i kraft om få dager er å få arbeidstakerne til å stå i jobb lengre. Fra nyttår endres pensjonsreglene for et stort antall personer.

Les også: Flertall ønsker arbeid og pensjon

Tonen fra regjeringen og statsministeren har hele tiden vært at man ønsket at flere holdt ut i arbeidslivet lenger før de tok ut pensjon.

– Det vil lønne seg å jobbe, sa Jens Stoltenberg på sin oppsummerende pressekonferanse i forrige uke om de nye reglene.

NRK kunne derimot i forrige uke fortelle at for offentlige ansatte er resultatet at de taper pensjon på å stå i jobb etter fylte 67 år.

Video Jens Stoltenberg på oppsummerende pressekonferanse

Fra Dagsrevyen 21. desember: Nesten en million arbeidstakere i stat og kommune taper pensjon hvis de velger å stå i jobb etter fylte 67 år.

Snittalderen for pensjon er 60 år

Ferske tall fra Statens pensjonskasse viser også at de ansatte i staten ikke står lenge i jobb. Selv om pensjonsalderen i utgangspunktet er 67 år er den faktiske alderen for de som blir pensjonister en del anderledes.

Pensjonsalderen i staten er i snitt 60 år hvis man tar med de som er uføretrygdet.

Fratrukket de uføre er den gjennomsnittlige pensjonsalderen også betydelig lavere enn 67 år. Da viser tallene at de statsansatte går av med pensjon når de er 64 år.

Pensjonsalder i staten

Gruppe statsansatte

Pensjonsalder (snitt)

Alle (inkl. uføre)

60 år

Uføre

53 år

Uten uføre

64 år

– Lønner seg jo ikke å fortsette

Tore Hermansen

Tore Hermansen ser for seg å gå av med pensjon når han fyller 65 år.

Foto: NRK

Hos Statens Vegvesen og Vegdirektoratet er snittalderen for de som går av med pensjon drøyt 62 år.

Tore Hermansen jobber i etatens HR-avdeling og planlegger selv å gå av med pensjon når han fyller 65 år. Han føler ikke at han får nok igjen for å fortsette.

– Hovedgrunnen er jo at jeg ikke tjener noenting ved å stå lenger. Jeg har full opptjening, og står jeg lenger har det ikke noen økonomisk gevinst for meg i alle fall, sier Hermansen som dermed går av med pensjon før tiden stikk i strid med målsetningene til Stoltenberg.

Les også: Slik sikrer du deg god pensjon

Ikke alle har samme holdning. Kollegaen Tore Auberg trives i jobben og planlegger å jobbe helt ut. Likevel er det nok arbeidstakere i statlig sektor som tenker som Hermansen til at det trekker pensjonsalderen betraktelig ned.

– Tallene forteller at det er mange som faller utenfor arbeidslivet lenge før ordinær pensjonsalder, sier pensjonsekspert Alexandra Plahte til NRK.

Alexandra Plahte

Pensjonsekspert Alexandra Plahte mener tallene viser at mange faller for tidlig ut av arbeidslivet.

Foto: NRK

Hun mener tallene bør gi politikerne og alle oss andre bakgrunn for litt ettertanke rundt utfordringene Norge står overfor.

– Selv om vi flere ganger er kåret til verdens beste land å bo i ligger vi på toppen i antall uføre, sier Plahte.

Hva mener du bør gjøres?

– Dette er et sammensatt bilde, og da er det viktig at vi bryter opp og ser på elementene for seg selv. Hva er det som gjør at folk faller ut av arbeidslivet? Hva er det som gjør at de ikke kommer tilbake når de fortsatt har mulighet til å bidra, sier Plahte som virker å ønske sterkere virkemidler for å holde folk i jobb og få dem til å jobbe lenger.

– De takket selv nei

Fra regjeringen er budskapet at de har vært klar over at den nye ordningen ikke ville gjøre det mer attraktivt å stå lenger i arbeid.

Les også: LO-forvirring om pensjon

Arbeidsdepartementet mener arbeidstakerorganisasjonene er medansvarlige for at det nå blir slik.

Jan Erik Støstad

Statssekretær Jan Erik Støstad i Arbeidsdepartementet mener arbeidstakerorganisasjonene kunne bidratt til bedre ordninger.

Foto: NRK

– Dessverre har arbeidstakerorganisasjonene takket nei til regjeringens tilbud i fjor, sier statssekretær Jan Erik Støstad i Arbeidsdepartementet til NRK.

Han viser til forhandlingene om pensjonsreformen mellom regjeringen og organisasjonene i arbeidslivet. Da var det oppe andre ordninger som ifølge ham ville stimulert til at folk stod lenger i arbeid.

– Det ville innebært at de kunne jobbe fritt ved siden av pensjonen uten å få noen avkorting, sier Støstad og mener det ville vært stimulerende for arbeidstakernes motivasjon til å jobbe etter nådd pensjonsalder.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger