Staten dømt for ulovlig bruk av glattcelle

Staten må betale erstatning til en 44 år gammel nordmann etter å ha holdt ham på glattcelle tre dager over fristen på 48 timer.

Rettssak om glattcelle-bruk

Den 44 år gamle mannen, som av hensyn til familien ikke ønsker å stå fram med full identitet, saksøkte Justisdepartementet etter at han ved to anledninger ble holdt på glattcelle utover den tillatte fristen på 48 timer.

Foto: NRK

Staten ved Justis- og beredskapsdepartementet dømmes til å betale 540 kroner i erstatning, og 25 000 kroner i oppreisning til mannen, samt dekke alle saksomkostninger.

Dommen fra Oslo tingrett slår fast at staten krenket 44-åringens rettigheter da de holdt ham på glattcelle tre dager over fristen på 48 timer.

«Isolasjon av fanger i politiarrest er et system som har sviktet over mange år,» står det i dommen.

- Svært alvorlig dom

– Dette er jo en svært entydig og kraftfull dom mot den norske stat og mot en krenkelser av menneskerettigheter ved bruk av glattcelle, sier mannens advokat Frode Sulland.

Han sier klienten ikke har behov for å anke fordi dommen er så entydig i deres favør.

– Nivået på erstatningsbeløpet er i tråd med hva som er vanlig i prinsipielle saker som denne. Beløpet er lavt i slike saker, og vi hadde ingen forventing om noe høyere beløp.

– Hva sa klienten din til dommen?

– For å sitere ham ordrett: «Dette var helt rått». Han oppfatter som svært viktig for svært mange, og har oppfattet det som avgjørende å få rettet fokus på isolasjonens betydning ved å sitte på glattcelle, for det er isolasjonen dette handler om, sier Sulland.

NRK har vært i kontakt med regjeringsadvokaten som henviser til sin klient staten ved Justisdepartementet. Det har foreløpig ikke lyktes NRK å få en kommentar på dommen fra departementet.

– Bryter menneskerettighetskonvensjonen

Frode Sulland

Frode Sulland er 44-åringens advokat.

Foto: Helge Carlsen / NRK

Det er første gang isolasjon i glattcelle blir prøvd rettslig opp mot menneskerettskonvensjonen i Norge.

Internasjonale organer som FNs torturkomité og Den europeiske torturkomiteen (CPT) har tidligere kritisert Norge for bruken av politiarrest.

– Dette er en praksis som har pågått over svært mange år, og advarslene har vært store både nasjonalt og internasjonalt. Det er svært alvorlig at det ikke er gjort noe med dette før. Nå forventes det at regjeringa tar umiddelbart grep for å få slutt på disse krenkelser, sier Sulland.

Han argumenterte i retten for at «innsettelse i politiarrest er et alvorlig inngrep som er i strid med Menneskerettskonvensjonens artikkel 8.»

Ifølge loven skal ingen sitte mer enn to døgn på glattcelle, med mindre det finnes særskilte grunner til det.

«I denne saken har ikke staten noen begrunnelse for hvorfor bruken av isolasjon er nødvendig,» skriver Oslo tingrett.

Satt for lenge på glattcelle

Det var i februar i år at mannen ble pågrepet av politiet etter å ha kjørt bil i påvirket tilstand og uten gyldig førerkort.

Mannen satt isolert i politiarresten i fem sammenhengende døgn, og måtte i løpet av denne perioden ha tilsyn av lege etter å ha kjent stikkende smerter i brystet.

I dommen kommer det frem at mannen har høyt blodtrykk og bruker blodtrykksregulerende medisiner hver dag. Han hadde ikke medisiner på seg da han ble pågrepet.

Den andre anledningen var da mannen ble pågrepet for tilsvarende forhold i april i år, og ble sittende fire døgn på glattcelle, to døgn over den tillatte fristen.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger