– Alle skal ikke isoleres på glattcelle

Etter at Simon Ryeng Alnes delte historien sin har flere tatt kontakt med NRK for å fortelle om sine opplevelser i møte med norske arrestrom. Advokatforeningen mener Norge nå må endre sin praksis.

Simon Ryeng Alnes

25 år gamle Simon Ryeng Alnes reagerer på hvordan politiarrester gjennomføres. Han får støtte av Advokatforeningen, som mener at ikke alle bør isoleres på glattcelle, slik praksisen i Norge er i dag.

Foto: Petter Strøm / NRK

Simon Ryeng Alnes beskrev nylig sitt døgn på en glattcelle i Kirkenes. Selv om han ble sluppet fri og anklagene mot ham ble henlagt, beskriver han isolasjonen på glattcellen som traumatisk.

Justisdepartementet vurderer å innføre endringer, etter årevis med massiv kritikk av norsk glattcelle-praksis. Endringene innebærer at ingen skal sitte på glattcelle i mer enn 48 timer, og det skal åpnes for besøk og samvær med andre innsatte.

Men, forslaget bommer på det aller viktigste, ifølge Advokatforeningen.

– Folk bør ikke isoleres uten at det finnes gode grunner for gjøre det, sier advokat Bendik Falch-Koslung.

Falch-Koslung peker på det han mener har blitt en tradisjon i Norge, at alle som blir pågrepet av politiet automatisk blir isolert.

– Dette må tas tak i, sier han.

Dersom du blir arrestert i Norge, kan du nemlig forvente isolasjon på et lite rom strippet for alt bortsett fra soveplass og do. Denne praksisen har flere ganger blitt kritisert av FNs komité mot tortur, Europarådet og Nasjonal institusjon for menneskerettigheter (NIM).

Vil begrense isolasjon

I fjor ble 36.217 personer arrestert og satt på glattcelle.

Simon Ryeng Alnes tilbrakte et drøyt døgn på galttcella. Han tenkte først at 24 timer på glattcelle, det skulle han klare. Men det ble tøft. Det gikk flere måneder etter arrestasjonen før han følte at han begynte å bli seg selv i gjen.

Nå føler han sinne. Tilliten til politiet er fullstendig brutt.

Advokatforeningen som har kjempet mot unødvendig isolasjon i en årrekke, mener det er positivt at regjeringen vurderer å få på plass tiltak for å hindre negative effekter av isolasjon i politiarrest.

Forsvarer Bendik Falch-Koslung

Advokat Bendik Falch-Koslung.

Foto: Olav Rønneberg / NRK

Samtidig mener de altså at hovedproblemet ikke blir adressert i endringsforslaget.

For å sette ting på spissen kan man si at ordningen er snudd på hodet. Man blir først arrestert og isolert, og så vurderes det hvorvidt isolasjonen trenger å være absolutt.

– Det foretas ikke en konkret vurdering om en person bør isoleres i utgangspunktet, sier advokat Bendik Falch-Koslung.

Han er leder for Advokatforeningens isolasjonsgruppe, som jobber for å få slutt på ubegrunnet isolasjon. Gruppen mottar søknader fra folk som har opplevd isolasjon i fengsel og arrest. Målet er å prøve lovligheten av isolasjon for retten.

Når vi skiller ut menneskene som ikke har noe å gjøre på en glattcelle, kan vi snakke om isolasjonsdempende tiltak for dem som faktisk trenger å isoleres, sier advokaten.

Advokatforeningen ber Justisdepartementet om å skrote endringsforslaget til fordel for et nytt, som tar til grunn at det ikke er behov for å isolere alle som blir arrestert.

Arrestcelle i Kirkenes

Justisdepartementet foreslår å endre politiarrestene slik at innsatte skal isoleres mindre, samt redusere oppholdstiden på glattcelle. Advokater mener departementet svikter i tilnærmingen.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Vurderer alle høringsuttalelser

Som svar på Advokatforeningens kritikk, skriver Justisdepartementet til NRK at det er for tidlig å si hvilke forslag som vil bli videreført.

Formålet med de foreslåtte endringene er å bedre forholdene under oppholdet i politiarrester og redusere oppholdstiden på glattcelle.

Justisdepartementet erkjenner at det er viktig med tiltak som begrenser skadevirkningene av den isolasjonen de som blir plassert på glattcelle opplever.

– Samtidig er det viktig at tiden i politiarrester begrenses til et minimum da arrestene ikke er utstyrt for mer enn kortvarige opphold, skriver justisdepartementet.

LES OGSÅ: