Går til sak mot staten etter å ha blitt holdt ulovlig lenge på glattcelle

En 44 år gammel mann går til sak mot staten ved Justisdepartementet etter å ha sittet fem døgn på glattcelle, tre døgn over den tillatte fristen på 48 timer.

Rettssak om glattcelle-bruk

En 44 år gammel mann saksøker Justisdepartementet for at han to ganger ble holdt på glattcelle utover den tillatte fristen på 48 timer.

Foto: NRK

– Det er første gang isolasjon i glattcelle blir prøvd rettslig opp mot menneskerettskonvensjonen i Norge, sier mannens advokat Frode Sulland.

Den 44 år gamle mannen, som av hensyn til familien ikke ønsker å stå fram med full identitet, saksøker Justisdepartementet etter at han ved to anledninger ble holdt på glattcelle utover den tillatte fristen på 48 timer.

Påvirket og uten førerkort

Frode Sulland

Frode Sulland er 44-åringens advokat.

Foto: Helge Carlsen / NRK

Det var i februar i år at mannen ble pågrepet av politiet etter å ha kjørt bil i påvirket tilstand og uten gyldig førerkort. Mannen satt isolert i politiarresten i fem sammenhengende døgn, og måtte i løpet av denne perioden ha tilsyn av lege etter å ha kjent stikkende smerter i brystet.

Den andre anledningen var da mannen ble pågrepet for tilsvarende forhold i april i år, og ble sittende fire døgn på glattcelle, to døgn over den tillatte fristen.

– Problemet i saken og i disse sakene generelt, er ikke varetekt som sådan, men at man plasseres isolert i en glattcelle. I dette tilfellet var det helt greit at han ble varetektsfengslet, men det var overhodet ingen begrunnelse for å holde ham isolert på glattcelle, sier Frode Sulland, som er mannens advokat.

Sulland, som representerer advokatfirmaet Hestenes og Dramer & Co, forteller at Advokatforeningen bistår ham og hans klient med faglige råd i saken, og at overdreven bruk av glattcelle er en problemstilling Advokatforeningen har vært opptatt av i en årrekke.

LES OGSÅ: Sitter for lenge på glattcelle

LES OGSÅ: Anmeldes for glattcellebruk

– Misbruk av glattcelle

– Bakgrunnen er jo den lange og mangeårige historie med misbruk av politiarrest og glattcelle som vi har her i landet, hvor det har vært et kraftig overforbruk og massiv internasjonal og nasjonal kritikk av dette, som førte til at vi var på jakt etter en sak som egnet seg for å prøve ut om dette kan være i samsvar med våre internasjonale forpliktelser, forteller Sulland.

44-åring saksøker staten for ulovlig bruk av glattcelle.

44-åringen er den første som saksøker staten for ulovlig bruk av glattcelle.

Foto: Kristine Næss Larsen / NRK

Tall fra Oslo politidistrikt viser at 48-timersregelen hittil i år er overskredet med mer enn 1400 døgn.

Tilsvarende tall fra Hordaland politidistrikt viser at det årlig forekommer mellom 600 og 700 døgn med oversitting. I Oslo ble reglene i 2011 overskredet med over 2000 døgn og i 2012 med over 1700 døgn.

I stevningen som ble sendt Justisdepartementet i midten av juni i år, argumenter Sulland for at innsettelse i politiarrest er et alvorlig inngrep som er i strid med Menneskerettskonvensjonens artikkel 8.

Han viser til gjentatt kritikk fra internasjonale organer som FNs torturkomité og Den europeiske torturkomiteen (CPT), som begge har kritisert Norge for bruken av politiarrest.

LES OGSÅ: Ble sittende tre døgn på glattcelle

LES OGSÅ: Må løslate varetektsfanger

– Varetekt bør begrenses

Nå går altså en 44 år gammel mann til sak mot staten ved Justisdepartementet etter å ha sittet fem døgn på glattcelle.

Politiet i Oslo har tidligere argumentert med at det er mangel på varetektsplasser i nærheten av Oslo, og at de har tatt saken opp med Kriminalomsorgen. Sulland mener på sin side at bruken av varetekt generelt må begrenses.

– Som utgangspunkt bør hovedregelen være at alle som pågripes plasseres på en vanlig varetektscelle, og så bør man ha mulighet i unntakssituasjoner til å plassere de som opptrer på en måte som gjør det helt nødvendig på glattcelle. Man må altså snu praksis, slik at glattcelle bare brukes hvor det er absolutt nødvendig, sier Sulland.

Sulland håper nå domstolene vil sørge for at Norges mangeårige praksis tar slutt.

– Grunnleggende systemfeil

– Norges bruk av isolasjon overfor alle innsatte i politiarresten er en grunnleggende systemfeil som har vokst fram i den norske strafferettspleien. Man skal ikke lenger enn til Danmark før det ville være helt utenkelig at pågrepne skulle kunne holdes i politiarresten i mer enn noen timer, og i alle fall opptil et døgn.

På spørsmål fra NRK svarer Justisdepartementet at de ikke ønsker å kommentere saken før den kommer opp for retten. Men i et brev til Advokatforeningen, som departementet har brukt ni måneder på å besvare, skriver departementet at Kriminalomsorgen på generell basis arbeider med å styrke kapasiteten i fengslene.

«De siste årene er det opprettet nye fengselsplasser, etablert soning med elektronisk kontroll og besluttet å opprette en ordning med elektronisk kontroll som alternativ til varetekt. Den sistnevnte ordningen er planlagt iverksatt fra 1. januar 2014, og vil være et mindre inngripende og nyttig supplement til tradisjonelle varetektsfengsling» heter det i brevet fra Justisdepartementet.

– Manglende engasjement

Frode Sulland mener den lange tiden det har tatt departementet å besvare brevet, vitner om manglende engasjement.

– Jeg har vært engasjert i å forsøke å få departementet og politikernes øyne opp for dette i svært mange år, og jeg kan ikke se det som noe annet enn en alvorlig unnlatelsessynd, og ganske skandaløst at man ikke har vært villig til å ta tak i dette på en annen måte.

– Det koster kanskje penger, men det gjør også rettssikkerhet, avslutter han.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger