Hopp til innhold

Staten mener to dommere kan være inhabile i klimasøksmålet

Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted mener én høyesterettsdommer må vike under behandlingen av klimasøksmålet i Høyesterett, og at en annens habilitet er i en gråsone. Miljøorganisasjonene er ikke enige.

Ankesaken til Anders Behring Breivik mot staten.

KRITISK: Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted stiller spørsmål ved habiliteten til to høyesterettsdommere i klimasøksmålet.

Foto: Lise Åserud / NTB

CO₂ i atmosfæren
424 ppm
1,5-gradersmålet
+1,06 °C
Les mer  om klima

Om to uker går startskuddet i Høyesterett av for det såkalte klimasøksmålet.

Der skal landets øverste domstol vurdere om staten brøt Grunnloven da de tildelte nye oljelisenser i Arktis.

Mandag denne uken var Høyesterett samlet i plenum.

Her uttalte regjeringsadvokat Fredrik Sejersted at staten anser høyesterettsdommer Hilde Indreberg som inhabil i saken, skriver Advokatbladet.

– Det er riktig at vi på mandag hadde et rettsmøte i Høyesterett om habiliteten til to av dommerne, og at staten ba om at dommer Indreberg viker sete, i henhold til de kriterier Høyesterett selv har utviklet for dette, skriver Sejersted i en tekstmelding til NRK.

Sejersted stilte også spørsmål ved høyesterettsdommer Ragnhild Noers tidligere miljøengasjement.

– Nå avventer vi Høyesteretts kjennelse om dette, fortsetter Sejersted, som ikke ønsker å kommentere saken ytterligere.

– Slik miljøorganisasjonene ser det, er det ikke riktig at noen av dem skal vike, sier miljøorganisasjonenes advokat Emanuel Feinberg til NRK.

Kritisk til tidligere grunnlovsarbeid

Greenpeace og Natur og Ungdom mener Grunnlovens miljøparagraf 112 ble brutt da det ble åpnet for ny oljeleting i Barentshavet.

Saksøkerne tapte saken i både tingretten og lagmannsretten.

Regjeringsadvokaten reagerer på at høyesterettsdommer Hilde Indreberg har sittet i Lønning-utvalget, også kalt menneskerettighetsutvalget. Utvalget foreslo endringer i Grunnloven, som en del av Stortingets forberedelser til jubileet i 2014.

Klimasøksmål mot staten

DEMONSTRERER: Aktivister som støttet miljøorganisasjonene i klimasøksmålet i 2019.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Her ble den nevnte miljøparagrafen 112, tidligere § 110b, revidert. Sejersted poengterte mandag at disse forarbeidene har vært både omstridt og diskutert.

Siden Indreberg satt i utvalget i kraft av sin egen person, mener Sejersted det gjør henne inhabil.

– Dette har etter statens syn betydning, siden det går til kjernen av det rettslige. Det største spørsmålet i saken er tolkningen av 112. Og grunnlovsparagraf 112 ble revidert i 2014, og det er den revisjonen som står helt sentralt. Veldig mye av prosedyren for Høyesterett vil handle om betydningen av den revisjonen i 2014, sa Sejersted i rettsmøtet mandag.

I tillegg stilte han spørsmål ved høyesterettsdommer Ragnhild Noer, som deltok i Alta-aksjonen, og fikk et forelegg som ble sonet i fengsel.

Noer har også hatt medlemskap og aktive verv i Natur og Ungdom og Naturvernforbundet, og vært medlem av styringskomiteene i miljøorganisasjonene WCEL og GJIE.

– Det er et engasjement de fleste av oss vil mene er positivt og sågar prisverdig. Samtidig er dette et personlig grunnsyn som går rett i kjernen av spørsmålet saken reiser, sa Sejersted.

NRK har vært i kontakt med Norges Høyesterett. Høyesterettsdommerne ønsker ikke å uttale seg om saken.

Alta-aksjonen

ALTA-SAKEN: Bilder fra en demonstrasjon under Alta-saken, som varte fra slutten av 60-tallet til 80-tallet. Konflikten stod mellom samiske miljøverninteresser og vannkraftutbygging i indre Finnmark.

Foto: Per R. Løchen / NTB/Scanpix

Ønsker så mange dommere som mulig

Miljøorganisasjonenes advokat Emanuel Feinberg, i Advokatfirmaet Glittertind, sier organisasjonene er uenige i habilitetsspørsmålene.

Han understreker at det i denne rettssaken er snakk om å redusere antall dommere, istedenfor å bytte en dommer med en annen.

Fra før er allerede to dommere utelatt fra rettssaken av ulike grunner.

– Ettersom Høyesterett skal ta stilling til et grunnlovsspørsmål er det derfor et gode med flest mulig dommere. Jo flere dommere, jo større legitimitet har avgjørelsen, sier Feinberg.

Ingrid Skjoldvær og Truls Gulowsen

SAKSØKER STATEN: Daværende leder i Natur og Ungdom Ingrid Skjoldvær og daværende leder i Greenpeace Truls Gulowsen da klimasøksmålet startet.

Foto: Kristine Hirsti / NRK

– Hva tenker du om Ragnhild Noers tidligere miljøengasjement?

– Noen av dommerne har gitt uttrykk for et samfunnssyn, men samfunnssyn har alle dommere, sier Feinberg, og legger til at han ikke vil gå i dypere detaljer, etter som saken er under behandling i Høyesterett.

– Miljøorganisasjonene har ingen tanker om hvordan dommerne vil dømme, men har en grunnholdning til at de vil ha flest mulig dommere, bredest mulig sammensatt, sier han.

Saken skal opp i Høyesterett fra 4. til 12. november.

AKTUELT NÅ