Storberget gikk vekk fra eget krav om døgnbemannet helikopter

Justisministeren gikk bort fra sitt eget krav om å få et døgnbemannet politihelikopter, og lot politiet avgjøre beredskapsnivået selv. Siden har helikopteret sjeldnere stått klar til å rykke ut, viser en ny politirapport.

Knut Storberget

Justisminister Knut Storberget forsvarer sin avgjørelse om å gå vekk fra kravet om døgnbemannet beredskap. – Vi hadde fått betydelig innspill på at dette ble en for dyr tjeneste som ikke ga den effekten vi ønsket oss, sier han.

Foto: Holm, Morten / SCANPIX

Som stortingspolitiker i 2002 var Knut Storberget pådriver for at politihelikopteret skulle være bemannet hele døgnet.

Han var selv tilstede på et møte i justiskomiteen 25. april 2002, hvor justiskomiteen meislet ut sitt forslag til helikoptertjenesten, hvor de skrev at «tjenesten skal være døgnbasert og ha høy beredskap». 16. mai 2002 ble forslaget enstemmig vedtatt av politikerne på Stortinget.

Men da han senere ble justisminister gikk han bort fra dette kravet, og lot politidirektoratet avgjøre dette selv.

Etter 2007 har det vært en kraftig økning i hvor ofte helikopteret har vært tatt ut av drift, viser en rapport i politiet NRK har fått tilgang til.

– Ble for dyrt

I sine forslag til endringer i statsbudsjettet for 2007 skrev regjeringen til Stortinget at politidirektoratet nå selv skal fastsette beredskapsnivået på helikopteret, og viser til at en evalueringsundersøkelse gjør at tjenesten koster mye penger, og at det finnes områder der det kan spares inn.

Storberget forsvarer nå avgjørelsen om å gå vekk fra kravet om døgnbemannet beredskap.

– Vi hadde fått betydelig innspill på at dette ble en for dyr tjeneste som ikke ga den effekten vi ønsket oss. Derfor var det viktig å få organisert dette på en best mulig måte slik at vi fikk mest mulig ut av ressursene vi brukte på det, sier Storberget til NRK.

Han sier det er best at politiet selv avgjør hvordan de vil beredskapen skal være, siden de er nærmest de operative beslutningene i politiet.

– Men jeg ser og forstår nødvendigheten at vi bør ha en ny gjennomgang av dette, og det skal vi nå, legger han til.

– Det har vært kjent at helikopteret har stått på bakken i påske- og sommerferier de siste årene. Hva tenker du om ditt ansvar for at det har blitt sånn når du har latt politidirektoratet bestemme beredskapen?

– Jeg vil være varsom med å trekke noen sammenheng mellom dette nå, sier Storberget.

Helikopter 22. juli

Da terroren rammet Norge 22. juli, var de ansatte i helikoptertjenesten sendt på en fire uker lang ferie. Her sees helikopteret over Oslo når det først rundt seks timer etter at bomben smalt i Oslo var i lufta.

Foto: NRK

Stått stadig mer på bakken

En rapport i politiet om helikoptertjenesten som NRK tidligere har fått tilgang til viser at helikopteret har stått stadig sjeldnere i beredskap siden 2007.

I januar 2007 sto helikopteret klar til å rykke ut 75 prosent av tiden. Dårlig vær er blant grunnene til at helikopteret ikke alltid kan rykke ut.

Ifølge rapporten er det pengeproblemer som har vært hovedgrunnen til at helikopteret har stått stadig mer på bakken siden 2007. I mars 2011 var det operativt bare omtrent 35 prosent av tiden, ifølge rapporten.

Det er ukjent hvor mye bemannet helikopteret har vært etter dette. Da terroren rammet Norge 22. juli, var de ansatte sendt på en fire uker lang ferie. Først rundt seks timer etter at bomben smalt i Oslo, var helikopteret i lufta.

– Tragisk

– Jeg synes det er tragisk at beredskapen ikke lenger er døgnbasert, sier Einar Holstad, som er tidligere justispolitiker for KrF, og som var saksordfører for helikoptersaken på Stortinget.

Han understreker at det var en forutsetning i justiskomiteen at helikopteret skulle være døgnbemannet.

Politidirektoratet skriver i en e-post til NRK at politiet nå bruker så mye penger de selv mener er hensiktsmessig på helikopteret - utifra den totale beredskapen de mener de kan få ut av pengebruken.

Helikoptertjenesten er underlagt Oslo politidistrikt - og må kjempe om budsjettkroner der.

– Knut Storberget har også et ansvar for at politihelikoptertjenesten fungerer skikkelig, sier Einar Holstad.

Han mener Storberget burde gitt mer informasjon til Stortinget om hva det innebar for beredskapen å la Politidirektoratet bestemme den selv.

SISTE NYTT

Siste meldinger