Hopp til innhold

Slik vil LO endre pensjonene

LO krever en rekke endringer i pensjonssystemet for å tette hull i pensjonsreformen. Regningen blir sendt arbeidsgiverne.

LO-kongressen 2022

LO-leder Peggy Hessen Følsvik har mange pensjonskrav som hun vil møte regjeringen og arbeidsgiversiden med. Her med statsminister Jonas Gahr Støre under LO-kongressen

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Vi forventer at regjeringen setter i gang et arbeid for å tette hullene i pensjonssystemet. Når vi snakker om bærekraftig pensjon, handler dette også om den enkelte og ikke bare staten, sa Fagforbundets leder Mette Nord til NRK før LO-kongressen startet.

Fredag vedtok LO-kongressen enstemmig å gå inn for en rekke endringer i pensjonssystemet. Organisasjonens hovedkravet er fortsatt at alle skal få minst to tredeler av lønnen sin i samlet pensjon ved 67 års alder.

Men i tillegg foreslår LO grep som skal gjøre det lettere for de såkalte sliterne i arbeidslivet å gå av tidlig.

Det kreves også forbedringer for uføre og for minstepensjonister, men selve det omstridte prinsippet om levealdersjusteringer i pensjonsreformen ligger fast.

Les også Ny strid om pensjon i LO: – Veldig urettferdig

Dyrere

Helt konkret går LO inn for å heve minstesatsene i tjenestepensjonsordningene i privat sektor. Betalingen for dette, er det arbeidsgiverne som må ta.

– Dette vekker neppe begeistring hos våre motstandere, sa komiteens leder Are Tomasgard da han la fram redaksjonskomiteens innstilling, som senere ble enstemmig vedtatt.

Og det har han rett i. NHOs arbeidslivsdirektør Nina Melsom sier forslaget fra LO vil innebære en betydelig kostnadsøkning for bedriftene:

Vi skal selvfølgelig ha en pensjon vi kan leve av. Det sikrer en verdig alderdom. Når det gjelder kostnader, har vi et ansvar for at alle faktisk har en jobb vi kan pensjonere oss fra, sier Melsom.

Nina Melsom i NHO

NHOs Nina Melsom er kritisk til forslaget fra LO og mener det kan sette arbeidsplasser i fare.

Foto: Terje Bendiksby / NTB

I første omgang skal satsene heves fra 2 til 4 prosent. Det innebærer i så fall at et sted mellom 500.000 og 1 million arbeidstakere i privat sektor kan se fram til en høyere pensjon.

1,5 millioner mennesker har tjenestepensjon i dag, mens rundt 560.000 har minstenivået på 2 prosent. I tillegg er det ca. 360.000 som har pensjon mellom 2 prosent og 5 prosent.

LO mener dagens nivå med minstesatser på 2 prosent i tjenestepensjonsordningene i privat sektor rett og slett ikke gir en god nok pensjon, selv etter 40 års opptjening.

Kostnadene ved dette grepet vil altså havne hos arbeidsgiverne. Det samme mener LO bør skje for endringer i tjenestepensjonen til uføre. I forslaget til vedtak heter det:

– LO mener at det bør innføres uførepensjon i obligatorisk tjenestepensjon, slik at alle får et tillegg til den offentlige uføretrygden.

LO krever også forbedringer for personer som er delvis uføre og siden får økt uføregrad mot slutten av yrkeslivet. Dette er tidligere beskrevet som «uførefella».

Blant andre krav er å skjerme uføres alderspensjon mot levealdersjustering samt at opptjeningen skjer til 67 års alder. LO vil også fjerne taket på samlet uføretrygd og øke barnetilleggene for uføre.

Les også Ny strid om pensjon i LO: – Veldig urettferdig

Slitere

I opptakten til kongressen har det vært mye oppmerksomhet om de såkalte «sliterne», nemlig arbeidstakere som etter et langt yrkesliv i et fysisk eller psykisk anstrengende yrke ikke orker å jobbe etter fylte 62 år.

Dette er arbeidstakere som da ikke vil kunne dempe effekten av levealdersjusteringene, slik andre kan gjøre, som orker å jobbe til de blir nærmere 70 år.

For å løse «sliterfloken» åpner LO for å innføre et fast tillegg i Folketrygden basert på antallet år den enkelte samlet har jobbet. I en slik modell vil et slitertillegg kunne bli utbetalt uavhengig av hva man har jobbet som.

Forslaget er ett av flere som LO åpner for i det pensjonspolitiske vedtaket, som blir fattet senere i dag. Men i første omgang vil LO ha en utredning av hvordan pensjonen til sliterne kan styrkes.

De ulike forslagene LO tar opp, har alle til felles at de skal dempe effekten av levealdersjusteringen for grupper med lav pensjon og slitsomme yrker.

AKTUELT NÅ