Hopp til innhold

Slik var SMKs Geilo-dialog med departement: – Oppsto misforståelser

Samme dag som politiet startet etterforskning av Erna Solberg, sendte Helsedepartementet en vurdering til SMK av om statsministeren kunne ha brutt covid-forskriften på sushi-middagen.

Statsminister Erna Solberg

FÅR BOT: Statsminister Erna Solberg skulle egentlig presentere forslag til endringer i lov om elektronisk kommunikasjon på Kripos fredag, men fikk mange spørsmål om boten hun fikk etter bursdagsfeiringen på Geilo.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– I dialogen mellom embetsverkene i HOD og SMK oppsto det dessverre misforståelser, sier kommunikasjonssjef Anne Kristin Hjukse ved Statsministerens kontor i en skriftlig uttalelse til NRK fredag ettermiddag.

Etter politiets pressekonferanse fredag fikk NRK fredag innsyn i deler av dialogen mellom SMK og Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) om statsministerens besøk til Geilo.

Den viser at HOD 19. mars – samme dag som politiet sa åpnet etterforskning – sendte over et notat med en foreløpig vurdering av om middagen i leiligheten på Geilo var et arrangement i covid-19-forskriftens forstand.

– Dette går jo ikke an, sier Arbeiderpartiets Cecilie Myrseth til NRK.

– Disse dokumentene viser at Erna Solberg har mottatt bistand fra Helse- og omsorgsdepartementet i hennes private straffesak. Dette er juridiske vurderinger av en type vanlige folk må betale en advokat en høy timespris for å gjøre, fortsetter hun.

Etterforskningen ble startet etter at NRK 18. mars kunne avsløre at Erna Solbergs familie kunne ha brutt reglene for smittevern, og at hun selv hadde brutt anbefalingene.

Endret vurdering

VG skrev torsdag denne uka at avisen allerede før påske spurte om SMK hadde innhentet juridiske vurderinger eller innspill fra Regjeringsadvokaten, departementene eller andre.

– Saksdokumentene som er omfattet av ditt innsynskrav er unntatt offentlighet, svarte SMK på e-post.

NRK fikk fredag innsyn i deler av dialogen mellom Helsedepartementet og SMK.

Det skjedde etter at politiet slo fast at statsministeren får et forelegg på 20 000 kroner etter bursdagsfeiringen på Geilo.

– De vedlagte dokumentene ble først unntatt fra offentligheten fordi en offentliggjøring kunne oppfattes som et forsøk på å påvirke politiets etterforskning. Nå som politiet har avsluttet straffesaken, har vi valgt å vise merinnsyn og gi ut disse dokumentene, skriver Hjukse til NRK.

Da NRK først tok kontakt med spørsmål om statsministerens familie hadde brutt smittevernreglene, ble det klart at middagene fredag og lørdag kveld kunne ha vært brudd på regler og anbefalinger, framholder kommunikasjonssjefen.

– Embetsverket på Statsministerens kontor (SMK) tok kontakt med embetsverket i Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) for å forsikre seg om SMKs embetsverk hadde en korrekt forståelse av hvilke regler og anbefalinger som gjaldt i vinterferien, skriver hun.

Ville ikke ha en vurdering

Dokumentene som NRK har fått tilgang til viser altså at Helsedepartementet den 19. mars sendte over en vurdering av om covid 19-forskriften gjaldt for Solbergs sushi-middag på Geilo.

En seniorrådgiver ved SMK takker i en e-post like etter HOD for «rask respons og et godt notat».

Men ifølge Statsministerens kontor var det altså ikke et slik notat Erna Solberg hadde bedt om. Det framgår også av en e-post som ekspedisjonssjef Therese Steen ved SMK sendte departementet noe senere samme dag.

– Statsministeren har vært tydelig på at hun ikke ønsket noen konkret rettslig vurdering av det som skjedde på Geilo, fordi hun mente at etterforskningen var et forhold kun mellom henne og politiet, skriver Hjukse.

Hun sier hensikten med henvendelsen til HOD var å skaffe en generell oversikt over «rettskildebildet knyttet til hva som var et arrangement i henhold til covid-19 forskriften». Dette ble gjort for å sikre at svarene som SMK ga mediene var riktige når det kom til smittevernregler og -anbefalinger.

– Det var åpenbart at saken ville få mye medieinteresse og at media ville henvende seg til SMKs kommunikasjonsseksjon og statssekretærer med presseansvar, skriver Hjukse videre.

Men selv om SMK sier at det første notatet var noe annet enn det de bad om, mener Myrseth kontakten er problematisk.

– Den opprinnelige bestillingen fra SMK til Helsedepartementet er så vidt jeg kan se ikke journalført, derfor vet vi ikke hva de bestilte. Det får være opp til SMK å dokumentere, og denne misforståelsen endrer uansett ikke stort. Også det andre dokumentet som gikk fra Helsedepartementet til SMK, er juridisk bistand fra embetsverket vanlig folk måtte betalt dyrt for, i en politisak som angår Erna Solberg som privatperson. Og det er problematisk, sier hun til NRK.

Ustedalen Hotell & Resort på Geilo

SUSHIMIDDAG PÅ GEILO: Det var i en leid leilighet ved Ustedalen Hotell & Resort at familien til Erna Solberg spiste sushi, med 14 personer til stede.

Foto: Caroline Utti / NRK

«Berettiget tvil»

Materialet som NRK har fått tilgang til, omfatter to ulike notater. En konkret vurdering av sushimiddagen til Solberg-familien, som altså SMK oppgir at de ikke ba om, og en bredere vurdering av hvordan forskriften generelt skal forstås når det gjelder hva som er et arrangement og ikke.

I vurderingen fra departementet om selve middagen slås det fast følgende:

«Middagen i leiligheten på hotellet i anledning familiens opphold på samme hotell fremstår mer som en dagligdags hendelse enn en festlig anledning. Mange vil nok nøle med å omtale en slik hendelse som et arrangement».

Departementet anfører at «det skal mer til for å anse en sosial samling med få personer i et stort lokale som en privat sammenkomst omfattet av reglene for arrangementer». Det påpekes også at selve 60-årsfeiringen ble gjennomført dagen før. Og konkluderer:

«Det er derfor i alle fall berettiget tvil om den felles middagen på hotellrommet eller den leide leiligheten regnes som en privat sammenkomst i forskriftens forstand.»

Til vurderingen om statsministeren kan straffes, skriver Helsedepartementet at «det stilles krav til klar hjemmel for straff» og at det er grunnlag for å reise tvil om forholdet kan straffes.

«Dette tilsier at politiet vil ha grunnlag for å henlegge den aktuelle saken med uklar hjemmelssituasjon som begrunnelse», heter det i vurderingen.

Samme dag

Dialogen mellom SMK og Helsedepartementet fant sted 19. mars, samme dag som Dagbladet fikk det avisen beskriver som en «svært detaljert e-post» fra departementets kommunikasjonsavdeling.

E-posten slo ifølge avisen blant annet fast at covid 19-forskriften ikke omfatter hytter og leide leiligheter – som Solberg-familien benyttet seg av.

– Likheten med private boliger, behovet for å respektere privatlivets fred og forhistorien til forskriften tilsier at forskriften ikke gjelder sammenkomster på hotellrom og i korttidsleide leiligheter, står det i redegjørelsen fra departementet som ble sendt Dagbladet.

Dokument som ble sendt fra Helse- og omsorgsdepartementet til SMK.

NOTAT: Et av notatene var en vurdering av om sushimiddagen på Geilo rammes av covid-19-forskriften.

Foto: HALLDOR ASVALL / NRK

AKTUELT NÅ