Hopp til innhold

Solberg beklager og vil betale boten på 20.000 kroner

– Jeg beklager det som skjedde og kommer til å betale boten, sier statsminister Erna Solberg.

Statsminister Erna Solberg sier hun vil betale boten hun er ilagt for feiringen av sin 60-årsdag på Geilo.

Solberg kommenterte politiets avgjørelse i ettermiddag.

– Jeg tar politiets avgjørelse til etterretning. Tidligere har jeg sagt at hvis restaurantbesøket blir fulgt opp med bøter, så skal vi selvsagt gjøre opp for oss, sier hun.

Og fortsetter:

– Jeg synes det er viktig at hvis jeg har brutt reglene, så skal jeg også betale en bot på lik linje med andre personer som ville fått en bot i en sånn situasjon, sier Solberg.

– Du får en straffereaksjon, din mann får det ikke for det samme forholdet. Og du får straffereaksjon for det blotte faktum at du er statsminister. Synes du det er rimelig?

– Jeg har ikke tenkt å gå inn i en diskusjon om politiets vurdering av jusen eller saksforholdene rundt det, sier Solberg.

– Riktig å reagere med straff

– Solberg er landets fremste tillitsvalgte. Politiet vurderer det derfor som riktig å reagere med straff. Solberg er derfor ilagt en bot på 20.000 kroner, konkluderer politimester Ole B. Sæverud.

For ektemannen Sindre Finnes del, så får han en påtaleunnlatelse. I praksis er det en konstatering av straffansvar, uten at det ilegges noen reaksjon.

Politimester Ole B. Sæverud i Sør-Øst politidistrikt, orienterte på pressekonferansen i formiddag om hvilke avgjørelser som er gjort i saken.

– Begge har medvirket

Ifølge politimesteren vurderes det som riktig å reagere med straff overfor statsministeren for å opprettholde publikums tillit til smittevernreglene.

– Selv om loven er lik for alle, er ikke alle like. Solberg er landets fremste tillitsvalgte, og har ved en rekke anledninger frontet regjeringens beslutninger om tiltak for å motvirke pandemien, sier politimesteren.

– De praktiske avtalene ble foretatt av Solbergs mann, men Solberg var med på beslutningen om å spise ute. Det var ingen lokale forskrifter som gjaldt på det tidspunkt, og det er de nasjonale som gjelder, sier Sæverud.

Han fortsetter:

– Det er helt klart at på fredagen omfatter bestemmelsen lokaler som utløser plikter for dem som er på arrangementet, sier han.

– Begge har hatt roller som faller inn under arrangør når det gjelder fredagen. De har medvirket til å gjennomføre arrangementer, sier Sæverud.

Sak mot Hallingstuene er henlagt

Politiet henlegger saken mot restauranten Hallingstuene på Geilo fordi det ikke anses hensiktsmessig å gi en foretaksstraff.

– Dersom vi hadde kommet over en hendelse som dette mens den fant sted, ville vi ha tydeliggjort regelverket og om nødvendig gitt pålegg om å avslutte arrangementet. En straffereaksjon ville blitt vurdert først dersom arrangementet ble gjennomført på en klart smittefarlig måte, eller det var snakk om en gjentatt overtredelse, sier Sæverud.

Politiet besluttet å etterforske

Solberg og familien samlet flere enn ti personer to dager etter hverandre i vinterferien for å feire statsministerens 60-årsdag. Den første kvelden var ikke Erna Solberg til stede på en feiring på en Geilo-restaurant. Neste dag var alle samlet i en leilighet på Geilo.

Politiet besluttet selv å starte etterforskning etter at NRK avslørte at de var for mange under feiringen av hennes 60-årsdag.

Statsminister Erna Solberg beklager i ettertid at familien hadde brutt reglene for smittevern, og at hun selv har brutt anbefalingene.

Familien samlet seg to kvelder på rad og var flere enn ti stykker da de spiste middag sammen. – Jeg burde visst bedre, sa statsministeren.

Hallingstuene,

Familien Solberg/Finnes feiret Erna Solbergs 60-årsdag på restauranten Hallingstuene på Geilo i vinterferien, og brøt de nasjonale smittereglene.

Foto: VisitNorway

– Burde kunnet reglene bedre

Politiet fikk i ettertid inn et titalls anmeldelser knyttet til statsminister Erna Solbergs 60-årsfeiring på Geilo i vinterferien.

Feiringen av 60-årsdagen var fredag 26. februar. 13 personer i følget samlet seg på restauranten Hallingstuene på Geilo.

Statsministerens familie leide leilighet sammen med familien til den ene av hennes søstre. Solbergs andre søster leide en annen leilighet i samme leilighetskompleks.

Solberg skulle også ha deltatt på en middag sammen med familiemedlemmer og kjærester. Men på grunn av akutte øyeproblemer dro Solberg fra Geilo fredag for å oppsøke lege i Oslo.

Hun hadde to besøk på Ullevål sykehus fredag og lørdag, og var ikke tilbake i fjellbygda før i løpet av lørdag ettermiddag.

Statsminister Erna Solberg sa den gang:

– Jeg som hver eneste dag står og forteller om smittevern til det norske folk burde kunnet reglene bedre. Men sannheten er at jeg ikke har sjekket reglene godt nok, og hadde dermed ikke fått med meg at når en familie går ut sammen og er flere enn ti stykker, så er det faktisk et arrangement, sier Erna Solberg.

– Jeg burde stoppet det

De nasjonale smittevernreglene for februar tilsa likevel at man ikke kunne være flere enn 10 personer samlet i et privat arrangement på en restaurant. Slik var også de lokale reglene i Hol kommune hvor Geilo ligger den 25. februar, får NRK bekreftet av kommunen.

rXHnwMjEfjk

Familien Solberg feiret bursdag på Geilo i slutten av februar

Foto: Camilla Frølich / NTB

– Vi så at vi også hadde spist sushi lørdag kveld i vår leilighet. Vi hadde bestilt og satt ute. Folk ble værende i leiligheten i stedet for å ta med seg maten til den andre leiligheten. Der er vi nok i strid med de reglene som vi anbefaler at folk skal følge, sier statsministeren.

Hun sier de var 14 stykker i leiligheten deres på et tidspunkt lørdag kveld.

– Det er fire for mange. Vi skulle ikke hatt det sånn, og jeg burde stoppet det. Jeg gjorde ikke det, og kan bare si beklager, sier hun.

Jusprofessorer uenige

Det er stor uenighet mellom juseksperter om Ernas samling med familien på Geilo er et brudd på koronaforskriftene.

Jusprofessor ved Universitetet i Bergen, Hans Fredrik Marthinussen mener det dreier seg om brudd på paragraf 13 i covid-forskriften, og forventer derfor at det får konsekvenser.

– Så klart at jeg forventer at statsministeren behandles på samme måte som alle andre som bryter covid-forskriften – det vil si at hun blir bøtelagt for det, sa Marthinussen da avsløringene dukket opp.

Jusprofessor Alf Petter Høgberg ved institutt for offentlig rett er en av dem som mener det er greit å samles flere enn ti i leid leilighet.

– Det mest kritikkverdige her er rimelig uklare og ulogiske regler. Sånn sett litt ironisk at det er statsministeren som tester tolkningens grenser. Det er videre på det rene at leid leilighet med boformål ikke anses som leid lokale, men likestilles med privat hjem, skriver Høgberg på facebook.

Veiledende bøtesatser (Riksadvokaten)

Overtredelsestype

Hvem

Veiledende bøtenivå

Brudd på regler om møteforbud

Privatperson som arrangerer

20.000 kroner/subsidiært fengsel i 15 dager

Foretak som arrangerer

Normalt ikke lavere enn 50.000 kroner

Privatperson deltar

10.000 kroner/subsidiært fengsel i 10 dager

Brudd på regler om stengning av virksomhet

Privatperson og foretak

Normalt ikke lavere enn 50.000 kroner. For privatperson subsidiært fengsel i 20 dager

Brudd på forbud mot å skjenke alkohol på serveringssteder

Privatperson

20.000 - 50.000 kroner

Foretak

20.000 - 50.000 kroner

Brudd på regler om karantene og karantenehotell, isolasjon, og forbud mot opphold på fritidseiendommer

Privatperson

20.000 kroner/subsidiært fengsel i 15 dager

Brudd på plikt til å bære munnbind

Privatperson

2.000 kroner/subsidiært fengsel i 2 dager

Brudd på plikt til registrering ved innreise

Privatperson

5.000 kroner/subsidiært fengsel r 4 dager

Brudd på plikt til å teste seg for Covid19 ved innreise, eller innen 24 timer

Privatperson

10.000 kroner/subsidiært fengsel i 10 dager

Brudd på bestemmelser om ulovlig grensepassering mellom Sverige og Norge (uaktsom overtredelse)

Privatperson

5.000 kroner/subsidiært fengsel i 4 dager

Brudd på bestemmelser om ulovlig grensepassering mellom Sverige og Norge (forsettlie overtredelse)

Privatperson

10.000 kroner/subsidiært fengsel i 10 dager

LES OGSÅ: Erna Solberg og familien brøt anbefalinger og regler om smittevern: – Jeg kan bare beklage

Erna Solberg: – Det verste er at det skader tilliten til oss

AKTUELT NÅ