Hopp til innhold

Slik trener Norge på cyberkrig

Hvor godt forberedt er Norge på en cyberkrig? Ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har de laget scenarioer på en realistisk tenkt framtid.

Hvor godt forberedt er Norge på en cyberkrig? Ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har de laget scenarioer på en realistisk tenkt framtid.

– Det norske samfunnet er gjennomdigitalisert. Det gjør oss spesielt sårbare for denne type anslag, sier Henning André Søgaard, forsker ved FFI.

Der ser de for seg at Russland har militære mål i Norge, og at soldaten er byttet ut med krigen om sannheten.

– Det norske samfunnet er gjennomdigitalisert. Det gjør oss spesielt sårbare for denne type anslag, sier Henning André Søgaard, forsker ved FFI.

Han sier at alle de tre sikkerhetstjenestene har pekt på at trusselnivået øker, mens fokuset på den type trusler på den type anslag har gått ned.l

– Det at alle er på nett, og det at vårt samfunn er preget av en høy grad av tillit til myndighetene, gjør oss svært sårbare i en situasjon hvor vi skulle møte en type anslag som vi har sett i Ukraina, eksempelvis i cyberdomenet.

Scenarioskisse/FFI

Tid

Hendelse/konfliktforløp

Informasjonsoperasjonenes rolle

D-3 mnd.

 • Det politiske forholdet mellom Norge og en annen stat X forverres gradvis etter at X var involvert i en væpnet grensekonflikt med stat Y, og Norge, sammen med andre vestlige land, implementerte økonomiske sanksjoner.
 • Den nye norske regjeringen har kommet til makten blant annet gjennom lovnader om en tøffere linje mot nabolandet i øst.
 • Samtidig framstilles norske suverene rettigheter i nordområdene stadig oftere som folkerettsstridige, og norsk ressursjurisdiksjon som selvtekt og pirateri.
 • Informasjonsoperasjoner helt sentrale som en nøye planlagt kampanje rettet mot både norsk og internasjonal opinion i mediene i stat X. Hensikten er både å gi legalitet til en planlagt militæraksjon, skape politisk splittelse i alliansen der flere land har sympati for X’ standpunkt og skape et spent forhold som skal tjene som et legitimerende bakteppe for operasjonen.
 • Nyhetsbyråer fra stat X iverksetter en koordinert propagandaoperasjon hvor målet er å undergrave Norges renomme som fredsnasjon. Nyhetsinnslag viser hvordan nordmenn i Nord-Norge lever i overflod mens borgere på den andre siden av grensen sulter og lider. Gråtende bestemødre legger skylden på Norge og sanksjonene som er iverksatt etter at land X invaderte stat Y.

D-2 dgr

 • Et fiskefartøy fra stat X opptrer i fiskevernsonen på en måte som er ment å provosere Kystvakten til å gripe inn og arrestere fartøyet. Fartøyet taues til havn i Hammerfest.
 • Regjeringen i X varsler at de ikke vil finne seg i et slikt «overgrep»
 • Militære forberedelser gjennomføres innenfor de enheter som er planlagt satt inn i operasjonen, disse er på grunn av avdelingenes beliggenhet på baser nær norsk område vanskelig å detektere.
 • De statskontrollerte mediehusene til land X trapper opp propagandakrigen via sine internasjonale sendingene. I kveldsnyhetene som sendes til USA blir det debattert om Norge slipper for lett unna i konflikter med naboene. En av debattantene, en tidligere fransk minister, mener USA bør revurdere sin støtte til Nato-land som tar seg til rette i sine nærområder siden Nato var så kontante i fordømme land X for det samme. Eksstatsråden hamrer løs på norsk ressursjurisdiksjon som selvtekt og pirateri. Debattprogrammet blir omtalt på Nordlys.no, og kommentarfeltet blir teppebombet med fiendtlige kommentarer mot den norske regjeringens linje. Facebook-gruppen ”Stopp Norge i nord” får 30,000 medlemmer i løpet at få timer.
 • Økt aktivitet ved militære enheter som ikke er ment å ha noen rolle i den forestående operasjon gjennomføres, delvis som et villedningstiltak og delvis for å gi troverdighet til utsagnet om at regjeringen i X ikke vil finne seg i arrestasjonen av fiskefartøyet.
 • Rundt det anholdte fiskefartøyet i Hammerfest dukker det opp ukjente demonstranter som krever at regjeringen må gi slipp på fartøyet. Demonstrasjonene øker raskt i styrke og omfang, situasjonen i havneområdet blir stadig mer spent og stil slutt må politiet tilkalles. Når de etter hvert innfinner seg, er de ukjente demonstrantene forsvunnet.
 • Noen timer senere er demonstrantene tilbake, enda sterkere i antall. Også flere lokalpolitikere deltar i markeringene. Politiet er ute av stand til å roe gemyttene og må tilkalle forsterkninger fra nabokommunene.

D-1 dag

 • Bombefly og jagerfly fra land X blir avskåret i det de er i ferd med å entre norsk luftrom. Samtidig melder statsmediene at det er innkalt til militærøvelse som ikke er varslet på forhånd. Norske myndigheter understrekes at øvelsen ikke er varslingspliktig og derfor er udramatisk.
 • Urolige borgere reiser sydover i frykt for hva som kan skje.
 • Nettsidene til fylkesmannen blir utsatt for defacing, hvor hackergruppen Anonymous erklærer krig mot ”hyklerstater” som prediker fred og forsoning, og samtidig tar seg til rette i egne nærområder.
 • Emneordet #stopnorwayshypocracy skaper Twitter-storm
 • Aftenposten avslører intern splittelse i regjeringen rundt neste trekk. På Stortinget raser opposisjonen over den aggressive norske linjen overfor stat X og krever en diplomatisk løsning. Også andre Nato-land uttrykker bekymring for den rask eskalerende situasjonen.
 • Telenors landsdekkende transportnett for elektronisk kommunikasjon opplever ustabilitet og faller i perioder helt ut. Rett før Dagsrevyen går også NRK sine sendinger i svart.
 • Et av stat X sine statlige nyhetsbyråer avslører miserable levekår og rovdrift for minoriteter på Svalbard. En talsperson for presidenten i landet erklærer sin rett til å beskytte minoriteter uansett hvor de befinner seg, og fastslår at de vil gjøre ”det som er nødvendig” når dere interesser er truet.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ