Slik skal politiets «IKT-lokomotiv» komme tilbake på sporet

Til tross for at over 200 millioner kroner har blitt brukt til forberedelser, forkastes programmet som skulle gi politiet et sårt tiltrengt IKT-løft. – Pengene har ikke blitt kastet ut av vinduet, sier Politidirektoratets IKT-direktør Cato Rindal.

Politi på operasjonssentralen til Oslo-politet

TRØBBEL: Tillitsvalgte i Oslo-politiet har tidligere fortalt om store problemer med den såkalte PO-loggen ved operasjonssentralen i Oslo politidistrikt. Løsningen på politiets IKT-problemer skulle være det massive Merverdiprogrammet, som nå likevel ikke blir satt i gang.

Foto: NRK

Merverdiprogrammet var den gigantiske IKT-satsingen i politiet, med en anslått kostnadsramme på 2,4 milliarder kroner.

– Dette er det virkelig store IKT-lokomotivet som skal modernisere norsk politi, sa justisminister Anders Anundsen til NRK i februar i fjor.

Det var før den siste av flere konsulentrapporter i vår konkluderte med at det var «høy risiko for ikke å lykkes i gjennomføringen» av den første delen av programmet.

Etter flere år med forberedelser, har Politidirektoratet (POD) nå kommet til at det massive IKT løftet ble for «stort og tungt». I stedet skal man nå satse «lett og smidig», forklarer PODs IKT-direktør Cato Rindal.

– Begrepet «Merverdiprogrammet» er dødt. Nå skal vi gjennomføre modernisering av IKT i politiet på en annen måte, sier Rindal til NRK.

Over 200 millioner kroner

Cato Rindal, IKT-direktør i politiet

HÅPER: Cato Rindal, IKT-direktør i politiet, håper at man ved å dele opp Merverdiprogrammet kan gi politiet nye dataverktøy raskere.

Foto: Martin H. W. Zondag / NRK

Bare fra Politidirektoratets side har det blitt brukt over 200 millioner kroner på forberede det massive IKT-løftet, som ble besluttet gjennomført allerede i 2011. Hele 132 årsverk har vært involvert i forberedelsene, skriver Aftenposten torsdag.

Rindal sier til NRK at det blant annet har blitt brukt 60 millioner kroner til å gjennomføre et forprosjekt, som skulle bygge en «grunnmur» for den videre satsingen. POD har også brukt hele 40 millioner kroner i forbindelse med kvalitetssikring fra eksterne konsulentselskaper.

Disse pengene dekker imidlertid ikke utgiftene til Metier, Holte Consulting, Transportøkonomisk institutt og Dovre Group, som alle har levert ulike konsulentrapporter, da disse har vært engasjert av Justisdepartementet.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Odd Reidar Humlegård

VAR POSITIV: Politidirektør Odd Reidar Humlegård skrev i en brosjyre om Merverdiprogrammet at det skulle gi politiet «bedre verktøy til å gjøre en mer effektiv jobb».

Foto: Faksimilé / Politidirektoratet

– Blir ikke billigere

Rindal forklarer at Merverdiprogrammet i beste fall ville gitt merkbare effekter for politiet i operativ tjeneste i 2019. Rindal håper at man ved å i stedet levere ny funksjonalitet underveis, skal gjøre at politiet skal få merke et IKT-løft raskere.

– Vi skal levere mer funksjonalitet inn i 2016 og 2017, men moderniseringen stopper ikke etter to år, lover Rindal, og sier man særlig har valgt ut fire hovedspor i det videre arbeidet (se faktaboks).

Det opprinnelige Merverdiprogrammet hadde en anslått kostnadsramme på 2,4 milliarder. Rindal ser for seg at POD ved å dele opp programmet kommer til å be om rundt 400 millioner kroner over statsbudsjettet over en periode på seks til åtte år, men presiserer at dette foreløpig bare er estimater.

– Det blir ikke noe billigere, men det betyr også at vi skal få ut funksjonalitet til publikum og brukere raskere enn som var planen med Merverdiprogrammet, sier Rindal.

– Ikke kastet ut av vinduet

Til tross for at det «virkelig store IKT-lokomotivet» til politiet ikke gjennomføres som planlagt, avviser Rindal blankt at pengene som er brukt til forberedelser har blitt kastet ut av vinduet.

Jeg skjønner godt at det spørsmålet kommer opp, og det er klart at det er et betydelig beløp. Så må vi huske på at det beløpet er fra vi startet med dette i 2011, og fram til sommeren i år. Det er ikke penger som har vært kastet ut av vinduet, og vi sitter med igjen med erfaring og kompetanse som vi vil gjenbruke i det arbeidet vi nå skal i gang med, sier Rindal.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger