Slik blir rettsuken

Mandag 5. november 2018

Kl. 09.00-11.00 Kjetil Buljo (avspilling av KK)

Kl. 11.15-12.15 Petter Mehnert, OPD

Kl. 13.00-15.00 Dag Eirik Ekeli, OPD

Tirsdag 6. november 2018

Kl. 09.00-10.00 Dag Eirik Ekeli

Kl. 10.00 – 12.00 Espen Isaksen, Spesialenheten

Kl. 12.45 -14.00 fortsatt Espen Isaksen

Kl. 14.00-15.00 Ole Jørgen Arvesen, Kripos

Onsdag 7. november 2018

Kl. 09.00-11.00 Ole Jørgen Arvesen

Kl. 11.15-12.00 Ørjan Tombre, OPD

Kl. 12.45-13.45 Ørjan Tombre

Kl. 13.45-15.30 Torstein Holand, OPD

Torsdag 8. november 2018

Kl. 09.00-11.00 Håvar Johansen, OPD

Kl. 11.15-12.00 Tor Sverre Paulsen, OPD

Kl. 12.45-14.15 Svein Overrein, OPD

Kl. 14.30-15.00 Wenche Fredriksen, Tollvesenet

Fredag 9. november 2018

Kl. 09.00-11.30 Iver Stensrud, OPD

Kl. 11.45-12.15 Øivind Nordgaren, OPD

13.00-14.00 fortsatt Nordgaren

SISTE NYTT

Siste meldinger