Slik avhøres barn i overgrepssaker

Barn overdriver sjelden når de blir avhørt om vold og overgrep, sier avhørsekspert.

Barnehage

Jo mindre barna er, jo mindre har de sannsynligvis forstått av det som har skjedd, sier avhørsspesialist Tone Davik i Kripos.

Foto: NRK

En mann i 30-årene er siktet for overgrep mot elleve barn i en privat barnehage i Tromsø. Den siktede har jobbet i barnehagen i åtte år, og politiet utelukker ikke at saken kan omfatte flere barn.

Politioverbetjent Tone Davik er spesialist innen dommeravhør ved taktisk etterforskningsavdeling hos Kripos, og har avhørt over 300 barn.

Tone Davik i Kripos

Tone Davik i Kripos er en av få spesialister på dommeravhør av barn.

Foto: NRK

Hun forteller at det er svært sjeldent at barn lyver eller overdriver når det er snakk om overgrep eller vold.

– Det vi heller ser på som en utfordring er at barn ofte underrapporterer når det er mistanke om seksuelle overgrep. Det er vanskelig å fortelle om, og jo mindre barna er, jo mindre har de sannsynligvis forstått av det som har skjedd, sier Davik til NRK.

Avhøres av spesialister

Barna skal som hovedregel avhøres på et barnehus av en etterforsker som har spesialutdanning i avhør av barn. Disse finnes det foreløpig svært få av i Norge.

– Metodikken vår bærer preg av at vi vil ivareta barnet. Vi tar oss god tid til å bygge tillit og forberede dem slik at de forstår hvorfor de er der. Så skal vi ha en åpen tilnærming, og legge til rette for en fri forklaring. Etterhvert må vi kanskje stille mer konkrete spørsmål.

– Så prøver vi å avslutte avhøret på en positiv måte, selv om det kanskje har vært noen tøffe tak underveis, sier Davik.

Avhøret skal kunne legges frem i retten, og er et dommeravhør. Dermed må en dommer, en bistandsadvokat og en representant for barnehuset følge med på avhøret, som det gjøres opptak av.

Ber foreldrene lytte

Barnet skal likevel kun forholde seg til én person. Så lenge foreldrene ikke er mistenkte i saken, får de følge barna til avhøret. Det anbefales at de ikke er til stede i avhørsrommet.

– Vi gir dem veiledning om hvordan vi ønsker at de skal håndtere og forberede barna sine. Vi ber dem være til stede og lytte hvis barna vil fortelle, men være forsiktige med å stille spørsmål, sier Davik.

Barna kan også være viktige vitner selv om de er fornærmede i saken.

– Det viktigste for oss i en politietterforskning er å se ting i sammenheng, og at et avhør av et barn aldri vil stå helt alene i saken. Hele avhørsmetodikken er laget med tanke på at man ikke skal stille ledende spørsmål. Man skal være åpen i tilnærmingen, sjekke alternative hypoteser, være objektiv og ha et åpent sinn, forteller Davik.

SISTE NYTT

Siste meldinger