NRK Meny
Normal

Slår alarm om norsk natur

Den norske turistforening slår alarm, og sier myndighetene svikter i å verne om norsk natur. Det er miljøverndepartementet sterkt uenig i.

rondane

DNT forventer at myndighetene legger fram en plan for å unngå tap av natur, og for å skjerme viktige naturområder for fremtiden

Foto: Hege Skjellerudsveen Den Norske Turistforening

Den norske turistforeningen roper nå varsko, og etterlyser en nasjonal landskapsstrategi og vernede markagrenser rundt alle byer og tettsteder for å ta vare på viktige norske naturverdier.

– Myndighetene svikter

Nå forventer de at myndighetene legger fram en plan for å unngå tap av natur og skjerme viktige naturområder for fremtiden.

Styreleder i DNT, Berit Kjøll, mener myndighetene svikter totalt i det naturbevarende arbeidet.

borgen

Ordfører i Oslo, Marianne Borgen, var også tilstede ved konferansen. Her med styreleder i DNT, Berit Kjøll.

Foto: DNT

– Vi har et ansvar for å ta vare på naturen for fremtidige generasjoner, sånn som det er nå gjør ikke myndighetene nok, sier Kjøll.

På TUR-konferansen, som ble arrangert på fredag, sa Den Norske Turistforeningen at de savner preventive tiltak fra norske myndigheter.

– Det ble satt i gang et grunnlagsarbeid for en slik strategi i Klima- og miljødepartementet i 2013, men det er ikke lagt fram noe fra regjeringen siden det, sier Kjøll.

Sterkt uenig

Dette er statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Lars Andreas Lunde, sterkt uenig i, og sier de ligger godt an i å bevare den norske naturen.

– Vi har opprettet en rekke nasjonalparker og landskapsvernområder, og andre vernede områder. Og vi ligger godt an i forhold til de fleste andre land på dette området, sier Lunde.

Statssekretær i Miljøverndepartementet; Lars Andreas Lunde

Statssekretær Lars Andreas Lunde er uenig i at miljøverndepartementet svikter.

Foto: BJORN H STUEDAL / www.stuedal.no

Vil skjerme marka

Lunde sier det er viktig at flere byer enn Oslo legger til rette for lovbestemte markagrenser.

– Vi oppmuntrer flere kommuner til å opprette markaområder rundt byene. Og i stortingsmeldingen om friluftslivet som kommer til neste år vil vi legge til rette for at friluftsområder i nærområdene. Da er markagrenser viktig, sier Lunde.

skog

De villmarkspregede områdene i Norge lå ifølge Miljødirektoratet på under 12 prosent i 2013.

Foto: Miljødirektoratet

– Det er viktig at det settes klare grenser slik at de naturområdene som ligger nært der folk bor tas vare på, sier Kjøll.

I Arendal vil en lov om vernet marakagrense sannsynligvis komme for sent. Der er en ny trase tilknyttet E18 i gang med å bygges. Trasen skal gå rett igjennom bymarka, noe som har fått flere av innbyggerne til å reagere.

– Dette er skandale. Det betyr så mye for meg og andre å kunne gå ut i marka for å finne roen. Den må bevares, sier Bymarka-aktivist, Bernt Finchenhagen.

Engasjerer de kongelige

Hennes Majestet Dronningen og Hennes Kongelige Høyhet Kronprinsesse Mette Marit var begge til stede ved konferansen. Dronningen hadde flere turtips på lur og oppfordret til flere turer i skog og mark.

– Gå ut og gå opp stien selv. Finn nye løyper og vær ute i naturen. Det er bra for kropp og sjel, sier Dronningen.

dronningen

Dronningen hadde mange gode turtips på lur, og oppfordret spesielt turgåere til å bruke høydemåler. Her med NRKs Ingunn Solheim som var konferansier ved TUR-konferansen.

Foto: DNT.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger