Hopp til innhold

– Halden-reaktor mangler helhetlig sikkerhetskultur

Sikkerhetskulturen ved atomreaktoren i Halden har alvorlige mangler, går det fram av en fersk rapport fra Statens strålevern.

Dagsrevyen-reportasje om manglende sikkerhet ved atomreaktoren i Halden.

VIDEO: – Reaktor mangler sikkerhetskultur

Strålevernet mener dette er de alvorligste bruddene på sikkerhetskulturen som de noen gang har oppdaget. Rapporten avdekker 13 avvik, det vil si at krav som er fastsatt i lov ikke blir fulgt.

– Mangler kompetanse

Direktør i Statens strålevern, Per Strand.

– Vi ser alvorlig på den manglende sikkerhetskulturen, sier avdelingsdirektør Per Strand i Statens strålevern.

Foto: Helge Tvedten / NRK

Inntrykket er at det ikke foreligger en helhetlig sikkerhetskultur, heter det i rapporten, der noen av avvikene blir framhevet.

  • Uklare ansvarsforhold og roller.
  • Sentrale personer synes å være satt inn i roller de ikke har kompetanse til å følge
  • Uklar håndtering av sikkerhetsspørsmål.

Statens strålevern understreker likevel at det ikke er funnet feil ved selve reaktoren. Feilen gjelder det forebyggende sikkerhetsarbeidet, som Strålevernet mener er alvorlige.

Les hele rapporten her: Tilsynsrapport ved Institutt for energiteknikk (IFE)

Kort frist

Strålevernet har gitt institutt for energiteknikk (IFE) kort frist for å rette opp feilene.

– Vi er så opptatt av at dette må forbedres raskt at vi har satt IFE under intensivert tilsyn, sier avdelingsdirektør Per Strand i Statens strålevern.

IFE i Halden er inne i en nedbemanningsprosess som følge av sviktende økonomi, og dette kan være noe av forklaringen på funnene i rapporten.

LES OGSÅ: Truet med politi og namsmann for å få atom-innsyn

Vil rette feilene

Sikkerhetssjef ved reaktoren i Halden, Ole Reistad sier de nå vil ta tak i problemene rapporten peker på.

– Vi tar rapporten til etterretning. Vi går inn i de konkrete avvikene, og så skal vi beskrive til Statens strålevern hvordan vi skal rette feilene, sier han.

Atomreaktoren i Halden ligger dypt inne i fjellet, og den har vært en til dels omstridt institusjon i byen i 55 år.

LES OGSÅ: Forskere tviler på Haldenreaktorens framtid

LES OGSÅ: - Legg ned Haldenreaktoren

LES OGSÅ: Krise for reaktoren i Halden

Lyspunkt

AKTUELT NÅ