- Legg ned Haldenreaktoren

Haldenreaktoren har økonomiske problemer. Natur og Ungdom mener tiden er overmoden for å stenge ned.

Martha W.B. Revheim , Natur og Ungdom

STENG REAKTOR. -Natur og Ungdom mener det er helt feil av den norske stat å bruke penger på virksomheten i Halden, der det drives forskning på kjernekraft, sier Martha W.B. Revheim.

Foto: Privat

I går ble det kjent at Haldenreaktoren sliter økonomisk og at ansatte kan bli sagt opp, som en følge av et underskudd på 30 millioner kroner for 2013.

Årsakene til den økonomiske svikten er ulykken ved atomkraftverket i Japan, som førte til at IFE mistet mange avtaler derfra og den generelle finanskrisen globalt.

Forsøksreaktoren i Halden opplever nå sin verste krise siden oppstarten i 1958.

Natur og Ungdom vil stenge reaktoren både av miljømessige og økonomiske hensyn.

Les også:

UD anmelder IFE

BISTÅR REAKTORER VERDEN OVER. I dag er det 420 kjernekraftverk i verden og 70 er under planlegging eller under bygging.

Foto: Mathias Lunde Kristoffersen/NRK

Bistår kjernekraftanlegg verden rundt

Haldenreaktoren, som er en forsøksreaktor som eies av Institutt for Energiteknikk, fikk sin byggestart i 1955 og reaktoren startet opp i 1958.

Anlegget ble finansiert av midler fra Staten, og har gjennom årene opparbeidet seg et sterkt fagmiljø med representanter fra flere kontinenter.

Haldenreaktoren er det største internasjonale forskningsprosjektet i Norge.

Den årlige inntjeningen er på rundt 300 millioner kroner. 140 millioner kroner kommer som tilskudd fra de 20 landene som er med på forskningsprosjektet i Halden, mens resten kommer fra IFEs eget salg av forskningsoppdrag.

- Noen hevder at vi bidrar til å holde utdaterte reaktorer i drift. Det er kanskje en måte å se det på.

Men uten vårt bidrag hadde disse reaktorene vært mer usikre og faren for ulykke mye større, sier Atle Valseth stedfortredende direktør både for Halden og Kjeller til Halden Arbeiderblad.

- Satses penger tross motstand

I dag er det 420 kjernekraftverk i verden og 70 er under planlegging eller under bygging.

- Det forteller at det vil være stort behov for vår forskning også i framtida, sier Atle Valseth til Halden Arbeiderblad.

Natur og Ungdom mener det er helt feil av den norske stat å bruke penger på virksomheten i Halden, der det drives forskning på kjernekraft.

- Det er paradoksalt at Norge skal bruke og tape så mye penger på å opprettholde gamle, farlige atomkraftverk rundt omkring i verden, når det her i Norge er bred politisk motstand mot atomkraftverk, sier Martha W.B. Revheim, sentralstyremedlem i Natur og Ungdom.

Les også:

- Bruk penger på nedleggelse

Neste år går konsesjonen for anlegget i Halden ut, og IFE er nå inne i en søknadsprosess for ti nye år.

Natur og Ungdom mener tiden nå er overmoden for at reaktorvirksomheten i Norge bygges ned.

-Vi kan ikke investere så mye i et ressurssløseri, som produserer radioaktivt avfall vi i dag ikke har noen annen løsning på enn å overlate til våre neste generasjoner, sier Revheim til NRK.

Natur og Ungdom mener derfor at fremtidige investeringer til Halden-prosjektet må gå til å sørge for en forsvarlig nedleggelse av reaktoren, og at tilskudd til drift slik man kjenner den i dag stoppes.

- Dette er penger som heller burde vært investert i miljøvennlig, fornybar energi for å bidra til både Norges og resten av verdens fornybare framtid, sier hun.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Telenor sliter på Aspedammen

    Telenor innrømmer at de har problemer med å få reparerte bruddet på telefonlinjene til Aspedammen i Halden kommune. Telenor må ha sikkerhetsmannskaper på plass, ettersom arbeidene skal skje ved jernbanelinja. Det er dette som tar tid, ifølge kommunikasjonssjef Anders Krokan i Telenor.

  • Erstatningssak om Hankø-hytter

    Selskapet Hankø Utvikling og staten møtes nå i retten i en erstatningssak. Det er utbyggeren som krever erstatning for at byggeprosjektet med utleiehytter i Hankøsundet ble forsinket som følge av at Fylkesmannen i 2017 nektet igangsettelse, skriver Dagens Næringsliv.