Hopp til innhold

Skjøv forslag om styrket streikerett til etter lønnsoppgjøret

Rødt foreslo i mars styrking av streikeretten. Saken er nå utsatt til etter lønnsoppgjøret etter ønske fra blant annet Arbeiderpartiet. Rødt håper det betyr at Ap vurderer saken seriøst når den behandles til høsten.

UNIO i streik. Tromsø sentrum.

Lærere som streiket i Tromsø i fjor. Og det kan bli ny streik i år når lærere og sykepleiere med flere høyere lønn. Forslaget om hvor mye som skal til for å stoppe en streik er utsatt til høsten.

Foto: Hege Iren Hanssen / NRK

Streiken i Oslo kommune i fjor sommer har fått et langt etterspill. De som streiket mener arbeidsgiver Oslo kommune brukte feilaktige påstander for å stoppe streiken med tvungen lønnsnemnd.

Helsetilsynet konkluderte med at streiken utgjorde en fare for liv og helse. Tilsynet har uttalt til NRK at «det ville gitt bedre sikring av informasjonen» hvis tillitsvalgte fikk uttale seg om rapportene de mottar fra arbeidsgiversiden under en streik.

Rødt foreslo i mars at de som streiker skal få kommentere påstander fra arbeidsgiver før Helsetilsynet konkluderer. Men behandlingen av forslaget er utsatt til høsten.

Bjørnar Moxnes, leder Rødt utenfor Stortinget

Rødt-leder Bjørnar Moxnes

Foto: Trond Lydersen / NRK

Det var åpenbart viktig for regjeringspartiene å ikke behandle forslaget nå, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Arbeiderpartiet presenterer satsninger for Oslo

Trine Lise Sundnes og Arbeiderpartiet ønsket å utsette streikesak til etter lønnsoppgjøret.

Foto: Håkon Mosvol

– Det handler rett og slett om at det er uryddig av Stortinget å behandle en sak om spilleregler mens folk sitter og forhandler, sier Arbeiderpartiets Trine Lise Sundnes.

Sundnes har tidligere ledet fagforeningen Handel og kontor og sitter nå i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget. Også hun er kritisk til hvordan streiken i fjor ble stoppet:

Gitt det NRK har avslørt her i denne saken, så kan det virke som man har sittet og forhandlet med en part som har drevet obstruksjon av spillereglene. ​​​​​Som tidligere forbundsleder så synes jeg jo det er en litt merkelig måte å forholde seg til de på, sier Sundnes.

Sundnes er saksordfører for forslaget fra Rødt.

Rødt endte også med å stemme for å utsette behandlingen av forslaget. Moxnes håper utsettelsen bør bety at regjeringen vurderer forslaget seriøst.

Nå er det lønnsoppgjør og stort fokus på rettigheter til arbeidsfolk. Men de skyver på det. Da forventer jeg at det er fordi at de ønsker å se grundig på forslaget, ikke bare stemme det ned til høsten når fokuset er borte, sier Moxnes.

Arbeidsministeren: – Partene er fornøyde

Arbeids- og sosialkomiteen har bedt arbeidsminister Marte Mjøs Persen (Ap) vurdere Rødts forslag:

Marte Mjøs Persen

Arbeids- og sosialminister Marte Mjøs Persen (Ap)

Foto: William Jobling

«Signalene fra partene i den dialogen departementet har hatt så langt er at dagens system i hovedsak fungerer godt, og at det ikke er ønskelig at myndighetene skal regulere dette ytterligere», skriver Mjøs Persen.

Hun skriver også at det tar tid hvis arbeidstakerne skal høres og at det heller ikke er sikkert de har kunnskap til å vurdere fare for liv og helse. Mjøs Persen konkluderer:

«Jeg er ikke enig med forslagsstillerne at det er nødvendig med en egen gjennomgang av bruken av tvungen lønnsnemnd, eller forslag om å gripe inn med regulering av hvordan konflikter håndteres», skriver Mjøs Persen.

Unio: – Kan komme krav

Unio er en av hovedsammenslutningene Mjøs Persen referer til. De har både sykepleierforbundet og utdanningsforbundet som medlemmer.

Unio skriver til NRK at dette ikke betyr at de er fornøyd med alle sider ved dagens system, og at det kan komme krav om endringer. Men da etter lønnsoppgjøret.

Sykepleierforbundet har også bedt om møte med arbeidsministeren om det de mener er manglende streikerett. Mjøs Persen har avslått forespørselen og vist til at de har møtt forgjenger Hadia Tajik (Ap) og at hun kjenner synspunktene deres.

Ap-nei i fjor

Senterpartiet og SV gikk i fjor sommer sammen om et forslag for å styrke streikeretten.

Arbeiderpartiet støttet ikke forslaget.

– Hvis dere har tenkt til å stemme ned forslaget fra Rødt, som man gjør med de fleste representantforslag så kunne man vel bare gjort det raskt og greit, kunne dere ikke?

– Nå er jeg litt usikker på hvor Bjørnar Moxnes har lært å spille fotball. Men på østkanten så endrer vi ikke spillereglene midt under en fotballkamp, sier Trine Lise Sundnes.

Jeg forventer at Ap støtter et forslag som skal hindre at tvungen lønnsnemnd misbrukes for å undergrave streikeretten, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger